Jak na účinné, úsporné a čisté vytápění krbovými kamny

Vytápění krby a krbovými kamny u nás v posledních letech zažívá svou renesanci. Kromě nenahraditelného kouzla živého ohně přinášejí moderní krbová kamna ještě další výhody - topení s nimi je ekologické a úsporné. Musí ovšem jít o spolehlivé, kvalitní, správně konstruované produkty.

Mezi výrobky, které dnes najdeme na trhu, jsou z hlediska kvality samozřejmě velké rozdíly. Pokud hledáte krbová kamna s vysokou účinností, nízkou spotřebou a zároveň nízkými hodnotami emisí, vyplatí se při výběru věnovat pozornost vlastnostem všech jejich částí. Zásadní roli sehrávají materiály, z nichž jsou tyto části vyrobeny, jejich kvalita, ale také promyšlenost celé konstrukce a technologie spalování.

Úsporná, ekologická a vysoce účinná (80 - 89,2 %) krbová kamna založená na vlastním patentovaném systému ECOplus nabízí německá značka HARK. Základní prvky úspěšnosti tohoto systému tvoří atypický tvar litinového topeniště, jeho speciální vnitřní obložení hladkou bílou keramikou, deskové filtry z pěnové keramiky a sofistikovaná technologie přívodu vzduchu pro následné spalování.

Krbová kamna HARK se vyrábějí v širokém výběru různých modelů a typů obložení a nabízejí možnost topení dřevem, dřevěnými i uhelnými briketami.

Krbová kmana HARK vybavená systémem ECOplus


Korpus krbových kamen


Krbová kamna patří k výrobkům, u nichž očekáváme dlouhou životnost. Má-li být zajištěna jejich vysoká kvalita a odolnost, korpus krbových kamen by měl být vyroben ze žáruvzdorné oceli o minimální tloušťce 4 mm a spojován kvalitními, roboticky provedenými sváry. Na korpus se jako finální povrchová úprava nanáší žáruvzdorná barva.

Topeniště pro vysoké teploty


Topeniště krbových kamen se dnes vyrábí většinou z oceli nebo litiny, s obložením  nebo bez obložení, které bývá šamotové nebo z Vermikulitu (lehký šamot). S použitím speciální tenké keramiky, jakou najdeme u kamen HARK, je ale topeniště schopné odolat mimořádně vysokým teplotám a zajistit spalování s mimořádně nízkými emisemi i čisté sklo v průběhu hoření. Korpus kamen je přitom dostatečně chráněn obložením.

Topeniště obložené speciální bílou keramikou

Spalovací komora je od okolí oddělena oknem topeniště. U moderních kamen se používá velké okno, jímž se část tepla vyzařuje do místnosti a zároveň nám umožňuje užít si pohledu na živý oheň.  Odolnost vůči vysokým teplotám v topeništi zajistí speciální keramické sklo, které zůstává z velké části čisté, jestliže část spalovacího vzduchu je vedena kolem vnitřní strany okna.

Pro správné spalování je důležitá také kvalita a stabilita dvířek, která se nesmí teplem kroutit nebo deformovat, aby do topeniště nevnikal “falešný” vzduch a nenarušoval správnou regulaci kamen. Vysokou kvalitu obvykle zaručuje litinový odlitek s vícebodovým uzavíráním.

Odvod spalin


U výrobků se systémem ECOplus je teplota spalin nízká, protože systém spalování jim odebírá velkou část energie, která je pak odváděna do výtapěné místnosti. Delší fáze setrvání spalin v kamnech zajišťuje, že je teplo využito k vytápění místnosti a neuniká zbytečně ven do okolního prostředí.

Krbové vložky a krbová kamna HARK disponují tzv. deflektorem. Jedná se o přepážku, která odklání spaliny a zabrání přímému styku plamene s kouřovodem nebo komínem. Deflektor zvyšuje odpor proudění spalin a snižuje jejich rychlost. Díky tomu je dosaženo vyšší teploty ve spalovací komoře a vyšší účinnosti kamen.

Prachový keramický filtr jemných částic  je u kamen HARK součástí systému spalování ECOplus. Tento porézní keramický filtr zachytí prach, saze a další znečišťující látky, které jsou po dosažení jmenovitého výkonu kamen vypáleny, tato kamna jsou proto velmi šetrná k životnímu prostředí. Řada výrobků firmy HARK využívá účinné kombinace deflektorů a keramických filtrů.

K hrdlu kamen se připojuje kouřovod. Ve standardním provedení je odtah spalin z horní části kamen, řada modelů ale nabízí  možnost zadního vývodu.


Deflektor, filtr a hrdlo pro odvod spalin

Vzduch pro spalování


Externí přívod spalovacího vzduchu přímo do spalovací komory je u moderních, dobře izolovaných staveb nezbytností. Externí vzduch lze velmi snadno připojit na hrdlo, které se nachází většinou v zadní spodní části kamen. Pro připojení externího přívodu vzduchu se ve většině případů používá hliníková flexibilní roura, kterou je možné taky odizolovat, aby se zabránilo kondenzaci vody.

Primární, sekundární a terciární vzduch


Primární vzduch je přiváděn do spalovací komory ze spodní části topeniště (pod rošt). Primární vzduch je potřebný při zatápění, pokud ovšem netopíme dřevem, ale uhelnými briketami, musí být otevřen po celou dobu hoření.

Sekundární vzduch je u kamen HARK přiváděn vzduchovými kanály korpusu, ve kterých se vzduch předehřívá na horký a proudí do horní části kamen. To je zase velmi důležité u spalování dřeva, kdy dochází k tzv. sekundárnímu spalování.

Terciární vzduch, který je přiváděn v zadní stěně topeniště do horní třetiny spalovací komory, umožňuje čisté a velmi účinné spalování. Proto se také někteří výrobci snaží klamavou informací o terciálním (správně terciárním) spalování vydávat své výrobky za kvalitnější, než ve skutečnosti jsou.


Přívod externího vzduchu v zadní části kamen a otvory pro přívod terciárního vzduchu

 

Automatická regulace

Krbová kamna s automatickou regulací přívodu vzduchu pro hoření v závislosti na teplotě kamen výrazně šetří spotřebu paliva. Automatika se skládá s teplotního čidla a kapiláry. Při vyšších teplotách se kapalina v teplotním čidle roztahuje a uzavírá přívod primárního vzduchu. Jakmile se teplotní čidlo ochladí, klapka přívodu vzduchu se opět otevírá.

Obložení pomáhá akumulovat teplo


Obložení krbových kamen nemá jen estetický význam, mělo by také zajistit kamnům akumulační efekt. Vyrábí se z keramických kachlů, mastku, mramoru, žuly, anebo z pískovce, existují i kamna v provedení ze samotné oceli. Objemová hmotnost keramických kachlů a mastku  zaručuje u krbových kamen HARK vysokou akumulační schopnost. V průběhu topení v kamnech se nahromaděné teplo udržuje v obložení a i po vyhasnutí  ohně v topeništi přechází do interiéru.

Kachlové obložení krbových kamen HARK

Aby boční kachle držely vždy na svém místě, vkládají ze shora do upevňovacích lišt. Protože se ale  korpus kamen při zahřátí rozpíná, což by mohlo vést k prasknutí kachlů, je důležité, aby kachle měly zároveň možnost pohybu (dilatace).

Praktická možnost využití tepla


Některé modely krbových kamen neslouží jen pro vytápění, ale jsou konstruovány tak, že je lze využít také pro ohřívání nebo dokonce pečení. V kamnech s ohřívárnou udržujete potraviny a nápoje pouze teplé, v kamnech, která jsou opatřena troubou, můžete upéct pizzu nebo i voňavý domácí chléb.

Praktická ohřívárna

Kde nakupovat


Vysoce úsporný patentovaný systém spalování ECOplus, automatická regulace hoření bez elektrického proudu, vysoká kvalita zpracování, dlouhodobé hoření (až 15 hodin bez přikládání) a skvělé akumulační vlastnosti, to vše zajistilo krbovým kamnům německého výrobce HARK jednu z předních pozic na evropském trhu. Český dodavatel, společnost KRBY & KAMNA FORTELL přichází s širokou nabídkou modelů, při jejichž výběru vám poskytne kvalifikovanou pomoc.
21.04.2016 | PR - redakce BYDLENÍ.CZ
  • Krby & kamna FORTELL s.r.o.

    Společnost Krby & kamna FORTELL je výhradním zástupcem firmy HARK pro ČR a SR. Firma HARK je více jak 40 let vedoucím výrobcem kachlových kamen a krbů v Německu. Společnost Krby & kamna FORTELL mimo jiné nabízí přes 1000 modelů krbů, kachlových a krbových kamen, která staví po celé ČR.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444