Stavební kniha 2004 o moderní architektuře

Le Corbusier v Čechách

Letos na jaře vyšla Stavební kniha 2004, v pořadí už sedmá publikace specializované ediční řady, která každoročně přináší přehledné údaje o stavební produkci a investování v České Republice. Kromě těchto informací obsahuje Stavební kniha vždy i kapitoly věnované vybranému tématu z oblasti stavebnictví či architektury. V roce 2003 to byl funkcionalismus na Moravě, letos má kniha podtitul Český funkcionalismus.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Profesor Vladimír Šlapeta jako autor jedné ze dvou kapitol věnovaných tomuto tématu nazval svůj příspěvek Le Corbusier a česká moderní architektura. Přibližuje v něm atmosféru dvacátých a třicátých let, období, v němž se česká architektura významně pozvedla nad evropský průměr, přičemž pozornost věnuje okolnostem českých návštěv francouzsko-švýcarského architekta Le Corbusiera, jeho přednáškámh v Praze a v Brně, jeho polemice s českým teoretikem avantgardy Karlem Teigem i setkání s J.A. Baťou ve Zlíně, které vyústilo v nakonec nerealizovaný návrh firemního pavilonu pro světovou výstavu v Paříži. Několik českých architektů patřilo k Le Corbisierovým spolupracovníkům v jeho pařížském ateliéru, nebyli to však jen oni, jak také zdůrazňuje Vladimír Šlapeta, kdo byli jeho myšlenkami fascinováni: „Le Corbusier byl vedle Adolfa Loose druhým pólem, kolem nichž vibrovala nebo krystalizovala nebo krystalizovala česká funkcionalistická a konstruktivistická architektura. A to se odrazilo i v celé české moderní architektonické tvorbě.“ Le Corbusierův vliv pak Vladimír Šlapeta dokládá na řadě konkrétních staveb i na urbanistických projektech.
Zvláštní kapitolu Stavební knihy 2004 tvoří stať ing. Václava Janáčka nazvaná Materiály a výrobky pro stavby v období funkcionalismu, která přibližuje český funkcionalismus z pohledu realizace staveb a jejich vybavení.
Stavební kniha vychází každoročně v souvislosti s brněnskými stavebními veletrhy IBF a podílí se na ní Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR , Stavební centrum EDEN 3000 – Brno, Výstaviště a vydavatelství EXPO DATA.
21.07.2004 | sm
  • EXPO DATA Brno

    Vydavatel populárně edukativní ročenky vycházející každoročně v dubnu ke stavebnímu veletrhu v Brně. Téma knihy je vždy určeno odborníky z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a konzultuje se se Stavebním centrem EDEN 3000 na brněnském výstavišti. Dosud vydaná témata: např. vnitřní prostředí budov nebo dřevostavby. Kniha je také doplněna o aktuální statistické údaje o stavebnictví.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444