Bruselský sen a 60. léta v publikaci

Samotnou světovou výstavu Expo 58 v Bruselu, ale i následnou stylovou vlnu označovanou v československém kontextu jako „brusel“ či „bruselský styl“ představuje publikace, která vznikla u příležitosti výstavního projektu Bruselský sen – Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let a která právě přichází na knihkupecké pulty.

Kniha, kterou doplňuje bohatý obrazový materiál, je rozdělena na dvě části. První se věnuje širším souvislostem Expo 58, přiblíží situaci v Evropě a v Československu druhé poloviny 50. let, politické klima a realitu běžného života. Po úvodní stati představuje publikace obecně architekturu na bruselském Expu (světové výstavy od počátku požívaly pověsti „laboratoří“ moderní architektury a vizionářských experimentů, propagujících nové materiály a technologie) a soustřeďuje se na architektonické řešení československého pavilonu. Následující statě přibližují specifika jednotlivých expozic pavilonu - textilu, skla, porcelánu a keramiky, grafického designu, průmyslového designu a multimediálních programů (Polyekran a Laterna magika). Určité přemostění mezi první a druhou částí zprostředkuje stať věnovaná fenoménu výstavnictví od 50. let do poloviny 60. let. Obsáhne jak ideologické hledisko a propagandistické nároky kladené na výstavní prezentace, tak rozkvět a určité uvolnění zejména v oblasti zahraničních prezentací, které přinesl počátek 60. let.
Druhá část výpravné publikace je pak zaměřena na životní styl 1. poloviny 60. let. Obecné aspekty, které přispěly k jeho proměně – rozvoj médií, ženská pracovní emancipace, zkrácení pracovní doby, masové rozšíření domácích spotřebičů, širší institucionalizace péče o děti a s ní spojené trávení volného času, budou přiblíženy v úvodní stati druhé kapitoly společně s genezí termínu bruselský styl. Oborové stati druhé části se věnují jednotlivým odvětvím užitého umění a dopadu úspěchu československé expozice na bruselském Expu v praxi. Představují program oficiální státní podpory, jíž se sektoru spotřebního průmyslu na konci 50. let dostalo. Důležitým tématem je vztah velkovýroby (koncentrované v národních podnicích neschopných reagovat na rychlé změny trendu a na zájem trhu o nové moderní výrobky) a pružnější družstevní a komunální výroby a inovativních výrobních programů. Specifická pozornost je věnována jak ateliérovým pracím výtvarníků (zejména v souvislosti s významnými dobovými výstavními prezentacemi – Milánská Trienále 1957, 1960), tak úloze institucí a ústavů, zabývajících se estetikou životního prostředí a životním stylem – ÚBOK, VÚVA, VNP ad.

„Na knize o rozsahu téměř 400 stran s více než 600 reprodukcemi jsme pracovali s kurátorkami výstavy Danielou Kramerovou a Vandou Skálovou více než dva roky,“ říká Martin Souček majitel nakladatelství Arbor vitae, které za 15 let své existence vydalo více než 100 publikací zejména z oblasti výtvarného umění a architektury. „Mezi autory jsou přední historici umění a znalci dobové architektury i designu. Monografie Bruselský sen je prvním takto rozsáhlým nakladatelským počinem, který vznikl s cílem přinést objektivní svědectví o československém pavilonu na EXPO 58. Díky zevrubnosti zpracování jednotlivých témat a celkové koncepci publikace se stává i důležitou příručkou ke kulturním dějinám první poloviny šedesátých let.“ To, že je o téma velký zájem, potvrzuje i nebývalá návštěvnost výstavy, kterou za měsíc zhlédlo na 12 tisíc lidí.

Výstava Bruselský sen věnovaná světové výstavě EXPO 58 v Bruselu je k vidění v Galerii hlavního města Prahy – Městské knihovně do 21. září, poté se přesune do Moravské galerie v Brně – Uměleckoprůmyslového muzea, kde ji budou moci návštěvníci zhlédnout od 21. listopadu 2008 do 1. března 2009. (Více informací najdete na www.expo58.info a www.arborvitae.eu

 

14.08.2008 | tz

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444