Ztráta pro kulturu bydlení

V brněnské galerii Design centra probíhá v současné době výstava výsledků soutěže Studentský design. Na snímku Viktor Chalepa - porcelánový set Párty

V brněnské galerii Design centra probíhá v současné době výstava výsledků soutěže Studentský design. Na snímku Viktor Chalepa - porcelánový set Párty

Zrušení Design centra ČR

Ministr průmyslu a obchodu ČR ing. Martin Říman po již v minulých měsících zveřejněných úvahách k 31. 12. 2007 zrušil Design centrum ČR. Ukončením činnosti této instituce se zjevně uzavírá i řada aktivit, podporujících rozvoj českého designu. Někdejší příslib vytvoření nové koncepce činnosti DC ČR totiž ministerstvo redukovalo
na soubor služeb "Design pro export", který se má stát součásti portfolia agentury CzechTrade.

Argumentace, které vedly ke zrušení DC ČR, svědčí o nekompetentnosti a nepochopení významu existence nezávislé samostatné odborné instituce věnující se soustavně designu a jeho propagaci a spojující různé resorty, jichž se jeho problematika týká.

 

O dosavadní činnosti DC ČR lze jistě diskutovat. Rozhodně mu však nelze upřít aktivní zásluhu na tom, že se představa o kvalitním designu přibližuje povědomí veřejnosti. Design centrum zcela nepochybně svým členstvím v mezinárodních designérských organizacích BEDA, ICSID, IFI a ICOGRADA i zahraničními výstavními akcemi zásadně přispělo k vnímání fenomenu českého designu v zahraničí. Je absurdní představa, že těchto a řady dalších aktivit již není třeba, že je nahradí a celou problematiku postavení designu v ČR zkvalitní "transformace do efektivní a klientsky orientované nabídky služeb pro podporu výrobkového designu v průmyslových podnicích", jak o tom informuje zpráva MPO ČR, kterou si můžete přečíst zde.

 

Samotný způsob ukončení činnosti DC spolu s argumenty odkazující část této činností na jiné rezorty - např. na půdu škol, či kulturních institucí, které ze strany ministerstva v souvislosti se zrušením DC zazněly, se navíc jeví i jako smutný doklad naší reality. Kultura či kulturnost v nejširším slova smyslu je v ní vykazována kamsi za hranice každodenního života a veřejnosti je podbízena představa, že do něj nepatří.

 

Názory na činnost a zrušení Design centra ČR najdete mj. na těchto odkazech:

http://www.czechdesign.cz/

http://www.uvucr.cz/

 

Prohlášení Design centra České republiky

 

V pátek 19. října 2007 bylo pracovníkům Design centra České republiky oznámeno z úst náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, Mgr. Luboše Vaňka, zrušení organizace ke konci letošního roku. Následně v odpoledních hodinách byla na stránkách MPO ČR zveřejněna informace „Podpora designu má posílit export“.


Odborní pracovníci DC ČR vyjadřují kategorický nesouhlas s postupem MPO ČR, který tento krok nepodrobil slibované fundované odborné diskusi, v níž by bylo uspokojivě vysvětleno, jak stát hodlá zajistit péči o design v celém spektru jeho působení a z níž bylo vyloučeno jak Design centrum ČR, tak i odborné designérské asociace a renomovaní odborníci, včetně podnikatelské veřejnosti, která z činnosti DC ČR těží. Pracovníci rovněž vyjádřili nesouhlas s názorem, že škála činností, které DC ČR vykonává, není podle náměstka Vaňka primárně orientována na průmyslový design, nýbrž je „příliš umělecky založená“, do čehož byla zahrnuta i celá široká oblast grafického designu.

Na MPO ČR tedy převážil názor, že řada současných činností DC ČR je nadbytečná a že je ministerstvo nebude podporovat. Jedná se však o aktivity, které jsou součástí designu, jsou s průmyslovým designem úzce spjaty a v dlouhodobém horizontu se podílejí na prosperitě firem. Zejména jde o soutěže a nezávislé a nestranné hodnocení designu, péči o studentský design, výstavní aktivity doma i v zahraničí, aktivní členství DC ČR v mezinárodních designérských organizacích BEDA, ICSID, IFI, ICOGRADA, publikační aktivity, vzdělávací a osvětovou práci a mnoho dalších činností. Tyto aktivity s meziresortním přesahem nevykonávala a v současnosti nevykonává žádná jiná instituce, firma, společnost nebo sdružení – kdo je však má vykonávat, z úst náměstka nezaznělo.

Design centrum České republiky pracuje podle dlouhodobě stanovených zásad činnosti, které jsou vyjádřeny ve Zřizovací listině a Statutu organizace. Za celou dobu existence nebyl ze strany zřizovatele zaznamenán žádný zásadní názor, který by zpochybňoval jeho činnost a efektivitu. Návrhy na případné změny byly zřizovateli ze strany DC ČR navrhovány již před lety, leč nebyl o ně zájem. Od chvíle, kdy se letos na MPO ČR objevily první zmínky o případné transformaci, přitom DC ČR vyjadřovalo svoji připravenost k možným změnám a navrhlo řadu variantních koncepcí řešení.

Jednostranný pohled na stávající komplexní činnost organizace povede ve svém důsledku k tomu, že bude pohřbena dlouhodobá systematická pomoc podnikatelům, kdy kultivací designu dochází k posílení konkurenceschopnosti české průmyslové produkce na vyspělých trzích. Ze strany zřizovatele se jedná o destruktivní krok, který nesporně bude mít negativní dopad na ekonomiku českých firem a který poškodí těžce nabyté renomé naší země ve vzdělaném designérském světě.

zaměstnanci Design centra České republiky, organizační složky státu

Více o činnosti Design centra ČR se dozvíte na www.designcentrum.cz
24.10.2007 | redakce Bydlení.cz
  • Design centrum České republiky

    Samostatná odborná instituce věnující se designu a jeho propagaci, člen mezinárodních designérských organizací BEDA, ICSID, IFI a ICOGRADA. Zrušena rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ke dni 31.12. 2007.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444