Na obklady stěn s firmou BEK Baustoffe s.r.o.

Společnost BEK Baustoffe s.r.o. je prodejcem systému Rigips na obložení stěn. Pomocí stavebních desek Rigips můžeme suchým a racionálním způsobem obkládat stávající stěny. Ve spojení s vhodnou izolací dosáhneme účinného zlepšení hlukové a tepelné ochrany.

Přitom rozlišujeme následující pracovní způsoby:

 • suché obkládání, při kterém desky lepíme na masivní podklad pomocí osazovacího pojiva (lepicí tmel Rigips)
 • připevnění desek na podkladní konstrukci, zejména tam, kde není únosný podklad.

  Při suchém obkládání je nutno dbát na to, aby podklad byl pevný, nesmršťoval se, aby byl zabezpečen proti dešti, vzlínající vlhkosti a nebyl zmrzlý. Musí se z něho odstranit zbytky malty, na betonu ulpívající vosk a olejové skvrny. Čerstvý nebo vlhký beton se musí nechat vyschnout.

  Hladké plochy (beton) se musí ošetřit přípravkem Ri-Kombikontakt a nasakující podkladní plochy (plynobeton) se ošetří přípravkem Ri-Kombigrund. Při kombinaci suchého obkladu a mokrého procesu (malty) se musí nejdříve provést mokrý proces.
  Při kombinaci obkládání stěn a stropu se doporučuje provést nejdříve obložení stěn.
 • Suché opláštění stěn
  Jako suchou omítku využijeme desky Rigips o výšce shodné s výškou místnosti. Desky nalepíme pomocí osazovacího pojiva na masivní stěnu (hrubé zdivo).
  Suché omítání není vhodné na obkládání vlhkých stěn a na zlepšování tepelných a hlukových izolací. Aby se zaručil plynulý pracovní postup, je potřeba připravit si desky pro celou stěnu. Před nalepením desek je potřebné provést veškeré instalace, které budou pod omítkou. Rozvodné krabice a krabice vypínačů se osadí s přesahem cca 2cm před stěnu. Na zadní stranu desek připravených na potřebný rozměr (výška místnosti - 15 mm) se nanese podle vyobrazení osazovací pojivo namíchané podle návodu na obalu. V okolí okenních špalet, umyvadel, konzol, kominových těles apod. je nutné dbát na celoplošné přilepení.

  Osazování / vyrovnávání
  Desky opatřené osazovacím pojivem přisadíme na zem, poklepeme gumovou palicí a vodovážnou latí svisle a příčně vyrovnáme. U podlahy vytvoříme podložením kousku desky mezeru 10 mm, u stropu asi 5 mm širokou. (Zabezpečí se tím odvětrávání během tuhnutí lepicího tmelu.)

  Osazování na pruhy
  K vyrovnání větších nerovností podkladu používáme pruhy desek Rigips, vzdálené od sebe 60 cm a připevněné osazovacím pojivem. U neúnosných podkladů přidáváme po 60 cm hmoždinky. Na svisle a vodorovně vyrovnané pruhy se lepí desky Rigips tl. 12,5 mm do tenké vrstvy spárovacího pojiva Super.

  Předsazené stěny na dřevěných latích:
  Všude tam, kde se vyskytuje nerovné zdivo, poškozená omítka nebo hrázděná konstrukce a kde není možné provést osazení desek pomocí osazovacího pojiva, se může přistoupit k připevnění desek Rigips 12,5 mm na konstrukci z dřevěných latí. Nejdříve se latě 30/50 mm připevní na zdivo pomocí šroubů v hmoždinkách po jejich předchozím svislém a vodorovném vyrovnání. (Rozteč hmoždinek max. 100 cm.) Nerovnosti podkladu se vyrovnají distančními podložkami.
  Pokud se má obložením stěny zlepšit její zvuková a tepelná izolace, umístí se mezi dřevěné latě izolace z minerálních vláken. Vlastní připevnění desek Rigips se provede 35 mm dlouhými samořeznými šrouby Rigips v max. roztečích 25 cm.
  Při tepelně izolačním obložení vnější stěny se zabuduje parozábrana, aby se zabránilo kondenzaci vody.
  Volně stojící předsazené stěny:
  Volně stojící předsazené stěny se uplatní tam, kde je nutno umístit instalační vedení do vzniklého meziprostoru. Má-li se také dosáhnout zlepšení tepelně, nebo zvukově izolačních vlastností, vloží se do meziprostoru izolační materiál. Jako nosnou konstrukci lze použít svislé profily CW 50 nebo CW 75, anebo dřevěné sloupky 6 x 6 cm. Upevnění nosné konstrukce a montáž desek se provede analogicky jako u dělicích stěn. Při tepelně izolačním obložení vnějších stěn se zabuduje parozábrana, aby se zabránilo kondenzaci vody.

  Předsazené stěny se stavitelnými třmeny:
  Tyto konstrukce se osazují k vyrovnání nerovnosti zdiva a k zlepšení protihlukové ochrany. Nosnou konstrukcí zde mohou být profily UW 50, profily CD nebo dřevěné latě 30/50 mm. Osové vzdálenosti nosných konstrukčních prvků jsou 60 cm. Nejdříve označíme body pro připevnění třmenů.

  Po předchozím nalepení napojovacího těsnění se připevní třmeny pomocí zatloukacích hmoždinek a potom se pravoúhle ohnou ramena třmenů. Izolační materiál se rozprostře a těsně přitlačí na zeď. Ramena třmenů se protlačí. Profily nebo dřevěné latě se osadí do třmenů, svisle a vodorovně se vyrovnají a přišroubují se ke třmenům. Latě, případně profily se dají v rozsahu třmenů posouvat ve směru ke stěně a tímto způsobem vyrovnávat nerovnosti podkladu.
  Na svisle a vodorovně vyrovnanou nosnou konstrukci se upevní desky Rigips tl. 12,5 mm pomocí 35 mm dlouhých samořezných šroubů Rigips v roztečích 25 cm. Při tepelně izolačním obložení vnějších stěn se k zabránění kondenzace vody zabuduje parozábrana.
  22.07.2003 | Martin Vápeník

  BYDLENÍ.CZ doporučuje

  • IZOLTECH s.r.o. - technické izolace a zateplení budov

   Prodej, konzultace a realizace v oborech stavebních izolací a zateplení budov (fasádní zateplovací systémy, izolace staveb a rozvodů topení, sanity a klimatizací)

  • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

   Objevte širokou nabídku dekorativních skel pro moderní interiér. Společnost AGC Flat Glass Czech je největší výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě - vyrábí funkční skla pro architekturu a skla pro interiér.

  • HON - okna, dveře

   Eurookna a vchodové dveře děláme už více než 93 let. S našimi okny budete přírodě nablízku. Tradici výroby nejen dřevěných oken a dveří, ale i jiných truhlářských výrobků založil v roce 1924 náš děda. Dnes vyrábíme dřevěná a dřevohliníková okna, vchodové dveře , posuvky a balkónové dveře, repliky historických oken na památkově chráněné stavby a další otvorové výplně na všechny druhy staveb, od moderních domů až po kostely.

  • Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS - projektový ateliér

   Projektový ateliér Ing. Karla Peterky nabízí individuální i typové projekty rodinných domů. Dále projekty novostaveb a rekonstrukcí bytových domů včetně půdních vestaveb.

  • XELLA CZ | YTONG

   Výrobce inovativního a ekologického stavebního materiálu, který v Česku patří mezi zavedené značky. Pod značkou YTONG vyrábí společnost Xella CZ pórobetonové tvárnice (obvodové stěny, příčky, překlady, obezdívky atd.), jež jsou vhodné pro stavbu rodinných domů a bytů, nebo jejich rekonstrukce.


  BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

  REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
  Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444