Kvalitní výstaviště na světové úrovni

Jarní sezónu výstav věnovaných bydlení uzavřou dva brněnské veletrhy. Ve dnech 26. -30.3. to bude Mobitex a ve dnech 22. - 26.4. 2008 proběhnou Stavební veletrhy Brno 2008. Brněnské výstaviště, které je každoročně jejich dějištěm i dějištěm dalších významných veletržních akcí oslavuje letos 80. výročí svého vzniku.

 

 

Nově vybudovaný moderní výstavní areál otevřel své brány poprvé Výstavě soudobé kultury v Československu, která byla zahájena 26. května roku 1928. Podoba výstaviště, které bylo od počátku architektonickou chloubou města, se v průběhu desetiletí měnila. Obdobím zkázy pro něj byla léta německé okupace, po válce se dokonce uvažovalo o likvidaci poničeného areálu. Naštěstí se tak nestalo a ve 2. polovině 50. let prošel významným rozvojem. Nové koncepce a další vlnu změn spojenou mj. s výstavbou nových pavilonů přináší období od konce 80.let minulého století a současný majitel Společnost Veletrhy Brno a.s. investuje do další modernizace veletržního areálu stovky miliónů korun.

 

Nový pavilon P
Na místě starých pavilonů X a P bude stát nová výstavní hala, která by měla být největší a nejmodernější ve střední Evropě. V jednopodlažní hale o půdorysu 214x90 metrů mohou být vytvořeny až čtyři samostatné celky s dělícími stěnami. Čistá výstavní plocha nového pavilonu bude 10 300 m2. Zahájení výstavby proběhne 3. července 2008 a termín dokončení byl stanoven na 15. května 2009. Otevření se plánuje na červen 2009, kdy bude v novém pavilonu zahájen Autosalon.

 

 

Mimoúrovňová křižovatka: Bauerova - Expoparking
Dalším projektem je stavba mimoúrovňové křižovatky, která bude navazovat na městský okruh a zlepší přístup na výstaviště branou č. 4. Počítá se také se snížením počtu dopravních nehod na této komunikaci.

 

 

Vstup "sever" G2 – Hlinky - tramvajová zastávka
Třetí projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi veletrhy Brno a Dopravním podnikem města Brna. Tramvajová zastávka Hlinky zkrátí návštěvníkům cestu k pavilonům v zadní části výstaviště. Je spojena s pavilonem G2 a 28.2.2008, v den zahájení potravinářských veletrhů Salima, byl ukončen její zkušební provoz.

 

18.03.2008 | redakce Bydlení.cz
  • Veletrhy Brno a.s.

    Společnost Veletrhy Brno má výsostné postavení na českém výstavním trhu i vedoucí postavení v ekonomickém regionu střední Evropy.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444