20 tisíc hodin práce: Brněnští a mnichovští studenti restaurátorství zachránili barokní mobiliář. Jezuité jej mohou po dvou letech opět využívat

Na snímku studenti restaurují fládrování, což je technika malby na dřevěném podkladu napodobující vzhled vzácnější nebo zajímavější dřeviny.

Na snímku studenti restaurují fládrování, což je technika malby na dřevěném podkladu napodobující vzhled vzácnější nebo zajímavější dřeviny.

Více než 20 tisíc hodin odpracovali studenti restaurátorství z Brna a německého Mnichova na záchraně vzácného barokního mobiliáře z 18. století v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Díky mezinárodnímu projektu brněnské Vyšší odborné školy restaurátorské a mnichovského Goering Institutu tak budou moct Jezuité po dvou letech opět plně využívat sakristii i samotný mobiliář.

Unikátní dvouletý projekt restaurátorských škol z Brna a Mnichova skončí až v červnu, kdy se na svá původní místa vrátí i polychromované sošky a obrazy, které studenti Restaurování malířských a dekorativních technik do prázdnin opraví. Už na konci tohoto týdne ale restaurátoři předají kněžím klíče k sakristii se zrekonstruovaným mobiliářem. Ten sloužil nepřetržitě téměř 270 let a byl v dezolátním stavu. Během posledních dvou let studenti pod vedením zkušených restaurátorů provedli kompletní restaurátorský průzkum, zajistili stabilitu konstrukcí a funkčnost pohyblivých prvků, odstranili nešetrné zásahy, doplnili chybějící prvky řezeb a nábytku a vrátili barevnost malbám a polychromiím. Celkem odpracovali na 20 tisíc hodin. 

„Náročné bylo takřka nekončící podlepování dýh ještě komplikované silným poškozením dřevokazným hmyzem a houbami v soklové části. Někdy bylo nutné pracovat s materiálem, který by se při neopatrnosti doslova sypal pod rukama,“ popsal vedoucí oboru Restaurování nábytku Jan Hrdina. 

Více než 20 tisíc hodin odpracovali studenti restaurátorství z brněnské VOŠ a mnichovského institutu na záchraně vzácného barokního mobiliáře z  18. století v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně.
Na mobiliáři vznikne fládrováním imitace dubového a ořechového dřeva. Vzhledem ke stupni poškození jde o značný rekonstrukční zásah.
Jako závěrečnou vrstvu nanáší studenti ochranný mikrokrystalický vosk, který je nutné rozleštit.
Studenti pro práci na barokním mobiliáři využívají mimo zákristii taká prostor v oratoři. Na snímku student upevňuje nábytkové kování mosaznými hřebíky.

Ukryté přímluvné lístky i podpisy vojáků

Mladé restaurátory čekala ale i příjemná překvapení. V sakristiové skříni objevili například přímluvné lístky z roku 1842. „Malé krasopisné texty budeme teprve podrobně zkoumat. Pravděpodobně sloužily k zachycení přání a modliteb. Snad se uschováním na tajných místech vyplnily,“ dodává Jan Hrdina.

Mobiliář se dochoval v téměř původní podobě, odborníci jej tedy považují za unikátní doklad úrovně uměleckého řemesla 18. století na Moravě. Své šrámy na něm však zanechala řada laických oprav a zásahů. „Kolej i kostel byly od roku 1773 ve vlastnictví armády, která opravy prováděla z velké části svépomocí. Vizitku toho nám dodnes zanechali na zadní straně jedné ze zásuvek Josef Schmit a Karel Chlíbek, toho času vojáci 54. pěšího pluku, kteří se na opravách podíleli v roce 1882,“ uvedl historik umění a pedagog na VOŠ restaurátorské Radek Ryšánek. 
 

„Mozek“ kostela 

Sakristie kostela v Jezuitské ulici se kromě rekonstrukce mobiliáře a podlahy, která proběhla v posledních dvou letech, brzy snad dočká také renovace nástěnných maleb. Podle Josefa Čunka, rektora kostela, je to velmi důležité. „Sakristie je jakýmsi mozkem kostela. Je skrytá, ale kněz a jeho pomocníci – ministranti, varhaník, zpěváci či kostelník – v ní připravují dění v kostele. Posvátno křesťanské je krásné, v sakristii se připravuje posvátné dění, proto musí být též krásná. Abychom mohli tvořit, musíme se dívat na krásu, nejlépe být přímo v prostoru ušlechtilém,“ říká.

Projekt má také za cíl společnou prací propojit mladé lidi ze dvou zemí. Studentům tak pomohl vyměnit si odborné znalosti, seznámit se s jinými postupy a novými technologiemi, ale i zlepšit jazykové znalosti či odbourat předsudky.

„Takové projekty patří k duši Evropy. Křesťanství vytvořilo naši kulturu a celou civilizaci svou sjednocovací silou: umění – krása – vzdělání musí tvořit jednotu. Ochranou takových hodnot vzděláváme sebe, dnes pak již nejen Evropu, ale celý svět a dáváme budoucnost dalším generacím. Díky tedy za projekt a jeho krásný výsledek,“ dodává rektor kostela Josef Čunek. 

Část prací se odehrává v ateliérech Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Na snímku student podlepuje nesoudržné části dýh a lišt.
Studenti Restaurování malířských a dekorativních technik v ateliérech opravují polychromované sošky, reliéfy a obrazy.
Opravené polychromované sošky a obrazy se na svá původní místa na mobiliáři vrátí do konce června.
Projekt má mimo jiné za cíl společnou prací propojit mladé lidi ze dvou zemí. Studentům tak pomohl vyměnit si odborné znalosti, seznámit se s jinými a postupy a novými technologiemi, ale i zlepšit jazykové znalosti či odbourat předsudky.
 

Mezinárodní spolupráce možná nekončí 

Mezinárodní spolupráci brněnské Vyšší odborné školy restaurátorské a mnichovského Goering Institutu financovalo německé ministerstvo kultury a mobilitu německých pedagogů a studentů evropský program Erasmus+.

„Pomocí této finanční podpory bylo možné společné kulturní bohatství zachránit a zrestaurovat. To spolu s velkým nasazením obou škol přispělo jak k uchování nábytkového vybavení sakristie, tak k vzájemnému porozumění,“ řekl k projektu Bernhard Kügler, ředitel mnichovského Goering Institutu.

Že byl projekt přínosný, potvrzují také studenti. „Jde o zajímavou práci na úžasném barokním kusu nábytku, na kterou bychom jinak jako mladí restaurátoři nenarazili. Nabyla mě novými poznatky a ukázala mi další možnosti i jiný postup práce. V jednom workshopu jsem dokonce mohl pracovat s laserem pro odstraňování povrchových úprav,“ popisuje Lukáš Janoušek, student 3. ročníku oboru Restaurování nábytku. Jak dodává, zajímavá byla také práce se zahraničními studenty. „Byla to zkušenost, která mě naučila komunikovat v cizím jazyce a umět se domluvit, vytvořit kompromis a podívat se na věc z jiného pohledu,“ dodává.

Projektu se během dvou let zúčastnilo téměř sto studentů. Vedení obou škol nevylučuje, že by spolupráce na dalších projektech mohla pokračovat i v následujících letech.

Mladí restaurátoři restaurují také zlacené sošky. Na snímku studentka doplňuje chybějící poliment.
Studentka na snímku podlepuje polychromii, která nemá dostatečnou soudržnost k podkladu. Jsou to malé „šupinky“ barevné vrstvy, které by se uvolnily a ztratily se.
Větší část nevhodných zásahů je nutné odstranit mechanicky skalpelem.
Projektu se během dvou let zúčastnilo téměř sto studentů. Vedení obou škol nevylučuje, že by spolupráce na dalších projektech mohla pokračovat i v následujících letech.
Mobiliář (na snímku v původním stavu) sloužil nepřetržitě téměř 270 let a byl v dezolátním stavu. Zákristie kostela v Jezuitské ulici se kromě rekonstrukce mobiliáře a podlahy, které proběhly v posledních dvou letech, brzy snad dočká také renovace nástěnných maleb.
Během posledních dvou let studenti pod vedením zkušených restaurátorů provedli kompletní restaurátorský průzkum, zajistili stabilitu konstrukcí a funkčnost pohyblivých prvků, odstranili nešetrné zásahy, doplnili chybějící prvky řezeb a nábytku a vrátili barevnost malbám a polychromiím.

Aktuální informace najdete na facebookových stránkách projektu https://www.facebook.com/tschechisch.deutsches.restaurierungsprojekt  
04.04.2017 | Tisková zpráva

BYDLENÍ.CZ doporučuje

  • ABB s.r.o. Elektro-Praga

    ABB s.r.o., Elektro-Praga je od roku 1993 součástí koncernu ABB, přední světové firmy v technologiích pro energetiku a automatizaci. Organizační jednotka Elektro-Praga, se sídlem v Jablonci nad Nisou, má v České republice 150letou tradici v oblasti výroby a prodeje spínačů a zásuvek pro domovní i průmyslové použití.

  • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

    Objevte širokou nabídku dekorativních skel pro moderní interiér. Společnost AGC Flat Glass Czech je největší výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě - vyrábí funkční skla pro architekturu a skla pro interiér.

  • Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS - projektový ateliér

    Projektový ateliér Ing. Karla Peterky nabízí individuální i typové projekty rodinných domů. Dále projekty novostaveb a rekonstrukcí bytových domů včetně půdních vestaveb.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444