7 kroků k úspěšnému zvládnutí výstavby nové haly

Potřebujete postavit novou výrobní nebo skladovou halu a začínáte „na zelené louce“? Předejděte všem rizikům a svěřte celou výstavbu společnosti, pro kterou je samozřejmostí svědomitá příprava na zajištění celé realizaci až po finální venkovní úpravu.

Pojďme si projít stavbu nové haly krok za krokem:

Projekt haly

Než se rozhodnete pro projektanta, uspořádejte výběrové řízení na celý projekt včetně dodavatele, ať víte, co vás čeká.

Rozhodující kritéria:

Personální zajištění / skladba týmu
Zastupitelnost
Procesní znalost a postupy
Reference
Termín 
Skladba ceny
Smluvní zajištění

Vyberte si odborný tým, který vám dodá potřebné poradenství a zajistí realizaci přes exekutivní složku. Stavební firma Moises staví haly podle dodaných projektů a přispívá do realizace svým poradenstvím a zkušenostmi. Má dlouhodobé zkušenosti ve stavbě obchodních domů a hal. Spokojenost zákazníků potvrzují reference.Ve vašem výběrovém řízení by tedy neměla chybět.

Pod vedením Moises váš projekt projde revizí, následnou kontrolou, a pokud je potřeba, dopracováním. Sestavení pracovní osy a pracovních úkolů má být standardem v tomto segmentu s ohledem na rozsah a povahu projektu.

Vyřízení stavebního povolení na výstavu haly
Velmi důležitý krok bez kterého nemůžete začít! Vyřízení stavebního povolení stojí mnoho úsilí i času. Zjistěte si, že Váš dodavatel umí pomoci i v tomto kroku. Moises může tento nezbytný krok převzít za vás.

Vyhovuje váš pozemek?

Ujistěte se hned v začátku, že se k vašemu vybranému pozemku nevztahují žádná omezení jako např. výška budovy nebo její velikost. K nové hale povedou komunikace. Nabízí se otázka: jsou dostatečně dimenzované pro zvýšený automobilový provoz? A co normy hluku? Váš budoucí realizační tým musí všechny tyto skutečnosti, ale i další možná omezení, vést v patrnosti.

Stavební dozor

Úkolem stavebního dozoru je průběžná kontrola rozsahu, kvality prací, jejich ceny. Tyto skutečnosti stavební dozor zapisuje do stavebního deníku. Jedná se zejména o předání staveniště zhotoviteli, převzetí provedené ocelové výztuže do betonu, převzetí dokončení stavebních celků, či potvrzování odůvodněných víceprací a jejich ocenění a další.  

Co dále musí obstarat stavební dozor?

V průběhu výstavby shromažďuje stavební dozor investora doklady od dodavatelů a zhotovitelů – atesty nebo prohlášení o shodě na dodané a použité výrobky a materiály. Atesty jsou požadovány např. i na lešení. 

Inženýrské sítě - technické zařízení budovy

Sem patří nejen kanalizace, vodovod, plynovod, vedení elektřiny a vytápění, ale i centrální vysavače, tepelná čerpadla a klimatizace. Technická zařízení objektu musí být součástí projektové dokumentace, což je dáno zákonem č. 360/1992. 

Výstavba haly

1. Příprava staveniště pro montážní ocelové haly
Dobře připravené staveniště zajistí snadnou manipulaci se stavebními stroji, větší rychlost montáže a ekonomičnost celé výstavby montované haly. Povrch staveniště musí zvládnout velkou váhu stavební techniky. Takovéto staveniště zajistí, že práce na vrchní stavbě, tj. nad základovou deskou, probíhají ekonomicky a bez rizika úrazu.

2. Zakládání ocelové konstrukce
 Spodní stavba haly a její založení záleží na mnoha klíčových faktorech, které ji výrazně ovlivňují. Musí přenést veškeré síly a tlaky, které se na ni budou přenášet. Při dimenzování spodní stavby montované haly je nutné počítat nejenom se statickým, ale i dynamickým zatížením při provozu.

3. Montáž celkové konstrukce
Jednotlivé části ocelové konstrukce jsou převezeny na staveniště, kde se montují v celé kusy.

4. Montáž opláštění
Na ocelovou konstrukci se nejdříve klade střešní a poté boční opláštění. Sendvičové panely se montují k rámům, sloupům a vaznicím pomocí šroubů a nýtů. Po montáži opláštění se do předem připravených stavebních otvorů haly vsadí okna, dveře, vrata a střešní světlíky. Okna mohou být např. plastová či v luxusních hliníkových rámech. Záleží na účelu využití haly. Vrata si můžete vybrat buď plná, nebo prosvětlená. Klempířskými prvky se montáž haly dokončuje. Pro estetické působení haly je vhodné nepodcenit jejich kvalitu a zapracování.

Dokončení a kontrola stavby

V rámci zkušebního provozu a záruční doby se kontrolují obdobně jako před dokončením haly dříve provedené práce, nedošlo-li ke změně tvaru, struktury nebo barvy jednotlivých materiálů a provedených konstrukcí. Také se kontroluje funkce vytápěcí a filtroventilační soupravy, vodotěsnost střešní izolace, těsnost a funkce oken, vrat, případně světlíků apod.

Zelená tečka na závěr

Celkový estetický dojem ze stavby a jejího okolí bude mít vliv na příjemné pocity vašich budoucích zákazníků, ale taky zaměstnanců, kteří zde budou pracovat. Nezapomeňte proto kromě účelnosti i na barevné sladění haly a na zelená prostranství a květiny kolem ní. Úhledná místa na parkování, příjezdové cesty, chodníky, to všechno spoluvytváří dobrý dojem o vaší firmě.

Odbornou konzultaci tohoto článku poskytla společnost MOISES stavební s.r.o.
15.07.2019 | PR

BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • ROCKWOOL, a.s.

  ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků a systémových řešení, které vedou k zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů. Kamenná vlna je přírodním materiálem, je recyklovatelná a šetrná k přírodě

 • Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

  Architektonická kancelář Křivka nabízí kompletní služby v oblasti architektonických a projekčních prací. Kancelář byla založena v roce 1990 Ing. arch. Lubomírem Křivkou.

 • Optimi, spol. s r.o.

  Firma Optimi spolupracuje s celou řadou řemeslníků a montážních firem. Každý projde školením, aby věděl, jak se systémem správně nakládat, jak ho namontovat a udržovat. Počátky uvedení systému OPTIMI - zasklení lodžií na náš trh se datují od roku 1994, kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen, která systém na zasklení lodžie vyvinula a je vlastníkem světového patentu pro zasklení balkonů a lodžií.

 • XELLA CZ | YTONG

  Výrobce inovativního a ekologického stavebního materiálu, který v Česku patří mezi zavedené značky. Pod značkou YTONG vyrábí společnost Xella CZ pórobetonové tvárnice (obvodové stěny, příčky, překlady, obezdívky atd.), jež jsou vhodné pro stavbu rodinných domů a bytů, nebo jejich rekonstrukce.

 • Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS - projektový ateliér

  Projektový ateliér Ing. Karla Peterky nabízí individuální i typové projekty rodinných domů. Dále projekty novostaveb a rekonstrukcí bytových domů včetně půdních vestaveb.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444