Dlouhé Stráně - technika uprostřed hor

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně je obrovským technickým dílem, které zasáhlo do nerušeného prostředí části Hrubého Jeseníku, zároveň ale svým kontroverzním způsobem přispělo k jeho jedinečnosti. Pohled na horní nádrž elektrárny dnes patří k mnoha pozoruhodnostem, které přitahují zájem turistů.

Těžko říci, jak by se na tuto stavbu dívali zakladatelé jednoho z nejstarších turistických spolků v našich zemích, který vznikl v roce 1881 v dnešním Jeseníku a zasloužil se o vytvoření první přírodní rezervace v této oblasti. Možná musíte patřit spíš k těm, kteří cítí větší respekt k technické vynalézavosti člověka než ke krásám a funkci neporušené krajiny, která kvůli vybudování tohoto díla bezesporu utrpěla. Pak, zejména při impozantním pohledu na horní nádrž elektrárny, podlehnete bezvýhradnému obdivu. Snad je to ale právě onen kontrast mezi dosud trochu tajemnou atmosférou okolních hor a strohou architekturou umělé horní nádrže, který přitahuje pohledy a zájem desetitisíců návštěvníků této části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Ta zahrnuje geologické útvary, původní lesy, rašeliniště a louky a pyšní se nejen vyhlášeným čistým vzduchem, ale také přírodovědným významem, protože zde mimo jiné naleznete řadu vzácných druhů rostlin.


Nuže, přejme si,  aby tento kontrast trval. Aby  jeden průlom, jehož výsledkem je unikátní technické dílo, nepokračoval dalšími zásahy, aby si tedy okolní krajina dále uchovala něco ze své přirozené divokosti a čistoty. A podívejme se alespoň ve zkratce na to, jak elektrárna Dlouhé Stráně funguje.

Jedna z několika set přečerpávacích elektráren na světě byla dobudována v roce 1996 s cílem zabezpečit rovnováhu energetické sítě, tedy vyrovnávat rozdíl mezi momentální spotřebou energie a množstvím dodávaným energetickými zdroji, k nimž v posledních letech ve zvýšené míře přibyla solární zařízení a větrné elektrárny.

Vybudování přečerpávací elektrárny vyžaduje především vhodný terén. Elektrárna Dlouhé Stráně využívá výškového rozdílu mezi nádrží vytvořenou na vrcholu stejnojmenné hory v nadmořské výšce 1350 metrů a dolní nádrží umístěnou na říčce Divoké Desné, která leží přibližně o 500 metrů niže. Horní nádrž je v době přebytku energie pomocí čerpadel naplňována vodou, která pak v době zvýšené spotřeby energie padá přes turbíny do spodní nádrže a odevzdává svou sílu ve formě elektrické energie. Ekonomicky řečeno, levnější energie uchovaná v době přebytku se stává drahou energií v době zvýšené poptávky.


Horní nádrž má provozní objem 2 580 000 m³ a zabírá plochu 15,4 ha. Dolní nádrž na Divoké Desné v nadmořské výšce 824,7 m pojme 3 405 000 m³ vody a její plocha činí 16,3 ha. Turbosoustrojí s výkonnými reverzními turbínami, soustava komunikačních, větracích a odvodňovacích tunelů a další potřebná zařízení jsou umístěny v podzemí. K podzemní kaverně s turbínami vede tunel, jehož malou částí se mohou projít i účastníci exkurzí pořádaných zde pro veřejnost po celý rok. Mají pak příležitost podívat se do provozní haly o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 metrů. Tady uvidí mimo jiné zlomek ze dvou obřích turbín, respektive jejich rozběhové motory.


Autobusem se pak zájemci přemístí k horní nádrži, kde se mohou projít po jejím obvodovém chodníku dlouhém 1300 metrů a pokochat se za příznivého počasí výhledem na Praděd, Keprník nebo i Králický Sněžník…

18.08.2015 | sm

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444