Pověry, reklama a fakta o nábytku

Z dopisu odborníka

V roce 1919 založil prezident T.G. Masaryk v Brně Vysokou školu zemědělskou a lesní inženýrství s oborem zpracování dřeva, který pak byl z politických důvodů roku 1955 převeden do Zvolena. Slavná nábytkářská tradice Moravy podmínila v roce 1954 vznik Výzkumného ústavu nábytkářského v Brně a od roku 1991 pokračuje výzkum a vývoj tohoto oboru na Mendelově univerzitě. Univerzitní Ústav nábytku, designu a bydlení řeší interdisciplinární problematiku nábytku, která postihuje projekt výrobku, výrobní realizaci a uplatnění nábytku při bydlení nebo ve veřejném interiéru. Prioritou je přitom ochrana zdraví spotřebitele a stav obývaného prostředí člověka.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Proto se zdejší výzkum orientuje na materiály aplikované při výrobě nábytku, řeší problematiku polutantů a odpadů výroby, zaměřuje se na monitorování úniku těkavých organických látek (VOC) v bytovém interiéru. Výzkumné cíle vycházejí z bezpečnostních kritérii nábytku EU-ECOLABEL FOR FURNITURE. Významným partnerem výzkumné základny je univerzitní zkušebna, ve které lze provádět veškeré zkoušky čalouněného i dřevěného nábytku, testovat mechanické vlastnosti či stanovit obsah formaldehydů. Akreditovaná zkušebna vydává příslušné atesty kvality a certifikáty jakosti.
Odborným pracovníkům Ústavu nábytku, designu a bydlení, který vychovává novou generaci techniků a návrhářů, pochopitelně záleží na tom, aby veřejnost byla o problematice bydlení a nábytku informována co nejlépe, na základě soudobých poznatků.
Vedoucí ústavu Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký proto dopisem reagoval na 13.března tr. vysílaný díl pořadu ČT "Bydlení je hra". Ne proto, jak zdůrazňuje, aby kritizoval redakci za záslužný pořad o bydlení, ale protože zde podle jeho názoru zazněla chybná tvrzení. "Interdisciplinární proces bydlení dnes již není bohužel hra, ale důležitý determinant našeho zdraví a bezpečnosti našich dětí a vnoučat..." píše doc. Brunecký. Nemá v úmyslu vyvolávat znepokojení veřejnosti, ale chce porušit komerční tabu o současné problematice bydlení a nábytku. Cílem není "strašit", ale seriózně informovat občany o zdravotních rizicích, která provází bydlení, tedy o rubu pojmu komfort.
Kopii svého dopisu poskytl doc. Brunecký ke zveřejnění také redakci BYDLENÍ.CZ. Pro sebe a svoji práci pokládáme tento dopis za poučení, a domníváme se, že obsahuje cenné informace také pro naše čtenáře. Z větší části jej proto citujeme.
Úložný nábytek do ložnice?
"...V pořadu možná sice neúmyslně, ale formou návodu na řešení bydlení došlo k 'propagaci' úložného nábytku v ložnici. Navrhované řešení lze dokonce považovat z právního výkladu věci za navádění k trestnému činu s důsledkem ublížení na zdraví ve smyslu §1 ustanovení zákona č.59/1998,(novela č.209/2000 Sb.), o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Řešení ložnice s významnými zdroji emisí VOC látek a jejich radikálů v malém (v zimě sporadicky větraném) prostoru je lapsus. Garsoniéra jistě jiné řešení nemá, ale v ostatních případech lze podniknout účinnou prevenci. Zdrojem škodlivin není jen nadbytečný nábytek, ale veškeré uložené prané a čištěné předměty, jejichž materiálovou bází jsou aromatické uhlovodíky. Koberec z umělých vláken tento stav dále zhoršuje. Současná exaktní měření potvrzují alarmující hodnoty koncentrací VOC látek. Vznik ionopenie (serotonin-deprese), oslabení organismu, zrychlení stárnutí člověka, zdroj alergií, iniciace latentních onemocnění, prokazatelné karcinogenní účinky, vliv na genetickou informaci s teratogenním vlivem je realitou moderní doby. Škodlivý účinek VOC je v době realizace výrobku u spotřebitele prokazatelně znám (viz znění zák. 22/97). Jestliže ze zjevných důvodů nedoporučujeme, aby si lidé dávali po vzoru pejska a kočičky do ložnice syreček, nemůžeme prezentovat umístění úložného nábytek do ložnice za normální nebo dokonce vtipné řešení - viz pořad. Domnívám se, že pojmy Sick Building Syndrom - SBS nebo Building Related Illness BRI by měly být stavebním architektům, interiérovým specialistům, známé a neměly by jim uniknout zákony ČR, normy, směrnice EU a Ecolabel for furniture. Iniciování sociální patologie rodinných vztahů z důvodu rušení relaxace druhého partnera popřením účelu a smyslu prostoru je flagrantní. V případě studenta našeho oboru, by v pořadu vyjádřená znalost specialistů pro bytový interiér vedla ke klasifikaci nevyhovující a k opakování zkoušky.
Úložný prostor pod lůžkem rovněž nepatří mezi know how. Větratelnost lůžkovin, zvýšená vlhkost, podíl plísní, roztočů - determinanty alergie na domácí prach atd. Pochválení tohoto řešení v pořadu je přinejmenším smutné. Stejně tak mne přivádí do rozpaků otázka: 'Jaká je z hygienického hlediska nejnižší výška postele - zda 20, 30, 45 cm' a termín hygienické hledisko. Z fyziologického pohledu (nerovnoměrnost odvodu bazálního tepla prouděním) je to cca 30 cm nad podlahou z důvodu eliminace průvanu způsobeným okny klasických budov. Z hlediska antropometrického je výška lůžek stanovena ČSN 91 1010 od 420 mm výše (populace středního věku), nikoliv pro předškolní děti, nikoliv pro seniory (gerontologie) 500-600 mm a separátně pak pro handicapované občany v závislosti od typu handicapu. Vezmu-li v potaz futonová lůžka japonského typu do 200 mm (slangově tatami) mohu dospět k pochybnostem o hygienické vyspělosti Japonců. Odpovědět tedy na takto formulovanou jako profesionál skutečně neumím. Těším se na rozuzlení této hádanky a na argumentaci poroty."
Sladké sny
"Problematika a hlediska kvality matrace jsou na delší diskusi profesionálů různých oborů. Pakliže připustíte skutečnost, že jinak se obleče holčička, jinak slečna, dáma v letech a jinak babička, tak musíte se stejnou logikou věci měřit i kvalitu matrace. Pakliže je veřejnost z komerčních důvodů 'masírována' firemní reklamou o skvělých roštech lamelových lůžek, nemusela by být 'naše televize' reklamou zdarma. Řada 'odborných pravd' je spíše zbožným přáním a 'dojmologií', než seriozními fakty. Jenže 100 x opakovaná lež se stala pravdou. Jen dítě si dovolí vykřiknout, že císař je nahý a odborníci v situaci, kdy kromě pochybností nemají argumenty, raději vidí císařovy nové šaty. Názorným příkladem je matrace na principu 'detensor', která údajně napíná páteř. Ve skutečnosti však napíná jen pyžamo, pak kůži a pak výši našeho účtu, jinak nic. Také asi neuvidíme reklamní prospekt esovité lordózy páteře muže, který spočinul na lamelovém lůžku v poloze podobné na bříšku.... a nemusí být ani 'rostlý do koule'. Absolutní skvělost lamelových roštů je tedy postavena na tvrzení některých lékařů se stejnou argumentací o své skvělosti jako u zubní pasty 'bílý chrup, paradentózy smrt'. Seriozní výzkum a jednoznačné vyjádření ortopedů však za reklamními šoty nestojí. Mnozí odborníci zastávají názor, že člověk má oporné kosterní body ramene, kyčle a kolen, aby nebyl ve spánku utláčen jeho cévní, nervový systém a vnitřnosti s omezením fyziologických procesů vnitřních orgánů těla. Optimální stav páteře je určen prokrvením a výživou, tedy pružností plotének, která je docilována zejména dynamickou, nikoliv pasivní činností těla. Tím ovšem není řečeno, že lamelové rošty jsou špatné. Jde o to, že jejich uplatnění má své opodstatnění pro určitý věk a stav páteře. Z hlediska odvodu vlhkosti mají lamelové rošty výrazná omezení daná nutnou hutností pěn matrace vůči roštu. Pro skladbu a tepelný gradient odvodu tepla matrací je pak zásadní bazální tvorba tepla člověkem v různém věku, jeho zdravotní stav, dále pak fyziologický stav cévního a lymfatického systému ( mimo jiné prokrvování a výživa plotének páteře), stláčení vnitřních orgánů (funkce ledvin aj.) a pak samozřejmě i stav páteře, který byl na základě statistiky nemocí páteře a z důvodů podnikového marketingu v minulosti účelově 'vypíchnut'.
O tvrzení pořadu, že zdravotní, ortopedické matrace mají osvědčení a závazné rozhodnutí akreditovaných zkušeben lze s úspěchem pochybovat. Hygienické testy na styk výrobku s pokožkou a na únik vybraných VOC se provádí jen v případech, jedná-li se o zdravotní prostředek ve smyslu NV č.181/2001 (zák.22/97), tedy v případech nemocničního nábytku nebo nábytku jeslí a školek. Zde vydává osvědčení ITC Zlín nebo SZU dle postupu posouzení příl.12 /3. V případech bytového nábytku nejsou osvědčení a certifikáty povinné, výrobce si vystačí s vlastním nepovinným prohlášením o shodě. O objektivitě zdravotních a ortopedických vlastností tak lze vést jen smutnou polemiku. Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 Sb. (PECA)se na nábytek nevztahuje, závazný je jen zák. č. 102/2001 Sb.§/3/2. Atest ortopedických vlastností je pak již skutečně iluzí. Autorizovaná laboratoř MZLU 1030.2 Brno a Zkušební ústav lehkého průmyslu Č. Budějovice vydávají jen osvědčení trvanlivosti matrace nebo lůžka dle ČSN-EN 1725, osvědčení na mechanické vlastnosti dle ČSN 91 0220, nebo jiné vlastnosti dle zkušebních norem. Ty však ortopedické vlastnosti postihují jen dílčím způsobem. Vlastnosti PUR pěn řeší ve smyslu zák. 22/97 Sb. NV č.173/1997. EÚ řeší problém PUR pěn a latexových pěn v Ecolabelu for mattresses požadavky na únik rozhodných VOC, těžkých kovů, a dalšími požadavky. (http://europa.eu.int/ecolabel)."
Spolupráce pro zdraví
"...Řešení ložnice, úložné prostory, hodnocení lůžka a matrace stavebními architekty v pořadu je půvabné a potvrzením toho, že nevědomost hříchu nečiní. Neprofesionální činnost vede však v interiéru i k závažnějším důsledkům. Při výkonu soudního znalce jsem pro kriminální službu PČR řešil otázky příčin a odpovědnosti za smrt 23 měsíční holčičky zaviněné pádem estetické nábytkové vitríny, dále rozbitou hlavičku mentálně postiženého dítěte postelovým kováním, zlomeniny končetin dětí v čalouněných sofách, zadušení důchodce ve sklopném lůžku, pád prasklých skleněných dveří na dítě, nezajištěný dětský knihovní regál s tvarováním evokující šplh dětí s následnou ztrátou stability aj. V SRN již před mnoha lety řešili problém otravy a úmrtí dětí nevhodným typem nátěrového systému nábytku v interiéru. Týrání seniorů nevhodným nábytkem jako trestný čin PČR zatím neřeší, stejně tak jako újmu na zdraví nevhodným školním nábytkem. Apartheid kvality a bezpečnosti nábytku jen pro zdravou a solventní část populace zatím žalován nebyl.
Z informací o dětských a civilizačních chorobách (alergie, rakovina, aj.) je zřejmé, že nestačí, aby výrobky byly jen hezké, musí být i bezpečné. Z toho plyne, že dům, interiér, nábytek a ani jeho výrobu nesmí provázet zdravotní rizika. Tato skutečnost výrazně rozšiřuje pojem kvality o rozměr medicínské prevence bydlení. Návrh bydlení a nábytku, který určuje efekt celého výrobního a spotřebního řetězce ve smyslu bezpečného výrobku tedy není výtvarným privilegiem stavebních architektů, ale kompetencí interiérových profesionálů, designérů oboru. Profesní spolupráce stavebních architektů a specialistů na interiér - nábytek je dnes nezbytná, stejně jako spolupráce kardiologa a anesteziologa. Situace, kdy anestezii provádí kardiolog nebo anesteziolog operuje srdce je zjevná. Návrh-projekt výrobku a jeho uplatnění v procesu bydlení dnes řeší erudovaný profesionál - designér, který dosáhl vzdělání v oboru zpracování dřeva se znalostí dřeva, kompozitů na bázi dřeva, kovů, plastů, chemických látek a dalších - například čalounických materiálů, pěn, látek, kůží... Designérská koncepce výrobku dnes ovšem postihuje i problematiku likvidace zboží po spotřebě, výrobní odpady, energetické a emisní limity, zdraví pracujících, ochranu spotřebitelů, oblast hygieny, somatologie, ergonomie, antropometrie, sociologie, psychologie bydlení a samozřejmě akcentuje estetické atributy nábytku, které ale nemohou být jediným měřítkem smyslu věci. K vlastnímu reálnému řešení interiérů bytů nebo 'luxusních'rodinných domů z hlediska jejich provozu by mohl provést rozsáhlou filipiku nestor našeho ústavu pan Prof. Ing. arch. Halabala, CSc., jehož jméno je odborné veřejnosti dostatečně známé. Články 'odborníků' z novinových poraden jsou pro studenty oblíbeným tématem a smutkem přednášek pana profesora..."
Autor je vedoucím Ústavu nábytku, designu a bydlení
proděkanem pro dřevařské inženýrství MZLU Brno
členem vědecké rady lesnické a dřevařské fakulty MZLU Brno
členem představenstva Asociace českých nábytkářů
členem komory soudních znalců ČR

24.03.2004 | Petr Brunecký

BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • LIFETECH s.r.o.

  LIFETECH dodává pro bazény od cca 10 m 3 do cca 120 m 3 vlastní ozonizační komplety, pro větší a veřejné bazény ozonovou technologii a technologii ozon/UV. Navrhuje a vyrábí také ozonizační zařízení pro úpravny pitných a minerálních vod, pro čističky odpadních vod, pro dezinfekci, čištění a dezodorizaci vzduchu a dezinfekci povrchů. K výrobkům firmy se řadí i kosmetika - vysoce ozonizovaný olivový olej Lifex. Produkce firmy je orientována na privátní uživatele, veřejný sektor i průmysl. LIFETECH je výhradním distributorem multifunkčních van neoQi pro ČR a SR.

 • SEDAČKY A POSTELE s.r.o.

  Firma se zabývá expresní výrobou sedacích souprav na míru vašeho bytu, nebo prodej hotových z vlastní modelové řady. Zhotoví vám rozměry na přání včetně atypů. Výběr se vyznačuje širokou škálou potahových materiálů. Zařizování interiérů firem. Dodávky po celé ČR za jednotnou cenu.

 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

  Objevte širokou nabídku dekorativních skel pro moderní interiér. Společnost AGC Flat Glass Czech je největší výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě - vyrábí funkční skla pro architekturu a skla pro interiér.

 • JMP - Studio zdravého spaní®

  Značkové matrace a rošty pro dospělé, děti, alergiky, seniory, vysoké váhové kategorie, široká nabídka postelí a ložnic, rozkládací postele, polštáře a přikrývky – to vše najdete v JMP Studiích zdravého spaní® v Praze, Brně a Valašském Meziříčí.

 • Výrobce Stylového nábytku ASTO

  Nabízí přes 150 druhů solitérů z masivu buku. Nábytek je vhodný pro vstupní haly, kanceláře, pracovny, jídelny, obývací pokoje, ložnice a další místnosti.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; fax: 532 154 452; info@bydleni.cz https://www.bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444; Fax.: 541 558 442