Vzduch - nejekologičtější zdroj tepla

Proč zvolit tepelné čerpadlo vzduch-voda


Trvalý růst cen energií v mnoha z nás stále častěji vyvolává otázku, jaký způsob uživatelsky příjemného, ekonomicky výhodného a ekologicky šetrného vytápění zvolit. Největší úspory nákladů přináší podle výpočtů provoz otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Princip


Tepelné čerpadlo pracuje podobně jako chladicí zařízení. Jeho hnacím prvkem je kompresor poháněný elektromotorem. Zařízení odvádí v tzv. výparníku teplo z okolního prostředí (ze vzduchu, země nebo z vody) a pomocí elektrické energie ho předává v tzv. kondenzátoru například do topné vody. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Tepelná energie produkovaná tepelným čerpadlem je daná součtem obou vložených energií, a je tedy vždy větší než energie hnací.

 

Pracovní látka – chladivo


Převod tepla v tepelném čerpadle se uskutečňuje pomocí pracovní látky – chladiva, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství. Přiváděným teplem se ve výparníku vypařuje, teplem odváděným v kondenzátoru kondenzuje. Chladivo musí splňovat ekologické, bezpečnostní a hygienické požadavky.

 

Tepelné čerpadlo a ekologická zátěž vytápění


Na celkovém množství tepla, které je produkováno tepelným čerpadlem, se teplo odebírané z přírodního prostředí podílí přibližně 60 až 70 % a hnací elektrická energie přibližně 30 až 40 %. Ekologickou zátěž však vytváří pouze hnací energie, zbývající teplo se recykluje. Zátěž okolí je proto nepřímo úměrná topnému faktoru a oproti klasickým vytápěcím systémům je zhruba třetinová.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Tepelná čerpadla vzduch-voda


Země, voda a vzduch jsou přírodními zdroji tepla, kterých lze prostřednictvím tepelných čerpadel využít. V České republice jsou ideální klimatické podmínky pro tepelná čerpadla vzduch-voda. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny min. +3 °C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až −25 °C je jejich průměrný výkon stejný jako u systému země-voda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a pro investora podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.


Tepelná čerpadla vzduch-voda tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí, jak tomu je u tepelných čerpadel země-voda. K výhodám patří i to, že tyto systémy mohou pracovat celoročně a být velice efektivně využívány i pro přípravu teplé užitkové vody nebo ohřev vody v bazénu. Systémy země‑voda naopak vyžadují několikaměsíční odstávku během letní sezony pro regeneraci zemních kolektorů, aby nedocházelo v průběhu času ke snižování jejich výkonu.


Pořizovací cena je z pohledu návratnosti vyvážena minimálními provozními náklady. Podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od tří do osmi let. To je podstatně kratší doba než vlastní životnost tepelného čerpadla, která dosahuje až 25 let.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Přehled výhod

snadná instalace
nízká pořizovací cena
možný celoroční provoz s efektivním využitím pro přípravu teplé užitkové vody a vody v bazénu
nižší topný faktor v zimních měsících (při teplotě nižší než −5 °C) je kompenzován velmi vysokým topným faktorem v přechodném období (při teplotě vyšší než +3 °C)
průměrná teplota vzduchu v topném období min. +3 °C nenarušuje teplotní rovnováhu okolí

 

Tepelná čerpadla od PZP KOMPLET


Firma PZP KOMPLET, a. s., je největším českým výrobcem tepelných čerpadel. Úspěšně vyvíjí a vyrábí kompletní sortiment již více než 10 let. Tepelná čerpadla PZP patří v České republice k nejprodávanějším a jejich uživatelé na nich oceňují především vysokou kvalitu, užitnou hodnotu a spolehlivost.


Na tepelná čerpadla PZP je poskytován 24 hodinový servis prostřednictvím autorizovaných servisních partnerů. Servisní technici jsou pravidelně odborně školeni, vybaveni speciálními měřicími a zkušebními přístroji, náhradními díly a znalostmi, jak mohou v případě problému v co nejkratší době pomoci. K dokonalé spokojenosti zákazníků je k dispozici možnost a doporučení preventivních prohlídek, například před zahájením topného období.

30.07.2007 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444