Vstup do vašeho domu či bytu a jeho vliv na váš život

Vchod do domu by měl být jasně viditelný a dveře by měly být perfektně natřené, naprosto bez závad.

Vchod do domu by měl být jasně viditelný a dveře by měly být perfektně natřené, naprosto bez závad.

Feng Shui hlavního vchodu

Učení Feng Shui je tisíce let starý klíč k chápání vlivu prostoru na člověka. Naše obydlí nás mohou v životě podporovat stejně jako oslabovat. Pokud pochopíme základní principy a aplikujeme je v našich domovech, můžeme čerpat z příznivých vlivů, které naše jednání přinese. Tento článek věnuje zvláštní pozornost vstupu do domu či bytu. Dle Feng Shui má vstup do domu klíčovou roli.

V jednom tradičním čínském přísloví se praví, že mít příznivě situovaný a správně zařízený vchod, je cennější než vhodně vybavený zbytek domu. Dveře do domu představují ústa, která vdechují blahodárnou životní energii. Feng Shui hlavního vchodu je jeden z nejdůležitějších aspektů úspěšného aplikování. Hlavní vchod tvoří bránu do vašeho vnitřního prostoru, a právě dveřmi k vám přichází štěstí. Zároveň je však místem, kde se štěstí může snadno změnit ve smůlu.

 
Ideální vstup do domu  
Prvním krokem k úspěchu je přivést k vašim dveřím dostatek blahodárné energie. Většinou je hlavním zdrojem silnice nebo chodník (pomyslná řeka - energetický proud), ze které budeme energii čerpat. Pokud se vaše dveře nenachází čelně k cestě, můžete si pomoci příchodovou pěšinou, která k vám energii přivede.  

Základní pravidlo dobrého vchodu zní, pokud vaši návštěvníci nevidí ihned a snadno váš vstup, je to problém a ten problém přinese dost možná potíže s vaší finanční situací. Jak působí váš vchod, taková je kvalita energie, která k vám přichází. Máte-li špičkově vyladěné zařízení interiéru avšak těžko přístupný, omšelý vstup, váš dům nikdy nebude mít dostatek energie.

Vchodové dveře by měly být dobře osvětleny, čisté a vyvážené vzhledem k velikosti domu (hlavní dveře by vzhledem k čelní stěně domu neměly být příliš velké, ani malé). Pokud se teprve chystáte stavět dům či kupovat byt, máte možnost vybrat si objekt s vchodem směřujícím do pro vás příznivé světové strany. Se zjištěním vašich příznivých a nepříznivých světových směrů vám pomůže zkušený Feng Shui specialista. Níže uvedu několik konkrétních případů problémových vstupů do domu a návrhů na řešení situace.
Zrcátko Ba Gua chrání dům před nepříznivými vlivy  
Zrcátko Ba Gua chrání dům před nepříznivými vlivy

 

Vstup pod vlivem nepříznivé energie:

Do blízkosti domovních dveří nestačí jen umístit dekorativní předměty, ve skutečnosti je ještě důležitější eliminovat škodlivé vlivy v okolí. V první řadě je potřeba zkontrolovat, zda na váš vchod nemíří tzv. otrávený šíp, neboli proud příliš rychlé (škodlivé) energie. Otrávené šípy vytváří například protilehlé ostré rohy budov, trafostanice, průmyslové stožáry apod. Tento negativní jev nazýváme Sha Qi (nešťastná energie). Tuto Sha Qi může přinášet i dlouhá přímá linie zídky mířící na váš vstup či dlouhá rovná silnice vedoucí směrem k domu.

V takovém případě se na dveře domu zavěšuje ochranný talisman, jenž má za úkol chránit domov před škodlivými vlivy. Velmi účinným talismanem je malé osmiúhelníkové zrcátko Ba-Gua, ale může to být cokoliv, co pro vás představuje ochranný symbol. Ve Feng Shui je velmi důležitý záměr, se kterým talisman umísťujete, proto je při aplikaci talismanu na dané místo důležité mít jasno, jakému účelu bude předmět sloužit. 
Úprava přístupové cesty do zvlněného tvaru  
Úprava přístupové cesty do zvlněného tvaru  
Přístupová cesta či chodníček může za jistých okolností rovněž působit jako otrávený šíp. Proto je dobré zbudovat pěšinu mírně zvlněnou a vyhnout se rovné linii mířící přímo na vstup. Chcete-li svou již existující rovnou pěšinu dodatečně upravit do příznivějšího tvaru, můžete dosáhnout optického zvlnění trasy umístěním několika květináčů a větších oblých kamenů střídavě vpravo a vlevo tak, aby vytvářely lehce zvlněnou dráhu. Pěšinu můžete také na některých místech rozšířit pomocí štěrku, květin nebo úprav tvaru. 

Nenápadný vstup:

Je velmi důležité, aby byl váš vstup vidět již zdálky. Měl by vás vítat a zvát. Vchody, které jsou nevýrazné, či přímo přehlédnutelné je třeba zviditelnit. Zviditelnění dosáhnete mnoha způsoby. Můžete použít výrazné barvy na dveře i jejich okolí, osvětlení, dekorativní prvky v okolí dveří i přístupové cesty.

Vstup se zrcadlovým sklem:

Zde si musíme hned z kraje říci, že používat zrcadlové sklo pro vstup a jeho bezprostřední okolí působí velmi negativně. Přicházející energie je rychle odražena zpět a do domu nevstupuje. Čím je tato zrcadlová plocha větší, tím negativnější jsou dopady. Zároveň se může zhoršit Feng Shui celého domu tím, že by zrcadlila něco nepěkného například protější zchátralou budovu, kontejnery s odpadky apod. Zde je tedy rada jediná a to pryč se zrcadlovými plochami

Vstup se schody:

Vedou-li k vašim vstupním dveřím více než tři schody, mohla by to být pro přicházející energii určitá překážka. Pokud je to i váš případ, můžete pomoci energii rozproudit pomocí umístění dekorativních předmětů na každý či každý druhý schod. Použít můžete například květiny v květináčích, oblé kameny nebo použít venkovní osvětlení.

Dveře jako základ dobrého Feng Shui celého domu

Dominantou vstupního prostoru jsou dveře, proto buďte velmi důslední, při jejich výběru i následné péči. Odchylky od ideálního stavu dveří (osvětlené, čisté, jasné, s tichým hladkým chodem a vyvážené vůči domu) je nutné řešit aplikací „nápravných prostředků“. Zkontrolujte proto důkladně vaše dveře i celý prostor kolem nich. Zaměřte se na vrzání, praskliny, odřené části, špínu, zašlost, zda svítí žárovka v okolí dveří, zda není uvolněný práh a pokuste se provést tolik zlepšení, kolik jen bude možné. 

 
Příliš tmavý vstup není pro životodárnou energii
atraktivní, což má na celé obydlí negativní vliv.
 

Dveře s vrzajícími panty:

Dle čínského pořekadla „Vrzající dveře lákají hladové duchy“. Takové dveře negativně působí na naše podvědomí a rovněž oslabují tok energie proudící do domu. Vrzající dveře neprodleně namažte. Takto jednoduchá léčba může přinést překvapující výsledky.

Okna ve vchodových dveřích:

Ideální dveře jsou pevné a bez oken. Jejich hlavním úkolem je chránit váš dům. Dveře s okny jsou energeticky i fyzicky slabší. Boční okna u vstupu mají působit bezpečně a stabilně. Je nezbytné použít bezpečnostní sklo a pevné solidní rámování. 

Dveře rozklížené, vyviklané:

Takové dveře, které nezapadají přesně do rámu či se viklají na pantech, přináší do domu chaos, psychické bloky a agresi.
 

Další problémové faktory vchodových dveří:

Dveře se nedovírají, nezaklapnou, západka dře o osazení zámku, uvolněná klika, dveře drhnou o podlahu či jsou popraskané, zašlé, zkroucené apod.

Všechny zmíněné problémy mohou vytvářet skryté vnitřní bloky osob žijících v domě či bytě, mohou symbolizovat ztrátu životní vitality, lpění na zbytečných starých věcech a vzpomínkách. Dejte si proto na vchodu do svého domu obzvláště záležet.

Karolina Slaninová
www.ceskaskolafengshui.cz
05.06.2017 | redakce Bydlení.cz
  • Česká škola Feng Shui

    Česká škola Feng Shui nabízí studium Feng Shui a řadu doplňkových seminářů pod vedením předních specialistů, včetně uznávaného amerického odborníka na Feng Shui Rogera Greena. Na českém trhu působí již od roku 2005. 


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444