Upravujete svou nemovitost? Ujistěte se, jakou daň zaplatíte

Na reality s rozumem VII.

Neznalost zákona neomlouvá. Je dobré, pokud nějakou nemovitost vlastníte, abyste si o daních vše potřebné zjistili. Zvláště pokud provedete jakékoliv úpravy na vašem pozemku nebo stavbě, ujistěte se o její výši, abyste předešli případné pokutě.

O dani z nemovitosti


Daň z nemovitosti  patří do skupiny majetkových daní. Povinnost platit je přímo odvozena od vlastnického vztahu k pozemku nebo stavbě. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendářní rok a daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího roku.
 
Pokud dojde ke vzniku nové daňové povinnosti nebo ke změně okolností pro vyměření daně, jste povinni podat nové přiznání. Takovým případem může být například prodej garáže, rozšíření pozemku nebo přístavba.

Nakupujete-li reality, vždy se informujte o jejich skutečné rozloze, abyste později odváděli správnou daň. Potřebné informace se dozvíte z katastru nemovitostí, které spravuje příslušný katastrální úřad.

Čemu věnovat pozornost při podání daňového přiznání?


Vždy se soustřeďte na správnost uvedených údajů.  Uvádíme několik příkladů, kde je třeba dbát zvláštní opatrnosti.

Pozor na nadzemní patra! Vejde-li se vaše nadzemní přístavba do 60% spodní obývací plochy, pak je od daně zcela osvobozena. To se týká především podkrovního bydlení. Pokud ale nad váš dům, přistavíte další obytnou jednotku o stejných rozměrech, jedná se již o nadzemní patro a to se zdaňuje sazbou 0,75 Kč/m2.

Zvláštností je například stavba kůlny, zahradního domku nebo bazénu. Věděli jste, že za tyto stavby se také platí, pokud jejich plocha přesahuje 16 m2?

Rozhodli jste se oplotit pozemek? Dejte si pozor na to, jakým způsobem bylo oplocení provedeno. Daň se odvádí totiž i z plotu, který je trvale spojen se zemí pevným základem. V takovémto případě se stává nemovitostí a je s ní nakládáno v souladu se zákonem.

Pro ty, kdo se zajímají o alternativní energetické zdroje, bude určitě zajímavý fakt, že přejdete-li z pevných paliv na alternativní zdroje, máte po pěti letech nárok na osvobození od daně ze stavby.

Nemáte-li jistotu, jak to s vaší daní z nemovitosti je, podívejte se do zákona 338/1992 Sb., který daň z nemovitosti upravuje. Jedině tak předejdete nepříjemné pokutě od finančního úřadu.
17.01.2013

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444