Stavební projekty připravované v BIM přináší vyšší kvalitu s nižšími náklady, argumentuje Štefanovič

Building Information Modeling neboli BIM je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu stavebních projektů založený na inteligentním modelu. O tom, proč se mluví o BIM jako evoluci v projektové přípravě a výstavbě budov, co nového přináší BIM do projekce, koordinace výstavby, výběrového řízení či samotné realizace, jsme si povídali s Erikem Štefanovičem, jednatelem největší projekční kanceláře na Vysočině - DELTA Projektconsult, jež má ve svém portfoliu již první projekty připravované v BIM.

Jakým způsobem BIM usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu, výstavby a používání budovy?

BIM nutí všechny účastníky na stavebním projektu ke spolupráci. Od architekta po technický dozor na stavbě. Všichni pracují v jednom modelu. Dosud jsme byli zvyklí pracovat každý ve svých plánech, výkresech, které ne vždy obsahovaly všechny potřebné detailní informace, které potřebují znát jednotlivá řemesla zapojená do realizace projektu. BIM umožňuje vkládat při plánování do projektu již hotové konkrétní řešení i s podrobnými technickými informacemi, tedy jednotlivá řemesla se nemusejí zpětně dotazovat a upřesňovat si, jaká budou mít například topná tělesa výkon a podobně. Vše je srozumitelně dáno a popsáno. Všichni zadávají informace do stejného modelu. Je to velmi silný a efektivní nástroj také například pro organizaci výběrového řízení. Navíc, co se týče užívání budovy, facility management určitě ocení tyto podrobné informace o technickém řešení budovy. Dokumentace budovy připravená v BIM je v podstatě rodným listem a zejména kvalitně vedeným zdravotním průkazem budovy.
 

„Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. To je přece pádný důvod ke změně. Je třeba proces vývoje, přípravy a projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně řízenému procesu.“


Erik Štefanovič, DELTA Projektconsult

Z jakého důvodu bychom se na BIM neměli dívat jen jako na lepší software, ale jako na změnu procesu přípravy a realizace projektu? 

Proces proto, že tu nemluvíme jen o kvalitnějším softwaru v počítači, který zlepší projektantům proces plánování či projektování budovy, ale proto, že všichni zúčastnění na stavebním projektu jsou nuceni změnit přístup ke spolupráci na projektu. BIM je inteligentní nástroj pro celý projektový tým, je však nutné si v počátku stanovit pravidla a způsoby komunikace, způsob zanášení dat, standardy technických prvků či celých modulů, schvalovací procesy a uzavírání dílčích fází projektu atd. Pak se promění BIM v proces, který opravdu výrazně eliminuje chaos či nedorozumění, odstraňuje typická místa kolizí a chyb, které vznikají při zapojení více profesí, jež se na budově podílí a jejichž práce se doplňuje či dokonce kříží. Tento inteligentní model naplněný informacemi se tak zcela srozumitelným nástrojem pro všechna řemesla a důrazně snižuje rizika chyb na rozhraní. Navíc poctivě zpracovaný projekt v BIM je velmi silným nástrojem také pro stavebního manažera, který díky kvalitním podkladům dokáže při koordinaci fyzické výstavby velmi rychle odhalit případnou kolizi a zvýšit tím kvalitu realizace a zamezit časové prodlevě.

 

Co je jeho hlavní předností pro budoucího majitele budovy?

Jak jsem již zmínil, vysoká míra eliminace chyb, což v důsledku znamená vyšší kvalitu stavby. Určitě investor uvítá i nižší náklady, které se přímou úměrou zmenšují s menší časovou náročností přípravy, které projektu věnují všichni, kteří se na projektu podílí. Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. To je přece pádný důvod ke změně. Je třeba proces vývoje, přípravy a projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně řízenému procesu, který svou podstatou nutí jednotlivé členy projekčního týmu spolupracovat efektivněji, rychleji, s nižšími náklady.

Pro investora může být také zajímavým benefitem snazší pochopení podkladů k budově, které vyžadují jeho rozhodnutí, které je díky srozumitelnějšímu zobrazení a dostupným informacím řekněme fundovanější. Mnoho investorů staví jedenkrát či dvakrát za život, proto není pro něj jednoduché činit některá rozhodnutí o detailních technických záležitostech v budově. Proto se DELTA snaží posouvat proces přípravy a plánování budov v BIM tímto směrem, který přináší investorovi skutečně jen samé výhody.

Snižuje BIM také nepopulární požadavky na změny, které v průběhu projektu od investora zkrátka s vývojem projektu přicházejí a často projekt neúměrně prodražují?

Výzkumy ze zahraničí prokazují, jak způsob zpracování projektové dokumentace ovlivňuje forma předložení projektové dokumentace. 16 % požadavků vzniká při standardní 2D projekci, 10 % požadavků při 3D projekci, ovšem pouhá 3 % požadavků na změny jsou uplatňována ve variantě BIM spolupráce. Realizované projekty v zahraničí dokonce hovoří o tom, že přináší do rozpočtu stavebního projektu úsporu 20 % nákladů díky efektivnější organizaci vývoje a realizace stavebního procesu. To jsou nesporná fakta, která ocení jak architekt při komunikaci s investorem, tak samotný investor, jako budoucí majitel nové budovy.
13.07.2017 | PR
  • DELTA Group ČR: Delta Projektconsult s.r.o.

    Se společností DELTA získáte specialistu, který Vás bude osobně provázet celým stavebním projektem, protože ve všech odborných oblastech, jako je architektura , generální projektování a stavební management , dává k dispozici nejlepší expertízu. Vítejte u společnosti DELTA , společnosti, která rozumí budovám!


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444