Realitka mu nevrátila zálohu, svých peněz se domohl až u soudu

Pan Petr si v roce 2011 vyhlédl nový byt a uzavřel smlouvu o rezervaci nemovitosti s realitní kanceláří. Uhradil také rezervační poplatek téměř sto tisíc korun. Prodejce však nakonec odmítl nemovitost prodat a realitní kancelář kupujícímu nevrátila rezervační poplatek. Pan Petr na něj ale měl nárok a v loňském roce to potvrdil i odvolací soud. S pomocí právníka ze společnosti Vaše nároky.cz tak získal sto tisíc zpět.

Pan Petr N. uzavřel v srpnu 2011 s realitní kanceláří smlouvu o rezervaci nemovitosti, která pro něj znamenala povinnost uhradit rezervační poplatek téměř sto tisíc korun. Na oplátku měl mít rezervován byt, který chtěl následně koupit. „Když nastala časová proluka ve vyjednávání, způsobená nemožností spojit se s realitní kanceláří, která mi nebrala telefon, prodávající odmítl nemovitost prodat. Nejenže jsem tedy nemohl koupit byt, nedostal jsem ani vrácen rezervační poplatek,“ vzpomíná kupující.

Nejprve se pokoušel peníze získat od realitní kanceláře sám, posléze požádal o radu několik právníků, avšak jeho situace se nepohnula kupředu. Oslovil proto společnost Vaše nároky.cz, která se nevrácenými poplatky od rezervačních kanceláří zabývá. „Klient byl v právu, proto jsme realitní kanceláři zaslali předžalobní výzvu a když nereagovala, postoupili jsme případ soudu,“ vysvětluje právník ze společnosti Vaše nároky.cz Mgr. Novák.

Soud potvrdil nárok kupujícího na vrácení poplatku. Realitní kancelář se ovšem odvolala. Odvolací soud však potvrdil původní rozsudek a realitní kancelář byla povinna peníze panu Petrovi vrátit. Pan Petr po letech získal zpět nejen dlužnou částku, ale také úroky z prodlení, které soud nařídil zaplatit.

Kdy se rezervační poplatek vrací

Rezervační smlouva by měla obsahovat ujednání, co se s rezervačním poplatkem stane. „Pokud žádné takové ujednání neobsahuje, realitní kancelář si poplatek nesmí ponechat. A to nezávisle na tom, zda dojde či nedojde k prodeji nemovitosti,“ vysvětluje právník Novák. Upozorňuje také na případy, kdy je smluvně zakotveno, že rezervační poplatek připadne realitní kanceláři. „Kancelář má nárok ponechat si poplatek pouze v případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy. I když je v rezervační smlouvě uvedeno, že poplatek propadá i ve chvíli, kdy kupující od smlouvy odstoupí, nemá na to realitka ve většině případů právo,“ říká právník z Vaše nároky.cz

Realitní kancelář si také nemůže ponechat rezervační poplatek, pokud si účtuje provizi od prodávajícího. „Jednalo by se o dvojí účtování provize, které je však neoprávněné,“ upozorňuje Novák. Tento postup je nezákonný a realitní kancelář se tímto krokem neoprávněně obohacuje.
30.06.2017 | redakce Bydlení.cz

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444