Rekonstrukce šikmé střechy rodinného domu

Většina stávajících rodinných domů byla realizována před 40 i více lety. Tyto domy byly navrhovány dle tehdy platných požadavků, možností stavebníka a dostupnosti materiálů. V minulých letech jsme zaznamenali výrazný nárůst cen energií. Tento stav vedl k hledání úsporných řešení. Jednou z rychlých cest ke snížení spotřeby energie za vytápění bylo přidání další vrstvy tepelné izolace nebo výměna stávající izolace za izolaci s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

Jedná se o velké množství rodinných domů, které potřebují nebo budou potřebovat tzv. „přiteplit“, ale stojí před otázkou, jakou cestu si zvolit.

Jednoho z takových domů se týkala rekonstrukce střechy rodinného domu v Jižních Čechách. Noví majitelé koupili starší rodinný dům a po nastěhování a první zimě zjistili, že v zimě musí topit na vysokou teplotu a přesto je v domě stále chladno. Během letních měsíců bylo klima také velmi nekomfortní. Věděli, že se jedná o starší dům, který by potřeboval doteplit, ale že ho v zimě nevytopí, je překvapilo. Krytina už byla poměrně stará a bylo nutné ji v krátkém horizontu vyměnit. Rozhodli se pro výměnu krytiny a doplnění tepelné izolace. Obrátili se na pokrývačskou firmu Střechy Bohemia s.r.o., u které si objednali zmíněné úpravy. Projektová dokumentace neexistovala. Pokrývačská firma provedla nejdříve kontrolu stávající skladby a zjistila, že střešní plášť je bez zateplení. Zateplena byla stropní konstrukce pod stropem 4 cm skelné vaty a heraklitem. Na stropě byla volně položená skelná vata v tloušťce cca 12 cm.  Vata byla vlhká a bylo zřejmé, že dochází k zatékání, či odkapům vody na teplenou izolaci. Přesah střechy byl vysypán polystyrenovým granulátem a překryt skelnou vatou. 


Pokrývačská firma se obrátila s žádostí o pomoc ve věci návrhu tepelné izolace na technický servis společnosti Puren, se kterým má velmi dobré zkušenosti. Výrobce tepelných izolací PIR se specializuje na rekonstrukce šikmých a plochých střech a zákazníkovi kromě koupě tepelné izolace poskytuje i odborný technický servis a poradenství při rekonstrukci.

Po demontáži skládané staré pálené střešní krytiny na latích se ukázalo, že chybí kontralatě, které zajišťují ventilaci pod krytinou. V některých místech byly latě podloženy. Toto mělo tvořit ventilační mezeru, ale srážková voda se v místech latí zadržovala.

Z důvodu kombinace různých materiálů ve střešním plášti bylo rozhodnuto o jednoduchém a bezpečném provedení zateplení střechy. Odstranění skelné vaty ze stropu půdy a mezi krokvemi u okapu, vyjmutí polystyrénového granulátu a demontování krytiny. Nová skladba zateplení byla zvolena: parozábrana běžného typu pod krokvemi, skelná vata o tloušťce 160 mm mezi krokvemi a PIR izolace - Puren PLUS s oboustranným flísem a integrovanou doplňkovou hydroizolační vrstvou se samolepícími přesahy nad krokvemi v tloušťce 80 mm. Nová střešní okna byla osazena dle doporučení Purenu. Nové zateplení střechy s prostupem tepla 0,16 W/m2K splňuje doporučené hodnoty pro nízkoenergetický dům dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Nová skládaná pálená krytina na latích má zajištěno odvětrání ventilační mezerou 40 mm pod krytinou. Kontralatě jsou správně podtěsněny těsnící hmotou dle požadavku Cechu KTP a společnosti Puren pomocí těsnícího tmelu pod kontaraltě.


Potvrdilo se, že je nutné vždy před zahájením rekonstrukce střechy provést ověření stávajícího stavu a vyhodnotit jeho tepelně technický stav. Tepelný odpor stávající izolace a vliv vlhkosti na tepelnou izolaci a zabudované dřevěné prvky. Dodatečné doplnění tepelné izolace ke stávající konstrukci bez komplexního posouzení může vést ke zvýšení vlhkosti ve střešním plášti, ve vrstvách tepelných izolací. Čím více zateplujeme, tím se nám více projevuje problematika tepelných mostů. Popsaná stavba je vzorovým příkladem spolupráce mezi pokrývačskou firmou a dodavatelem tepelných izolací a také o důvěře majitelů domu o správnosti navrženého řešení.
16.11.2017 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444