Stavba nového domu s hypotékou. Jde to i bez zástavy nemovitosti

Vyhlédnutá parcela a představa ideálního domu. To je obvykle začátek příběhu stavby vlastního domu. Nedílnou součástí prvotních úvah je samozřejmě také financování, nejčastěji kombinací vlastních úspor a hypotečního úvěru.

Financování stavby domu se na jednu stranu podobá financování nákupu nemovitosti, na stranu druhou se v mnohém liší. Víceméně shodné jsou typy finančních produktů, které je možné využít – stavbu lze financovat pomocí hypotéky, stavebního spoření, účelového úvěru či využitím některého z programů Státního fondu pro rozvoj bydlení. Ačkoliv je proces získání hypotéky na stavbu domu poměrně komplikovaný, v Hypoteční bance, jedničce českého trhu na hypoteční úvěry, jsou vždy připraveni hypoteční specialisté, kteří zájemcům dokáží poradit a procesem vyřizování hypotéky je provést. A to ať během schůzek na pobočce, případně prostřednictvím služby nazvané Hypotéka po webu, kdy klient musí na pobočku banky pouze jednou – ve chvíli, kdy je nutné smlouvu podepsat.

Máte pozemek či jinou nemovitost? Můžete jimi ručit

 
Pokud jste majitelem pozemku a financovat potřebujete pouze stavbu, je vaše situace snazší. Pozemek vám může sloužit jako zástava za hypoteční úvěr. Při hypotéce na nákup totiž ručíte nemovitostí, v případě stavby zatím nemovitost neexistuje. „V případě, kdy klient má lukrativní pozemek či možnost zajištění úvěru jinou nemovitostí, může zažádat o hypotéku na výstavbu nemovitosti, aniž by na pozemku s výstavbou vůbec začal. Nicméně podklady k výstavbě musí již klient mít zpracované včetně rozpočtu či smluv o dílo,“ říká Marie Mocková z Hypoteční banky. 
 
Znalecký posudek bude obsahovat jak ocenění pozemku, tak budoucí stavby dle předloženého projektu a další dokumentace ke stavbě. Výše hypotečního úvěru bude vycházet z ceny budoucí stavby. V první fázi je hypoteční úvěr zajištěn jen pozemkem a čerpat prostředky z úvěru lze jen do výše omezené hodnotou pozemku. V další fázi probíhá čerpání na základě předložení Protokolu o stavu stavby a hodnoty zastavené nemovitosti v něm uvedené. Stavba se stává součástí zastaveného pozemku a výstavbou jej zhodnocuje.

Peníze podle fáze stavby


Co dělat, když máte vlastní pozemek a na něm rozestavěnou stavbu, kterou je potřeba dokončit? V takovém případě je při žádosti o hypotéku předložit znalecký posudek, kde bude uvedena cena obvyklá současná a budoucí vždy stavby včetně pozemku. „Výše úvěru vychází z ceny obvyklé budoucí a výše jednotlivých čerpání z ceny současné a dále dle prostavěnosti a zvyšující se hodnoty nemovitosti. V první fázi bude zřízeno zástavní právo k pozemku, jehož součástí je rozestavěná stavba,“ vysvětluje specialista Hypoteční banky. V další fázi probíhá čerpání na základě předložení Protokolu o stavu stavby a hodnoty zastavené nemovitosti v něm uvedené. Stavba se stává součástí zastaveného pozemku a výstavbou jej zhodnocuje.

Pomůže jiná nemovitost


V celku obvyklá je i situace, kdy má žadatel o hypotéku na stavbu domu možnost ručit jinou nemovitostí, například rodičů. Jestliže je hodnota takové nemovitosti dostatečná k zajištění celého hypotečního úvěru, může klient celou výstavbu nového domu až do kolaudace zajistit zástavním právem k této nemovitosti. Po kolaudaci je možné, při splnění podmínek banky, převést zástavní právo na novou nemovitost, která je objektem úvěru.

Nejdřív koupě pozemku? I to jde

 
Co ale, když pozemek pro výstavbu teprve chcete kupovat? Hypoteční banka může poskytnout v tomto případě hypoteční úvěr jen na pozemek s tím, že klient na tomto pozemku bude stavět rodinný dům. Musí být již vydáno stavební povolení nebo územní rozhodnutí, dále regulační či územní plán, kterým klient doloží, že je pozemek určen k výstavbě. Je rovněž možné, že klient plánuje koupi pozemku i budoucí výstavbu rodinného domu financovat za pomoci hypotečního úvěru. „Klient tedy doloží podklady k pozemku, dokladující, že jde o pozemek stavební, a dále komentář se svými finančními plány týkající se budoucí výstavby a schopnosti splácet oba úvěry. Jestliže jsou plány reálné, poskytne banka klientovi hypoteční úvěr na koupi pozemku a v budoucnu druhý na výstavbu rodinného domu,“ sděluje Marie Mocková. 
 
Nastat také může situace, kdy klient žádá hypotéku na koupi pozemku a výstavbu současně. Jestliže klient má podklady ke koupi pozemku a zároveň také ke stavbě, je možné poskytnout jeden hypoteční úvěr na koupi a výstavbu nemovitosti. To znamená, že má již uzavřenou kupní smlouvu na pozemek a dále ohlášení stavebních prací nebo stavební povolení včetně rozpočtu či smlouvy o dílo k budoucí stavbě. Většinou se jedná o doplacení kupní ceny s tím, že prodávající již převedl pozemek na nového vlastníka (ohlášení vyřizuje či o stavební povolení žádá vlastník pozemku, který je posléze i stavebníkem). Investičním záměrem je součet kupní ceny pozemku a ceny (rozpočtu) stavby. V první fázi se z hypotéky zaplatí či doplatí kupní cena pozemku a další čerpání již půjdou na úhradu výstavby domu.
 
Kdo úspěšně projde financováním stavby i jejím samotným průběhem, musí ještě absolvovat zápis dokončené stavby do katastru nemovitostí.  „To probíhá tak, že si objedná geodetickou firmu, která provede zaměření nemovitosti a vyhotoví geometrický plán. Geometrický plán pak musí být ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem. Katastr nemovitostí na geometrickém plánu (vyznačen půdorys, zastavěná plocha) odsouhlasí a potvrdí správnost očíslování parcel a zaeviduje do listu vlastnictví dokončenou stavbu jako součást příslušného pozemku,“ shrnuje Marie Mocková z Hypoteční banky.
17.04.2015 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444