Na co se zaměřit při výběru zhotovitele nové dřevostavby?

V souvislosti se vzrůstajícím zájmem stavebníků o nový dřevěný montovaný dům roste na trhu v ČR také počet společností nebo jednotlivců, kteří se výstavbou dřevostaveb zabývají. Jedná se však mnohdy o firmy, které s dřevostavbami teprve začínají a učí se, jak se to vůbec dělá. 

Nemají odpovídající know-how, neznají technické normy, slovo parozábrana nebo parobrzda nikdy neslyšeli a pojem tepelný most je pro ně naprosto neznámý. Tyto firmy, většinou bez historie, odpovídajících znalostí, zkušeností a certifikátů se snaží prosadit tím, že vás oslní ve své nabídce velmi nízkou cenou za dům. Zde ale platí, stejně tak jako u většiny výrobků a služeb, že to, co je levné, nemusí být kvalitní.
 
Když si koupíte paštiku za pět korun, tak máte zpočátku radost, že jste v obchodě ušetřili. Pak ale doma zjistíte, že vám paštika vůbec nechutná a nezbývá nic jiného než ji vyhodit do koše. V tomto případě je vaše ztráta relativně malá. Když si ale koupíte levný a nekvalitní dům, budete mít radost z nízké ceny jenom velmi krátkou dobu. Někdy to bývá doba, která ani nepřekročí termín dokončení domu. Znám mnoho investorů, kteří se nechali garážovou resp. nespolehlivou firmou ve fázi výběrového řízení oslnit super nízkou cenou, a když pak stavba domu kolabovala, protože zhotovitel neuměl ani připevnit sádrokartonové desky na strop, museli firmu během montáže vyhnat a obrátit se na někoho jiného, kdo jim dům dodělá v odpovídající kvalitě a v požadovaném termínu.

Někdy se také stává, že vám „garážová“ firma udělá atraktivní cenovou nabídku na dům, ale potom, v průběhu výstavby, cenu postupně navyšuje, protože v původní nabídce zapomněli nacenit parapety, okapy nebo se mezi tím zvýšily ceny izolací nebo střešní krytiny atd. a vy to musíte doplatit. Firem, které zákazníkům nejsou schopny nabídnout odpovídající, ani ze zákona stanovenou resp. normovanou kvalitu, je na trhu čím dál víc a vy jako potencionální zákazník (objednatel) resp. zájemce o novou kvalitní nízkoenergetickou dřevostavbu se v tom většinou nejste schopen sám zorientovat.

Jednou z činností, kterou Asociace dodavatelů montovaných domů dělá, je bezplatné poradenství pro zájemce o novou dřevostavbu.

 
V poslední době se na mne obrátila řada potencionálních investorů, kteří mne žádali o nějaký obecný návod (kuchařku), jak mají při výběru budoucího dodavatele (zhotovitele) své nové dřevostavby postupovat. Protože nikde doposud takový návod neexistoval, pokusil jsem se sepsat několik zásad resp. doporučení, která by měl zájemce o novou dřevostavbu při výběru dodavatele (zhotovitele) svého domu zohlednit:
 

1) Jak je firma dlouho na trhu a kolik již postavila domů?

Zde doporučuji, aby měla firma úspěšně realizováno minimálně 10 – 20 domů. Současně si prověřte historii firmy např. tak, že se podíváte na její zápis v obchodním rejstříku.
     

2) Reference

Nechejte si od budoucího zhotovitele předložit seznam a kontakty na min. 5 - 10 zákazníků, kterým firma dům již postavila, a zeptejte si jich, jak byli s dodavatelem spokojeni a jak se jim v domě bydlí?
 

3) Nechejte si předložit certifikáty, které firma na výstavbu dřevostaveb získala.

Tj. zda vám může firma předložit statické posouzení, tepelně technické posouzení, prokázání požární odolnosti (bezpečnosti) apod. Prověřte si, jakým způsobem má zhotovitel vašeho budoucího domu deklarovány tyto vlastnosti? Firma by měla splňovat a deklarovat, že splňuje minimálně zákonné požadavky na výstavbu, které jsou uvedeny např. na http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody.
 

4) Důležitým parametrem kvalitní dřevostavby je její správné akustické řešení.

Čím je konstrukce lehčí, tím je dosažení normami předepsaných akustických parametrů složitější. Prověřte si, jak bude zhotovitel vašeho domu řešit akustiku tj. zvukovou a kročejovou neprůzvučnost.
  

5) Nechejte si předložit seznam dodavatelů materiálů, se kterými firma spolupracuje.

Např. na konstrukční dřevo, tepelné izolace, desky na opláštění stěn, okna a dveře, topení apod. Podle toho, jaké používá firma materiály, se dá také odhadnout kvalita vašeho budoucího domu.  
 

6) Zaměřte se na konstrukci, izolace a koeficient prostupu tepla

Nechejte si předložit konstrukci (skladbu, řez) obvodové stěny a zjistěte, jakou tloušťku má dřevěná rámová konstrukce, jak silné jsou izolace, zda je tam parozábrana nebo parobrzda a hlavně, jaký má stěna jako celek koeficient prostupu tepla? Ten by se měl u kvalitní konstrukce obvodové stěny nízkoenergetického domu pohybovat kolem 0,15 W/m2.K.
 

7) Ověřte si, kdo bude váš dům nejenom vyrábět, ale také montovat

Kvalita montáže, zejména zvládnutí detailů, je u dřevostavby snad ještě důležitější než výroba konstrukce nebo stavebních dílců. Montážní firma by měla prokázat taky své zkušenosti a kompetence z úspěšně realizovaných montáží minimálně 10 domů.
 

8) Zjistěte, zda firma dělá u svých domů tzv. blower door test (test neprůvzdušnosti obálky budovy) popř. jiné zkoušky.

Zde jde o to, jak je firma schopna garantovat kvalitu své montáže. Renomované firmy poskytují záruku na nosnou konstrukci domu až 30 let.
 

9) Důrazně vám nedoporučuji, abyste měli při výběru dodavatele domu jako rozhodovací kritérium na prvním místě pouze nejnižší cenu. Příliš nízká cena téměř vždy znamená nízkou až nedostatečnou kvalitu.

 

10) Nechejte si předložit předem text (vzor) smlouvy o dílo.

Zde také poznáte, jakou má firma úroveň, jakou poskytuje záruku na nosnou konstrukci a na ostatní výkony.

„Pokud si chcete nechat postavit kvalitní dřevostavbu, kde budete mít jistotu, že budete spokojeni, doporučuji vám obrátit se na některého ze členů ADMD, protože tyto firmy jsou certifikované podle Dokumentu národní kvality.“

Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda ADMD
To neznamená, že firmy, které nejsou sdruženy v ADMD, jsou všechny špatné, ale jistota pro vás, že stavba bude provedena kompetentně a budou dodrženy všechny platné normy a předpisy, je u členů ADMD vyšší. 

Pokud bude jako potencionální investor resp. zájemce o kvalitní dřevostavbu chtít získat kompetentní informace, jak máte při výběru zhotovitele svého budoucího domu postupovat, můžete se na mne resp. na Asociaci dodavatelů montovaných domů obrátit. Sídlo a kancelář ADMD se nachází v Brně na Bauerově ulici 10 (vedle brány č. 10  BVV) v areálu Národního stavebního centra EDEN 3000. Zde si také mohou zájemci o kvalitní dřevostavbu prohlédnout vzorové domy několika osvědčených výrobců.

Areál brněnského Stavebního centra je otevřen denně od 10 do 18 hodin a v každém vzorovém domě jsou na setkání s vámi připraveni zkušení stavební poradci.
 
Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda ADMD
www.admd.cz
30.01.2017 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444