Kondenzace vlhkosti v panelovém domě

Ilustrační foto -  Bydlení.cz

Ilustrační foto - Bydlení.cz

Dotaz: Potřeboval bych poradit jak se zbavit vlhkosti v panelovém bytě. Bydlím ve čtvrtém poschodí pod střechou. Jak se venku ochladí k 5 stupňům mám úplně mokrá plastová okna. Musím je denně utírat a předcházet tak stékání vody na parapet. Pokud to neudělám, voda se začne vsakovat do ostění a stěna pak začne plesnivět. Dům je po kompletní rekonstrukci.

Odpověď: Tento dotaz lze zařadit do kategorie velmi častých. Na první pohled se zdá být odpověď naprosto jednoduchá a jednoznačná, ale není tomu tak. Vznik rosení, tedy kondenzace vodní páry na různých částech výplně otvorů, je způsobováno řadou faktorů a jejich vzájemnými kombinacemi. Tazatelův byt jsem nenavštívil, neprovedl jsem žádná měření, proto odpovím obecněji a věřím, že snad něco z toho bude přínosem i pro tohoto konkrétního tazatele.

Nové výplně otvorů svými tepelně technickými vlastnostmi zaostávají za zateplenými neprůsvitnými konstrukcemi. Z toho vyplývá, že výplně i s dobrými vlastnosti působí v obvodovém plášti jako „tepelné mosty“. V současnosti u běžně používaných výplní má lepší tepelně technické parametry zasklení než profily jejich rámů. Nezanedbatelný vliv na celkový výsledek má i samotné osazení výplně a provedení souvisejících prací (např. zateplení ostění, nadpraží, parapetu otvoru, vypěnění spár mezi rámem okna a obvodovým panelem atd.).

Konkrétně má na vznik kondenzace vodní páry na zasklení, respektive na rámech výplně vliv:

  • technické a materiálové řešení výplní (kvalita zasklení, počet komor v průřezu profilů rámů, typ rámečku na okraji dvojskla, apod.),
  • způsob užívání vnitřních prostor:
  • vnitřní teplota v interiéru (individuální regulace na TRV),
  • relativní vlhkost vnitřního vzduchu (intenzita větrání, množství a typ vnitřních zdrojů vlhkosti, tj. počet žijících osob a případně zvířat, množství rostlin, četnost vaření, praní a sušení prádla apod.),
  • existence stínících prvků (dlouhé/krátké závěsy a záclony a jejich umístění vůči otopnému tělesu a TRV, poloha nábytku vůči otopným tělesům, existence a způsob provedení krytů otopných těles, okenní parapety s větším přesahem přes otopné těleso, okenní žaluzie, atd.).

Někdo může namítat, že svůj byt si může provozně zatížit podle svých potřeb (praní a sušení prádla, „bytové botanické zahrady“, terária apod.), což má částečně pravdu. Musí si však uvědomit, že každé „specifické“ krátkodobé (nárazové) nebo dlouhodobé užívání bytových prostor bude vyžadovat i „specifický“ přístup k provozu těchto prostor. Tím mám na mysli vytápění na požadovanou teplotu a dostatečné větrání pro dosažení optimálních parametrů vnitřního prostředí.

Ve své praxi jsem se setkal s případy, kdy docházelo k nepřehlédnutelné kondenzaci vodních par nejen na výplních. Na základě provedených měření fyzikálních veličin v interiéru bylo konstatováno nevhodné užívání vnitřních prostor. Případů je celá řada a byly i takové, kdy interiér byl vlhkostně zatížen vlivem zatékání srážkové vody aj. Bez místního šetření proto nelze na tento dotaz jednoznačně odpovědět.

Proto doporučuji:

  1. provést vlastní posouzení situace (závěsy, lokální koncentrace květin, nastavení TRV, způsob vytápění a intenzita větrání), zda nejsou vytvořeny podmínky pro kondenzaci
  2. pokud neshledáte nic, co by mohlo negativně ovlivnit situaci rosení oken, provést měření fyzikálních veličin ve Vašem bytě nezávislou osobou a následně stanovit možné příčiny vzniku kondenzace. Poté provést adekvátní kroky k odstranění nalezených příčin. Pokud bude příčinou výplň s nevhodnými parametry, pak pravděpodobně nastane konfrontace mezi Vámi a dodavatelem této výplně.

Odpovídal pan Roman Bura, Stavoprojekta spol. s r.o.
05.12.2007

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444