art & interior8

Komplex výstav art & interior nabízí v expozicích vybraných špičkových firem každoroční příležitost seznámit se s nejnovějšími světovými trendy z oboru interiérového vybavení, s posledními novinkami na českém i zahraničním trhu, představuje českému publiku nová studia, která si úrovní a kvalitou dovážených výrobků nebo vlastní špičkovou produkcí vydobyla své místo mezi známými a renomovanými společnostmi, účastnícími se této prestižní akce již v letech předešlých.

Letošní ročník tohoto komplexu výběrových výstav moderního designu nábytku, svítidel, interiérového vybavení, architektury a developmentu - art & interior8 - se bude konat ve dnech 26. - 29. dubna 2007 ve Veletržním paláci v Praze. Organizátory jsou společnost AC EXPO s.r.o. a Ing. Petr Ivanov Tech & Line. Pro tento ročník připravili několik novinek, jako jsou například projekt Happy Home nebo výstava Gurmán Food Design, i pokračování akcí již známých, kterou je třeba Design Zone.

 

Happy Home

 

Jde o průvodce realizacemi předních pražských developerů a realitních kanceláří, spojeného s návštěvou nových bytů a bytových a rodinných domů v Praze a okolí. Jeho úkolem je seznamovat každoročně veřejnost osobně s nově realizovanými obytnými stavbami, domy a byty v Praze a okolí, dále cíleně informovat o možnostech jejich financování a prostřednictvím takovýchto blízkých setkání podpořit prodej realit a nemovitostí. Projekt dále umožní zájemcům bezprostřední srovnání jednotlivých lokalit a nabídek.

 

Happy Home se skládá ze dvou částí: Centrální Happy Home v Malé dvoraně Veletržního paláce, kde se návštěvníci prostřednictvím meeting pointů jednotlivých účastníků, informačních obrazovek a dalších materiálů seznámí s komplexní nabídkou bytů, lokalit či domů od zúčastněných developerů a realitních kanceláří. Budou mít příležitost zhlédnout tady dva vzorové byty, zařízené s maximálním komfortem a invencí tak, aby zahrnovaly kromě požadavků na špičkové bydlení také všechny důležité aspekty současného moderního životního stylu. První z bytů připraví společnost Ranný Architects a druhý vznikne v režii společnosti Miele Center Stopka, která slaví letos desáté výroční od svého vzniku a při této příležitosti chce poprvé v České republice prezentovat značku Armani Casa.

 

Druhou část, Happy Home v terénu, tvoří vozidla speciální autobusové  linky, která budou projíždět v průběhu trvání komplexu výstav art & interior8 po označených zastávkách. Návštěvníkům tak bude umožněn snadný a osobní přístup k lokalitám a nemovitostem, s nimiž se předem seznámili v Malé dvoraně Veletržního paláce.
Každý návštěvník může postupovat dle osobních preferencí a vlastního individuálního plánu, který si stanoví  podle zvlášť vydaného Průvodce. Průvodce bude, kromě stručných informací o zastávkách a zúčastněných společnostech, obsahovat také mapu s vyznačenými lokalitami. Průvodce dostane každý návštěvník art & interior ke vstupence a jízdence (jízdenka bude platit 3 dny). Projektu se zúčastní také banky či pojišťovny, které s bydlením a jeho financováním neodmyslitelně souvisí.
 

Gurmán Food Design

 

Výstava Gurmán Food Design představí hravou formou vše, co nějak souvisí s designem jídla, jeho servírování, úpravy, náčiní k jeho úpravě či podávání… Návštěvníci budou mít nevšední příležitost rovněž ochutnávat – jídla, která jim připraví čeští mistři kuchařského umění. Autorem a kurátorem této výstavy je výtvarník Pavel Šťastný.


Design Zone

 

Projekt Design Zone vyhoví zájemcům o avantgardní interiérový design, představí práce profesionálních českých i zahraničních designérů a návrhářů v poněkud netradičním aranžmá. Zároveň se zde budou prezentovat nové značky, myšlenky a trendy.
 

OFFICE & LIFE 2007

 

Souběžně s projekty art & interior8 proběhne také třetí ročník specializované výstavy kancelářského nábytku, vybavení a doplňků OFFICE & LIFE 2007, zaměřený na vybavení domácích kanceláří (home office) a nejmodernější komunikační technologie i office development. Tato výstava se bude konat vždy jednou za dva roky. Důležitou součástí celkové koncepce je jednotný vzhled výstavy, organizátoři připraví předem výstavní expozice a zúčastněné společnosti již „pouze“ vystaví své exponáty. Design a jedinečné technologické prvky tak získají možnost vyniknout. Výstava bude umístěna v mezaninu, na ochozu a respiriu Malé dvorany. K účasti na této výstavě je přihlášeno již 28 společností, špiček v oboru, jako jsou například Akit, Amira Interiors, Kinnarps, Ranný Architects, Scandium, Top Office a další.

Přehlídka českého designu

 

Ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Sbírkou moderního a současného umění připravují organizátoři také 8. ročník Přehlídek českého a zahraničního designu, které potrvají až do 3. června a 26. srpna 2007.
 
Přehlídka českého designu představí především výstavu s názvem České sklo neklidné doby 1945 – 1980, připravovanou  ve spolupráci s pražským Uměleckoprůmyslovým muzeem a düsseldorfským muzeem Glasmuseum Hentrich. Výstava bude zahájena vernisáží dne 26. dubna 2007 v prvním patře východního křídla Veletržního paláce a  zde, v prostorách Národní galerie, bude také otevřena  do 26. srpna 2007.
 
Výstava, koncipovaná význačným znalcem českého skla dr. Helmutem Ricke, představí ucelený soubor moderního skla, sestavený především z děl českých výtvarníků, jejichž výběr byl omezen datem narození (do r. 1940). Výstava prezentuje řadu téměř neznámých prací průkopníků tvorby tzv. ateliérového skla. Výběr autorů akcentuje dvě generace výtvarníků – tři sta padesát exponátů je vybráno z tvorby známých autorů – z nejstarší generace uvádíme známá jména: Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, René Roubíček,  Pavel Hlava, Vladimír Kopecký  a Václav Cigler.


Exponáty zapůjčila řada významných sbírek – např. lichtenštejnská nadace Steinberg, düsseldorfské Glasmuseum Hentrich, liberecké Severočeské muzeum a sklářská muzea z Kamenického Šenova a Nového Boru. Unikátní autorské práce zapůjčili někteří výtvarníci, ale nejpočetnější výpůjčka byla vybrána ze sbírek  Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Výstava České sklo 1945 – 1980 je putovní a doprovází ji obsáhlá publikace. Pod vedením Helmuta Ricke se na textech podílel tým odborníků z Německa, USA a České republiky. Mimo jiné přináší srovnání realizovaných skleněných objektů s původními kresebnými návrhy , které jsou v majetku muzea v Corningu. Právě tyto návrhy jsou zřejmě největším přínosem k poznání a pochopení zásadní role, kterou sehráli v novodobých dějinách uměleckého skla čeští výtvarníci. Z  prací českých sklářů vycházely progresivní abstraktní proudy volného výtvarného umění, které, zejména v 50. letech, nebyly v tehdejším Československu oficiálně akceptovány. Realizace  sklářů se staly médiem přenášejícím  avantgardní tendence přes hranice politicky rozděleného světa.

Autorkou instalace je známá česká designérka Eva Eisler, působící v Čechách a v USA.
 
Druhou výstavou Přehlídky českého designu bude výstava architektury a názvem Domy jako příběhy připravovaná ve spolupráci s Prostor o.p.s. V respiriu prvního patra malé dvorany Veletržního paláce se představí 77 vybraných domácích realizací  staveb posledních let. Autorkou a kurátorkou výstavy je Dagmar Vernerová.

 

V respiriu pátého patra  malé dvorany Veletržního paláce bude k vidění třetí výstava zařazená do Přehlídky českého designu – výstava František Cubr a jeho žáci.

Architekt František Cubr (1911 – 1976) je jednou z nejvýznamnějších osobností české architektury 2. poloviny  20. století. I když svou profesní kariéru začal již ve druhé polovině 30. let, kdy založil ateliér spolu se Zdeňkem Pokorným a věnoval se především výstavnické, ale také grafické a další výtvarné činnosti. To, že byl dokonale poučeným funkcionalistou, dokládá především řada projektů pro tzv. Kotvu, soubor výstavních, prezentačních a školících center pro firmu Baťa. Právě výstavy se staly Cubrovým údělem, v nich dosáhl největších úspěchů a jimi nejvíce ovlivnil dění v české, resp. československé architektuře. V New Yorku, v Miláně, v Moskvě či v Bruselu, jím a jeho spolupracovníky navrhované výstavy přišly s novým pojetím prezentace, s užitím nejrůznějších druhů předmětů; i předměty těžkého průmyslu, stejně jako předměty spotřební v Cubrových expozicích vyprávěly poutavé příběhy, silně působily na city diváků, stávaly se součástí nejšíře pojaté výtvarné kultury.

 
Na EXPO´58 v Bruselu se k expozici přidalo i nové řešení celého pavilonu; po období historizujícího tzv. socialistického realismu se právě jím česká architektura vrátila do mezinárodního kontextu s jednoduchými formami, citlivým použitím nových materiálů a novým výtvarným konceptem. Po Bruselu následovaly nejen reprezentační státní výstavy, ale také rekonstrukce a proměna na výstavní prostor Jiřského kláštera, či novostavba čs. velvyslanectví v Athénách. Od roku 1960 působil František Cubr na ČVUT, od roku 1968 byl vedoucím Školy architektury na AVU.

Přehlídka zahraničního designu

 

Přehlídka zahraničního designu přinese neméně zajímavé výstavy – výstavu Lotyšské architektury a výstavu současného čínského grafického designu China Beyond Graphics (Půvaby čínské grafiky).


Výstava Lotyšská architektura, která představí v respiriu pátého patra  malé dvorany Veletržního paláce výsledky soutěže Cena za architekturu Lotyšské asociace architektů, naváže na úspěšnou prezentaci moskevské architektury v roce 2005.

 

Výstava China Beyond Graphics je ochutnávkou tvorby čínských grafiků, ilustrující vývoj země a oboru v posledních více než dvaceti letech. Představuje plakáty, loga, obaly, přebaly knih i návrhy pro Olympijské hry 2008 v Beijingu. Tento letmý pohled je, více než panoramatické zobrazení, dostatečný pro základní pochopení kvality a aktuálního vývoje současného čínského grafického designu. Čínští grafici, ačkoliv vnímají a přejímají myšlenky a vlivy ze zahraničí, nezapomínají ani na svou starobylou a úctyhodnou kulturní tradici. Vynalézavým využitím bohatých a pestrobarevných čínských vzorů a prvků mohou svými pracemi ztělesnit současné a kosmopolitní rysy, stejně jako moudrost tradičního čínského myšlení a názorů.

 

Katalog 2007

 

Pro komplex výběrových výstav art & interior8 připravují organizátoři další exkluzivní trojdílnou publikaci/katalog, který bude distribuován ve společném boxu. Publikace, vydávané již osm let v rámci komplexu výstav, získaly již značnou oblibu mezi odbornou veřejností, především díky vysoké informační hodnotě, rozsahu poskytovaných informací (odborné články, kontaktní údaje a důležité informace o firmách z oboru, podrobné informace o realizovaných výstavách a vystavovaných objektech), kvalitě obrazového doprovodu a výbornému grafickému zpracování. Každý díl souboru bude zaměřen na jeden z oborů, kterými se art & interior každoročně zabývá – design, architekturu a kancelář.

 

Fotografie: BYDLENÍ.CZ a www.artinterior.cz

24.04.2007 | tz
  • AC EXPO s.r.o.

    AC Expo nabízí výstavní prostory Veletržního paláce Národní galerie v Praze. AC Expo se úspěšně etablovalo i v roli pořadatele veletržních akcí. Podílí se na organizaci komplexu řady výběrových výstav.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444