OFFICE & LIFE - přijďte se inspirovat


VÝSTAVA NA TÉMA KANCELÁŘE
Velká dvorana pražského Veletržního paláce a jeho přilehlé prostory budou ve dnech 18.-21. února 2004 dějištěm prvního ročníku výběrové výstavy kancelářského nábytku, vybavení a doplňků, kancelářské techniky, potřeb, služeb a řešení nazvané OFFICE & LIFE. Jejím cílem je prezentovat kvalitní design českých i zahraničních kanceláří a upozornit na nejnovější trendy v této oblasti.

Společnost AC EXPO se rozhodla pořádat tuto specializovanou výstavu jako samostatnou akci díky zájmu odborné i laické veřejnosti, s nímž byla přijata stejně zaměřená výstava, která se konala loni v Praze v rámci komplexu výběrových výstav art & interior4.

Časy se mění a pracovní prostředí s nimi
Na současné kancelářské prostředí jsou kladeny stále nové a vyšší nároky, diametrálně se odlišující od požadavků, které byly od tohoto prostředí požadovány v minulosti. V historii šlo především o to, jak skloubit s rozvíjející se průmysl a výrobu s administrativou. Bylo třeba provádět obchody stále větších rozměrů, často v mezinárodním měřítku, což samozřejmě vyžadovalo větší počet kanceláří a větší rozměry těchto kanceláří - již nebylo možné spokojit se s domáckou atmosférou tzv. předprůmyslových kanceláří, v nichž byla organizace práce založena především na mezilidských vztazích a malých rozměrech společností. Rozvoj průmyslu a obchodu si žádal své, rozsáhlejší podniky, více lidí, více prostoru.

Podobně také nyní stojíme v určitém přelomovém období, které s sebou přinesl bouřlivý rozvoj komunikačních technologií a techniky. Současná moderní administrativa, a tedy také práce v kanceláři, je postavena na vzájemné bezproblémové komunikaci. Zavedení výpočetní techniky podstatně změnilo způsob a organizaci práce ve společnostech a podnicích. Původní vnímání práce jako statického a neměnného uspořádání pracovních činností se změnilo v pojetí práce jako dynamicky se vyvíjejícího procesu.

Nové trendy
V sedmdesátých letech vznikl ve Spojených státech tzv. open plan, systém kanceláří pojatý jako jeden velký prostor, který je členěn mobilními samostatně stojícími panely, nižšími stěnami, na kterých jsou pak zavěšeny stolové desky, otevřené police, případně skříňky. Uvnitř jsou tyto stěny protkány kanály, kterými jsou skrytě vedeny všechny elektroinstalace, telefonní vedení atd., takže nenarušují estetiku prostředí. Tento systém se stal velmi oblíbeným vzhledem ke své variabilitě a přizpůsobivosti podle měnících se potřeb podniků a společností. Dalším přínosem pro tvorbu moderního kancelářského vybavení se stala pracovní deska ve tvaru písmene C -rohového pracoviště. To se pro svou ergonomičnost stalo i nadále nosným prvkem většiny kancelářských systémů.
Moderní velkoprostorové kanceláře mají podle psychologů schopnost motivovat zaměstnance k vyšším pracovním výkonům a větší produktivitě práce. Umožňují práci v týmu, a tím také zpracování většího množství informací. Také podlahová plocha těchto kanceláří je využita mnohem úsporněji, což opět umožňuje racionální investice. To vše hovoří ve prospěch takových obřích kanceláří - proti tomu však stojí individualita a určité soukromí, které je pro některé tvůrčí práce nezbytné.
Vznikají tedy také jiné, ještě modernější modely pro tvorbu pracovního prostředí, vycházející z principu "kavárny" nebo "klubu", tedy příjemného prostředí, kam člověk rád chodí. Tomuto modelu nahrává právě rozvoj komunikačních médií a technologií, které pracovníka uvolňují v prostoru - například mobilní telefony a notebooky znamenají, že pracovník již není vázán na pevné pracovní místo. Přesto musí toto pracovní prostředí nabízet možnosti častého vzájemného kontaktu a rovněž umožnit nerušenou práci v soukromí. Kancelářské prostředí je vnímáno jako prostor, jehož uspořádání, vybavení, osvětlení, design a celkové vyznění výrazně ovlivňuje vnímání, chování, ale například i zdraví člověka. Na základě této teorie se snaží zaměstnavatelé vytvořit pro své zaměstnance optimální pracovní prostředí, které by nejlépe vyhovovalo charakteru vykonávané práce. Pokud řeší tento problém opravdu zodpovědně, hledá odpověď u odborníků, kteří se tvorbou vhodného pracovního prostředí zabývají profesionálně.

Ambiciózní projekt
Na mnohé otázky, týkající se kvality a úrovně vybavení kanceláří i domácích pracoven, může zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti pomoci odpovědět právě výstava OFFICE & LIFE prezentující nejlepší české i zahraniční společnosti z oboru.

Organizátoři, společnost AC EXPO a Expand Media, připravili také řadu odborných doprovodných programů - přednášky, semináře, prezentace trendů i jednotlivých firem. Představí se tak např. společnosti RIM-CZ, Canon a HR GURU. Amira Interier uvede novinku od firmy Herman Miller, kancelářské křeslo MIRRA, které v současné době přichází na český trh. Toto křeslo předvedou jeho designéři Roland Zwick a Burckhardt Schmidt z berlínského ateliéru Studio 7.5.
Doprovodný program pod záštitou časopisu Project&Property nabídne tématické bloky srovnávající kancelářské prostředí a pracovní zvyklosti amerického, evropského a asijského kontinentu, hodnocení pozitiv a negativ pracovního prostředí jakými jsou hoteling, open space prostor i práce v domácím prostředí a hledání souvislostí mezi firemní kulturou a pracovním prostředím. V rámci doprovodného programu budou vystaveny modely realizovaných kancelářských a multifunkčních center. Zvláštní pozornost je věnována srovnání realitního trhu kancelářských prostor v rámci celé České a Slovenské republiky.
K výstavě je vydán celobarevný vícejazyčný (čeština, angličtina, ruština) magazín, který není pouze klasickým katalogem vystavujících společností a mediálních partnerů, ale měl by se stát celoročním průvodcem pro všechny, kteří hledají nové nápady, moderní řešení a inspiraci pro utváření svého pracovního prostředí. Kromě odborných článků a rozhovorů s významnými osobnostmi z tohoto oboru zde najdete také bohatou obrazovou dokumentaci a inzerci vystavujících firem, společností a studií.
12.02.2004 | tz
  • AC EXPO s.r.o.

    AC Expo nabízí výstavní prostory Veletržního paláce Národní galerie v Praze. AC Expo se úspěšně etablovalo i v roli pořadatele veletržních akcí. Podílí se na organizaci komplexu řady výběrových výstav.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444