Ceny FAIR BYDLENÍ za rok 2007 uděleny

Redakce BYDLENÍ.CZ udělila za rok 2007 cenu FAIR BYDLENÍ pěti společnostem. Touto cenou oceňuje tým portálu BYDLENÍ.CZ firmy z oblasti bydlení, které své reklamní a marketingové aktivity chápou jako součást služby zákazníkům a které otevřeností komunikace a svým působením na trhu přispívají ke kvalitě a dobré pověsti svého oboru a podnikatelské etice.

Udílení cen FAIR BYDLENÍ je součástí naplňování záměru být průvodcem spotřebitele v cestě za kvalitou, s nímž portál BYDLENÍ.CZ před více než deseti lety zahájil svou činnost.

Za rok 2007 získaly ocenění tyto firmy:


AHORN CZ, s.r.o.
za odborný a příkladně odpovědný přístup k lidskému zdraví a důraz, který firma klade na individuální vhodnost svých výrobků určených pro zdravé spaní.

Společnost AHORN CZ je významný domácí výrobce lamelových roštů, který díky svým mnohaletým zkušenostem z oblasti vývoje a výroby drží krok se světovou špičkou v oboru. Portfolio produktů firmy AHORN CZ zahrnuje kolem třiceti typů roštů, od standardních pevných až po polohovací v oblasti nohou, zad i hlavy. Na výběr vhodného roštu pro každého zákazníka klade AHORN CZ velký důraz. Vzhledem k poměrně nesnadné orientaci na trhu tzv. "zdravého spaní" představuje AHORN CZ významný přínos mj. i díky Měřící dece®, speciálnímu zařízení, které přispívá k orientaci zákazníka v problematice, neboť nabízí možnost vybrat si správnou kombinaci matrace a roštu na základě exaktního měření zatížení na lůžku a vyhovět tak individuálním požadavkům zákazníka na zdravé lůžko.
Příkladné služby a sofistikovaná komunikace jsou výsledkem dlouhodobé snahy firmy získat zákazníka na základě jeho informovanosti a maximální poskytované kvality, která zahrnuje i zájem o jeho potřeby a zdraví.
www.ahorn.cz

 

Rockwool, a.s.
za soustavnou podporu, kterou jako významný výrobce izolačních materiálů z kamenné vlny věnuje šíření ekologicky a ekonomicky výhodných metod stavění a za věcný, objektivní a přínosný zůsob jejich popularizace.

Společnost Rockwool, a.s. je členem skupiny Rockwool, největšího světového výrobce tepelných, zvukových a protipožárních izolací z kamenné vlny. O spojení značky Rockwool s pojmem nízkoenergetického a ekologického bydlení usiluje společnost jednak důrazem na ekologizaci vlastní výroby, ale i aktivitami přispívající k povědomí o této problematice v řadách odborné i širší veřejnosti, zejména velmi dobrou organizací soutěže o český nízkoenergetický dům Rockhouse, jejímž cílem je popularizace nízkoenergetického bydlení v České republice. Soutěž, jejíž druhý ročník právě probíhá, je určena nejen renomovaným architektům a ateliérům, ale také studentům stavebních oborů vysokých škol, či firmám nebo soukromým stavebníkům, kteří již postavili domy s nízkoenergetickou koncepcí šetrnou k životnímu prostředí.
www.rockwool.czSykora, spol. s.r.o.

za komplexní a profesionální přístup k procesu výběru a realizace kuchyně, v němž je zákazník rovnocenným, přesně informovaným a spolurozhodujícím partnerem.

Český výrobce kuchyní, společnost Sykora působí na trhu již 15 let a svoji silnou pozici zde získal designovou nabídkou a kvalitou produktů z hlediska materiálu, ergonimického řešení i zpracování. Hlavní přidanou hodnotou, kterou nabízí, je rovněž skutečnost, že pro mnohost problémů, které pro zákazníka představuje pořízení nové kuchyně, nabízí komplexní řešení a promyšlený způsob, jakým je toto řešení realizováno. Přesné, spolehlivé a vyčerpávající informace dostává zákazník před podpisem smlouvy, tak, aby se mohl zodpovědně rozhodnout. Poměrně zatěžující proces výběru vhodného řešení a realizace kuchyně je mu tak maximálně usnadněn a zpříjemněn.

www.kuchyne-sykora.cz


Vydavatelství ERA
za energii, invenci a vysokou kvalitu vydavatelských aktivit zaměřených na architekturu, stavebnictví, design a problematiku bydlení a za dlouhodobou snahu přinášet ve své produkci opomíjená témata a nové pohledy..

Na přeplněném trhu tištěných médií o bydlení a stavebnictví nezvolilo vydavatelství tento obor jako konjunkturální téma, ale jako příležitost pro vyvíjení tvůrčího úsilí o jeho komunikovatelnost a skutečné obohacení. Dramaturgie vydávaných titulů svědčí o tom, že redakce vydavatelství chápe architekturu a stavebnictví jako obory přispívající ke kultuře a kvalitě našeho života. Ediční činnost Ery přitom pokrývá celé spektrum problematiky - od teorie a filozofie oboru v dvouměsíčníku Era 21 nebo v širokém sortimentu titulů pro profesionály až po každodenní praxi v edici populárních příruček pro širokou veřejnost.

www.erag.czWhirlpool CR, spol. s.r.o.

za reklamní aktivity vedoucí spotřebitele k poučené a odpovědné volbě domácích spotřebičů, která bere v úvahu jak jejich uživatelský komfort tak ekologický dopad.

Jako každoročně, také v uplynulém roce přinesla společnost Whirlpool na náš trh s domácími spotřebiči řadu inovací. Šlo zejména o patentované inteligentní technologie, především o výrobky vybavené tzv. 6. smyslem, který výrazně ovlivňuje spotřebu energie, vody i času v našich domácnostech. Pozice oblíbené značky tak společnost Whirlpool v souladu se svojí výrobní filozofií nevyužívá jen jako konkurenční výhody, ale také jako možnosti pozitivně ovlivňovat spotřebitelské návyky. Uznání zasluhuje i soustavnost a vynalézavost v podpoře charitativních aktivit, jimž se firma dlouhodobě věnuje.

www.whirlpool.cz

23.01.2008 | redakce Bydlení.cz
  • ROCKWOOL, a.s.

    ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků a systémových řešení, které vedou k zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů. Kamenná vlna je přírodním materiálem, je recyklovatelná a šetrná k přírodě

  • Vydavatelství ERA

    České Vydavatelství ERA vzniklo v roce 2000 s cílem přinášet čtenářům užitečné a kvalitní publikace z oblasti architektury, stavitelství a psychologie pro odborníky i širší čtenářskou obec. Cílem je mapovat nové trendy a dosud nezpracovaná témata.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; fax: 532 154 452; info@bydleni.cz https://www.bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444; Fax.: 541 558 442