Radiátor - teplo, po jakém toužíte

Radik Plan VK

Radik Plan VK

Způsoby, jimiž si lidé zajišťují teplo, prošly od úsvitu dějin mnoha proměnami. Kromě otevřeného ohniště, krbů, kachlových kamen či vynálezu centrálního topení patří k základním kamenům vývoje vytápění také speciální těleso, které dostalo název radiátor. První litinový radiátor byl údajně vyroben v druhé polovině 19. století americkým průmyslníkem Williamem Baldwinem.

I radiátory ovšem v průběhu let měnily podobu, zvyšovaly se požadavky na jejich tepelný výkon i na jejich estetický vzhled. K podstatné proměně došlo v průběhu 90. let minulého století, kdy evropský trh ovládla desková otopná tělesa, která si svou oblibu zaslouží díky řadě výhod. A pokud byste dnes v Evropské unii hledali nejmodernější závod, který se výrobou takových radiátorů zabývá, pátrání by vás zavedlo do České republiky. Předním evropským výrobcem s rozmanitým sortimentem topenářských technologií se během několika posledních let totiž stala společnost KORADO sídlící v České Třebové.


 

Koralux Rondo Exclusive

Radik Plan VK

V KORADU mají s výrobou radiátorů více než 40 let zkušeností. Desková otopná tělesa RADIK a speciální otopná tělesa KORALUX, která jsou hlavním výrobním programem firmy dnes,  prokazují své kvality v tisících domácností, ve veřejných budovách, v nejrůznějších provozech. Hustá síť prodejců a obchodních zástupců po celé ČR i na Slovensku umožňuje jejich snadnou dostupnost každému zájemci. KORADO také výrobu neustále rozšiřuje nejen o nové modely, ale i o zcela nové technologie a výrobky.

 

Deskové radiátory RADIK jsou určeny k montáži do otopných soustav ústředního vytápění budov, ve kterých se používá jako teplonosná látka voda nebo vodní roztok. Vyrábějí se v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskovém provedení.  Kromě základní bílé barvy si je můžete objednat ještě v dalších 12 barevných odstínech.

 

Speciální otopná tělesa dodávaná pod obchodním názvem KORALUX jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s obdélníkovým nebo trubkovým tvarem průřezu a uplatnění nacházejí v koupelnách, WC, kuchyních, obytných místnostech, kancelářích, vstupních a komunikačních prostorách v obytných i veřejných budovách. Jejich moderní konstrukce a nabídka barevných odstínů umožňují dokonalé funkční i estetické využití prostoru interiérů.

 

Každý, kdo si pořizuje nový výrobek, od něhož očekává, že mu bude účelně a spolehlivě sloužit, ví, jak důležité je koupit si zároveň s takovým produktem jistotu, že bude správně zvolen a nainstalován. Každý uživatel také potřebuje vědět, že bude mít vždy příležitost najít bez problémů dostatečně kvalifikovaného odborníka, který mu bude nápomocen v případě nejasností či problémů. Není proto divu, že právě dokonalý servis a péče o zákazníky, na které KORADO od počátku klade důraz, spolu s kvalitou výrobků pomohly společnosti získat dominantní postavení na našem trhu. Školicím střediskem v České Třebové ročně projde několik stovek zájemců z řad topenářů a instalatérů, projektantů, ale i studentů a profesorů nebo obchodních partnerů a prodejců stavebních materiálů. Znamená to, že investujete-li do otopného tělesa vyrobeného společností KORADO, neinvestujete jen do  výrobku, který vás na první pohled osloví svou elegancí, investujete také do spolehlivé péče jeho výrobce.
    

                          Barevné palety  KORALUX a  RADIK

Proč deskový radiátor

Výhody deskových radiátorů:
• malý vodní obsah - schopnost dynamicky reagovat na regulační zásahy v otopné soustavě;
• výrazně nižší hmotnost;
• precizní povrchová úprava;
• schopnost dodat komplexnější sortiment;
• zvýraznění designu otopného tělesa a zlepšení vzhledu interiéru vytápěné místnosti;
• dlouhodobá životnost a provozní spolehlivost.


Rekonstruujete bydlení?

Změna druhu radiátoru zpravidla musí mít vazbu na zavedený a používaný systém otopné soustavy. Desková otopná tělesa zdědila po článkových jediné, a to boční připojení Ale již v polovině 90. let se začalo prosazovat nové modernější pojetí - spodní připojení se zabudovaným regulačním ventilem - provedení VENTIL KOMPAKT. Toto řešení umožňuje vést připojovací potrubí horizontálně pod otopnými tělesy v podlaze nebo po stěně zakryté lištou, vyžaduje méně stoupacích potrubí a umožňuje použít rozdělovač, do kterého lze soustředit měřicí, regulační i uzavírací prvky pro daný otopný okruh například v bytě. U nového provedení otopné soustavy s ohledem na návrh a montá

ž deskového otopného tělesa se předpokládá realizace odbornými firmami.


Měli byste vědět...

• Délka radiátoru by měla být rovna šířce okna
• Kolem radiátoru musí volně proudit vzduch:
• vzdálenost spodní hrany otopného tělesa od podlahy by měla být minimálně 130 mm;
• vzdálenost horní hrany otopného tělesa od přečnívajícího parapetu či jiné desky má být minimálně 120 mm, vzdálenost desky zakrývající otopné těleso zepředu od vlastního tělesa minimálně 80 mm;
• vzdálenost otopného tělesa od stěny min. 30 mm;
• při montáži pod okno do niky POZOR!, aby zůstalo dostatek místa pro montáž termostatické nebo jiné hlavice a přístupnost k odvzdušňovacímu ventilu;
• je třeba zajistit „neviditelnost" připojovacího potrubí (směřuje do zdi a ne do podlahy) vhodnou volbou připojovacích armatur (např. rohové armatury) a správného umístění přívodu a odvodu vody do a z otopného tělesa;
• vyžadujte způsob připojení dle doporučení výrobce, jinak může dojít ke snížení tepelného výkonu otopného tělesa;
• podle legislativy z roku 2001 musí být otopné těleso uzavíratelné na přívodu i na odvodu vody požadovat provedení tlakové a topné zkoušky včetně písemného potvrzení požadovat vysvětlení funkce termostatické hlavice včetně významu a způsobu používání.

 

Radiátory s bočním připojením

Při výměně článkového radiátoru za deskový mohou vzniknout tři základní situace:
• kompletní rekonstrukce otopné soustavy;
• výměna regulačních a uzavíracích armatur bez výměny otopného tělesa;
• výměna otopného tělesa bez nebo včetně regulačních a uzavíracích armatur.

 

Vyhledejte odborníky

Při výměně článkových ocelových nebo litinových těles za desková je třeba posuzovat a diskutovat s odborníky minimálně následující otázky:
• bude realizována také úprava stavebních konstrukcí s vazbou na změnu tepelně technických vlastností?
• dojde ke změně v teplotních provozních podmínkách?
• bude zachována připojovací rozteč?
• vzdálenost středů vývodů od stěny;
• způsob upevnění;
• způsob připojení a použití stávajících či nových armatur
• určení tepelného výkonu původního a nového otopného tělesa;
• volba rozměrů nového otopného tělesa;
• platné legislativní požadavky v době rekonstrukce, např. nutnost stavebního povolení apod.

25.05.2006 | redakce Bydlení.cz
  • KORADO a.s.

    Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444