Publikace vyhledané na "2":

Zobrazeno 1 - 30 výsledků z 227 nalezených.
Udělej si sám 2/2013

Publikace: Udělej si sám 2/2013

Největší evropský Do-it-yourself magazín

Udělej si sám 12/2012

Publikace: Udělej si sám 12/2012

Největší evropský Do-it-yourself magazín

Udělej si sám 10/2012

Publikace: Udělej si sám 10/2012

Největší evropský Do-it-yourself magazín

Podkroví

Publikace: Podkroví

Cena: 237 Kč
Rozsah: 151

Udělej si sám 6/2012

Publikace: Udělej si sám 6/2012

Největší evropský Do-it-yourself magazín

Terénní úpravy. Teoretické základy a praktická cvičení

Publikace: Terénní úpravy. Teoretické základy a praktická cvičení

Základy mechaniky zemin, Zemní práce, Bezpečnost a ochrana zdraví při zemních pracích, Výpočet objemů zemních prací, Opevňování a zajišťování svahů, Urovnávka terénu, Kruhové oblouky, Stabilita zemních svahů, Opěrné zdi.
Cena: 190 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 112
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-7375-009-0

Terestrické biomy: Lesy a bezlesí země

Publikace: Terestrické biomy: Lesy a bezlesí země

Globální organizace biosféry, Tropické deštné lesy, Mangrovy a mokřadní lesy, Tropické sezónní lesy a savany,...
Cena: 247 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 238
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7375-481-5

Zpřístupnění lesa: Vybrané statě

Publikace: Zpřístupnění lesa: Vybrané statě

Mechanika zemin a její využití při projektování a výstavbě lesní dopravní sítě, Stabilita svahů, Zemní tlak na svislé stěny konstrukcí, Základní stabení hmoty při výstavbě objektů na lesních cestách
Cena: 124 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 100
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-7157-569-0

Zpřístupňování lesa: Trasování a projektování lesních odvozních cest

Publikace: Zpřístupňování lesa: Trasování a projektování lesních odvozních cest

Úvod do problematiky trasování a projektování lesních cest, Základní technické parametry při trasování pozemních komunikací, návrhové prvky, Přípravné práce a identifikace terénu, Trasa lesní cesty v půdorysu,...
Cena: 124 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 116
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-7157-685-9

Rekonstrukce elektrických rozvodů v panelových domech

Publikace: Rekonstrukce elektrických rozvodů v panelových domech

Druhé aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech postavených panelovou technologií.
Cena: 165 Kč
Rozměry: 148 × 210 mm
Rozsah: 130
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-86230-41-4

Nové Rochlovy stavební tabulky 3

Publikace: Nové Rochlovy stavební tabulky 3

Izolace proti vodě, vlhkosti a radonu; Střešní krytiny; Odvodnění střech, balkónů a teras; Odvětrání střech; Nosné konstrukce střech; Komíny, kouřovody a příslušenství; Schodiště.
Cena: 323 Kč
Rozměry: 148 × 210 mm
Rozsah: 388
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-902397-7-3

Nové Rochlovy stavební tabulky 5

Publikace: Nové Rochlovy stavební tabulky 5

Podlahy, Opláštění budov, Vytápění a ohřev vody.
Cena: 314 Kč
Rozměry: 148 × 210 mm
Rozsah: 288
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-903889-0-1

Urbanistická čítanka 2

Publikace: Urbanistická čítanka 2

Vybrané texty se zabývají výhradně urbanismem a územním plánováním jako jedním z oborů činnosti architekta - člena ČKA.
Cena: 171 Kč
Rozsah: 112
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-902735-8-0

Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

Publikace: Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

Kritéria jsou určena pro členy Cechu pro zateplování budov ČR při posuzování kvalitativní úrovně ETICS.
Cena: 171 Kč
Rozsah: 22
Vazba: brožovaná

Tepelná ochrana budov 2/2011

Publikace: Tepelná ochrana budov 2/2011

Časopis Tepelná ochrana budov je vydáván Cechem pro zateplování budov; ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako dvouměsíčník již od roku 1998.
Cena: 94 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Vazba: brožovaná

Statika stavebních konstrukcí I.

Publikace: Statika stavebních konstrukcí I.

Učebnice je určena nejen studentům, ale i statikům a projektantům se zaměřením na nosné prutové konstrukce.
Cena: 332 Kč
Rozměry: 148 × 210 mm
Rozsah: 349
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-214-3419-6

NÁŠ DŮM XX - Rodinné domy: 550 projektů

Publikace: NÁŠ DŮM XX - Rodinné domy: 550 projektů

Katalog společnosti Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. s nabídkou vlastních typových projektů rodinných domů pro rok 2011.
Cena: 98 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 210
Vazba: brožovaná
ISBN: 8090408664

Slavné vily Slovenska

Publikace: Slavné vily Slovenska

Publikace představuje 64 vil a rodinných sídel, postavených od 18. století do současnosti, ale i římské vily, pocházející z 2. až 3. století. Průřez vilovou architekturou celé Slovenské republiky.
Cena: 380 Kč
Rozměry: 180 x 230 mm
Rozsah: 283
Vazba: pevná
ISBN: 978-80-87073-26-1

Technologie II pro učební obory SOU lakýrník, malíř

Publikace: Technologie II pro učební obory SOU lakýrník, malíř

Učebnice v části určené pro malíře přináší informace o speciálních úpravách ploch, izolačních a dezinfekčním nátěrech, metodách tónování a barevného řešení, pracích na fasádách a o dekorativních a novodobých malířských technikách.
Cena: 128 Kč
Rozměry: 148 x 210
Rozsah: 196
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-85920-71-9

Udělej si sám 5/2012

Publikace: Udělej si sám 5/2012

Největší evropský Do-it-yourself magazín

Rady bylináře Pavla 2

Publikace: Rady bylináře Pavla 2

Pokračování, které vychází téměř patnáct let po vydání první knihy, obsahuje nejlepší recepty, které autor za tuto dobu shromáždil.
Cena: 161 Kč
Rozměry: 125 x 200 mm
Rozsah: 152
Vazba: vázaná
ISBN: 80-7281-205-X

Jakost ve stavebnictví

Publikace: Jakost ve stavebnictví

Průvodce, s jehož pomocí si čtenáři osvojí základní obecné principy a metody řízení kvality.
Cena: 133 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 130
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-214-2533-4

Pružnost a plasticita I. Příklady

Publikace: Pružnost a plasticita I. Příklady

1. Tah a tlak, 2. Napětí v ohýbaných nosnících, 3. Přetvoření ohýbaných nosníků, 4. Kroucení, 5. Prostý smyk,...
Cena: 209 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 217
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-214-1623-8

Pružnost a plasticita I.

Publikace: Pružnost a plasticita I.

1. Tah a tlak, 2. Napětí v ohýbaných nosnících, 3. Přetvoření ohýbaných nosníků, 4. Kroucení, 5. Prostý smyk,...
Cena: 190 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 210
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-7204-468-0

Prvky betonových konstrukcí - část 2 (modul CM3). Dimenzování betonových prvků.

Publikace: Prvky betonových konstrukcí - část 2 (modul CM3). Dimenzování betonových prvků.

Prvky namáhané ohybovým momentem a normálovou silou, Místní namáhání - metoda příhradové analogie,...
Cena: 124 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 50
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7204-516-7

Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě 1. a 2. díl

Publikace: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě 1. a 2. díl

Kalkulace ceny stavební práce, kalkulace nákladů na pořízení materiálů, kalkulace nákladů na inženýrskou činnost, kalkulace cen stavebních polotovarů,...
Cena: 418 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 375
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7204-587-7

Speciální zakládání staveb 2. díl

Publikace: Speciální zakládání staveb 2. díl

Nejrozsáhlejší část tohoto skripta je věnována stavebním jámám.
Cena: 142 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 150
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-7204-489-3

Technologie staveb I

Publikace: Technologie staveb I

Betonové a železobetonové konstrukce, zděné konstrukce, montované konstrukce, svislé obvodové pláště, střešní pláště.
Cena: 133 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 132
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-214-2873-2

Zakládání staveb: modul M01

Publikace: Zakládání staveb: modul M01

Plošné základy, hlubinné základy, stavební jámy.
Cena: 200 Kč
Rozměry: 210 × 297 mm
Rozsah: 182
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7204-538-9

Elementární urbanismus. Kniha 2.0, Kniha 2.1

Publikace: Elementární urbanismus. Kniha 2.0, Kniha 2.1

Kniha popisuje alternativní systém územního plánování v České republice na konci dvacátého století.
Cena: 661 Kč
Rozměry: 155 x 155 mm
Rozsah: 392