Okna pro Zelenou

Program Státního fondu životního prostředí Zelená úsporám nabízí finanční podporu při investicích do opatření vedoucích k energetickým úsporám a do systémů vytápění využívajících obnovitelných zdrojů energie. K produktům, které sehrají v tomto programu zásadní roli, patří vedle ekologických technologií vytápění a různých typů izolačních materiálů také kvalitní okna.

První zkušenosti

 

Program Zelená běží již několik týdnů a zatím vyvolává nejrůznější reakce. U veřejnosti často zaznívá názor, že jde o jakousi verzi "šrotovného", kdy stát poskytne finanční kompenzaci těm, kdo staví nebo opravují dům, v médiích se objevují různorodé informace. Na jedné straně také o tom, že počet doposud schválených projektů lze spočítat na prstech jedné ruky, na druhé straně např. o tom, že nával práce pro firmy provádějící zateplení fasád bude obrovský. Odborníci prý proto předpokládají, že renomované firmy budou příliš vytíženy a práce tak budou vykonávat firmy bez patřičné praxe. Objevily se i informace, které Zelenou úsporám chybně vydávaly za program EU.

Na hodnocení dopadu programu je zatím příliš brzy. Stojí snad však za to připomenout si, že od šrotovného program Zelená úsporám podstatně odlišuje fakt, že peníze na něj nepocházejí od českých ani evropských daňových poplatníků, ale z peněz které Česká republika získala prodejem emisních povolenek Japonsku. Podle zákona o Státním fondu životního prostředí jsou prostředky získané prodejem emisních jednotek příjmem SFŽP a ten ho tedy také administruje. Očekávaná výše příjmu je 25 miliard korun a jen letos bude k dispozici více než třetina této částky.

Je ovšem třeba také říci, že počet projektů, které získaly nárok na podporu z tohoto programu je zatím skutečně velmi nízký. Pravidla pro ty, kteří chtějí počítat s dotací jsou poměrně přísná. Proto se také objevily úvahy, že může operativně dojít k jejich změkčení. Zatím lze počítat se státní dotací jen na stavební práce ukončené po 1. dubnu 2009, zvažována je ale i možnost přispět také stavbeníkům, kteří některé z opatření vedoucí k energetickým úsporám provedli už dříve, pokud v souladu s pravidly přidají ještě nějaké další opatření. Přesnější informace ale zatím zveřejněny nebyly.

 

Okna pro Zelenou

 

Že se potenciální žadatelé zatím spíš připravují a sbírají informace potvrzují mj. výrobci oken, které jsme tento týden oslovili. Dá se předpokládat, že právě okna budou jedním z nejčastějších opatření z potřebných tří, popř. dvou, která umožní o dotaci žádat.

"Nejčastěji odpovídáme na dotaz, zda se vyplatí čerpat dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Na tuto otázku však neexistuje jednoznačná odpověď, jestli ano či ne. Každý projekt je nutné posoudit individuálně a navrhnout optimální řešení," řekl nám Ing. David Humenčák ze společnosti OKNOSERVIS, která vyrábí plastová okna z německého profilového systému VEKA s garancí nejvyšší třídy jakosti. "Každý den odpovídáme na dotazy našich zákazníků a dotazů neustále přibývá. V návaznosti na tyto dotazy jsme na www.oknoservis.cz umístili nejčastější otázky vztahující se právě k otvorovým výplním v rámci dotačního programu. Na tyto otázky jsme zpracovali odpovědi dle našich zkušeností a dostupných informací. Dotazy i odpovědi neustále aktualizujeme."


(Více informací o zapojení společnosti OKNOSERVIS do programu Zelená úsporám: https://www.bydleni.cz/clanek/Anketa-Okna-pro-Zelenou)

"Naše služby již začali poptávat zákazníci, kteří mají zájem o využití programu Zelená úsporám, zatím je vidět, že se v problematice teprve snaží zorientovat.," sdělil nám pan Ondráček z firmy R - profil, výrobce plastových oken z čtyřkomorových nebo šestikomorových plastových profilů německé firmy GEALAN Werk.

(Více informací o zapojení společnosti R - profil do programu Zelená úsporám: https://www.bydleni.cz/clanek/Anketa-Okna-pro-Zelenou_3740)

Plastová okna a balkonové dveře ze špičkového německého profilu Prestige/Inoutic Deceuninck, která najdete v seznamu dodavatelů výrobků a technologií, vyrábí také firma Ferropolymer. I tady zaznamenali první dotazy a poptávky. "Našim zákazníkům doporučujeme, aby se na nás obrátili ještě před zpracováním projektu, na který chtějí o dotaci žádat, tak abychom mohli do projektu zapracovat potřebné údaje," vzkazuje zájemcům Ing. Dušan Zimčík.

(Více informací o zapojení společnosti Ferropolymer do programu Zelená úsporám: https://www.bydleni.cz/clanek/Anketa-Okna-pro-Zelenou_3739)

 

Jak hledat informace

 

Zateplení domu a veškeré další práce, na které je požadována dotace, musí provést firma, která je zařazena do Seznamu odborných dodavatelů. Ten najdete na webových stránkách programu Zelená úsporám. Tady je k dispozici rovněž Seznam výrobků a technologií, který je pro žadatele o dotaci rovněž závazný. K 25. květnu 2009 se do Seznamu odborných dodavatelů zaregistrovalo přes 1600 firem a v Seznamu výrobků a technologií je více než 900 výrobků nebo technologií.

Pro potřeby programu vzniklo také Informační centrum Ministerstva životního prostředí, jehož pracovníci jsou veřejnosti k dispozici každý pracovní den od 8.00 do 18.00 na adrese MŽP, Vršovická 65, Praha 10. S pracovníky infocentra se v průběhu roku lze setkat nejenom v těchto prostorách, ale i na veletrzích a různých akcích, kde bude MŽP a OPŽP zastoupeno. V infocentru se budou konat také nejrůznější semináře a diskuse pro odbornou i laickou veřejnost.

Otevírací doba pro veřejnost je v pracovní dny od 8:00 do 18:00. Telefonní čísla do infocentra: 267 122 302, 267 122 358, 267 122 053.

O programu Zelená úsporám získáte aktualizované informace rovněž prostřednictvím našeho portálu na adrese:

https://www.bydleni.cz/kategorie/Zelena-usporam

 

28.05.2009 | sm - redakce Bydlení.cz

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444