Zateplení bez kompromisů

Uvažujete o zateplení? Pořiďte si nejúčinnější izolaci, která dokonale zateplí váš dům při minimální tloušťce izolantu. Zvolte výrobek Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ pouhých 0,020 W/(m . K) a získejte špičkovou ochranu před tepelnými úniky, vaše stěny přitom nemusí vypadat jako zdi středověkého hradu.

Proces výběru tepelné izolace

Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, v níž se stanovují doporučené hodnoty tepelných odporů. Poměrně častým jevem je, že o tom, jaký druh tepelné izolace se použije, rozhoduje sám investor. Velký důraz se přitom klade zejména na cenu materiálu bez důkladného posouzení jeho vlastností. Špatný výběr tepelné izolace však kromě nežádoucích tepelných ztrát způsobuje i další problémy, jakými jsou kondenzace vlhkosti či přehřívání (zejména u podstřešních prostorů). Proto se důrazně doporučuje ponechat výběr izolačního materiálu v kompetenci proškoleného projektanta. Pokud zvolíte nevhodný materiál, případně se vyskytnou chyby v aplikaci, dochází k degradaci nejen vlastního tepelněizolačního materiálu, ale i celé konstrukce (ať už se jedná o fasády, podlahy, střechy, či náročné detaily). Nesmí se zapomínat, že rekonstrukce a opravy konstrukce před uplynutím výrobcem garantované životnosti, představují dodatečnou investici, která může (a nezřídka převyšuje) převýšit i původní náklady na výstavbu. 
 

Na co dávat pozor

Vlhkost v tepelné izolaci

Vláknitá tepelná izolace, v níž se nachází vlhkost v kapalném skupenství, má sníženou tepelněizolační schopnost. Voda, která má několikanásobně vyšší tepelnou vodivost než vzduch, se totiž naváže na jednotlivá vlákna tepelného izolantu a nahrazuje stojaté molekuly vzduchu. V konečném důsledku tak zvyšuje celkovou tepelnou vodivost izolace. Voda v tepelném izolantu způsobuje degradaci nosných prvků, korozi kovových konstrukcí, které jsou s ním v přímém kontaktu, a v neposlední řadě ničí i samotný izolační materiál.
 

Tepelné mosty v konstrukcích

Tepelný most je jev, který má obvykle vyšší tepelnou vodivost než okolní prostředí konstrukce, proto se na jeho vnitřním povrchu projevuje pokles povrchové teploty více než na okolní ploše. Takový jev může způsobovat určité tepelné ztráty a ve vysoké míře se podílí i na tvorbě povrchové kondenzace vlhkosti. V místech s dlouhodobou kondenzací a minimální možností provětrávání se postupem času začnou tvořit plísně, které mohou negativně ovlivňovat zdraví obyvatel budovy.
 

Ideální tepelná izolace fasád

Výrobek Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je vyroben na bázi tvrzené fenolické pěny, primárně vyvinuté jako ideální tepelný izolant. Fenolická pěna je vhodná pro aplikaci do kontaktních fasádních systémů ETICS. Desky lze využít nejen pro obvodové zdi, ale jsou obzvláště vhodné i pro detailní úpravy parapetů, ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnových konstrukcích. 
 

 

Snadná manipulace

I ten nejsofistikovanější materiál může ale „narazit“ na neodbornou montáž, která dokáže špičkový materiál znehodnotit. Proto je výrobek Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska již ve výrobě opatřen textilií na bázi skla se zvýšenou pevností. Vhodný je pro aplikace ETICS a zaručuje perfektní ochranu desky i dokonale pevné spojení se systémovými vrstvami všech renomovaných výrobců ETICS.

Velkou výhodou těchto desek je také jejich snadná úprava pro pokládku. Tu lze provést přířezem na rotační pile nebo pouhým zubatým nožem, pokud je potřeba řešit menší rozsah či detaily. Desky při pokládce se kladou na sraz do plochy na vazbu. Vlastní kotvení se pak provádí pomocí vhodných standardních kotvicích a lepicích prostředků z portfolia dodavatelů. 

Přesvědčte se o výhodách kontaktních fasádních desek

  • Vysoká tepelně-izolační schopnost desek vám umožňuje splnit požadavky, které vyplývají z aktuálních norem pro tepelnou ochranu budov, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.
  • Díky úspoře v tloušťce izolantu můžete mimo jiné zachovat původní vzhled fasády i v případě dodatečného zateplení. I u novostaveb tím získáte větší užitný prostor na balkonech a lodžiích. Dalším efektem je větší plocha k průniku světla do interiéru a menší omezení výhledu z interiéru.
  • Nízká objemová hmotnost umožňuje snadnou přepravu a manipulaci na stavbě.
  • Vysoká pevnost v tlaku vám zaručuje zmenšení rizika poškození desek při montáži a vysokou odolnost desky ve skladbě při nanášení dalších systémových vrstev ETICS, a to včetně kotvení pomocí talířových hmoždinek s vrutem.
  • Jednoduchá, rychlá montáž a snadné zpracování ušetří váš čas i peníze.
  • Desky mají zanedbatelnou nasákavost a dostatečnou tvarovou stabilitu. To vám zaručí konstantní mechanicko-fyzikální parametry pro celou dobu životnosti desky.
  • Dlouhá životnost desek je pro váš projekt ideální.
  • Desky jsou díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra a zesílené textilní povrchové úpravě dokonale odolné proti agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu i proti ptákům.
Více informací na www.kingspaninsulation.cz
22.03.2017 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444