Vybíráme tepelné čerpadlo - rady, tipy, informace

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Na domácí spotřebě energie se v dnešní době z téměř 85 % podílí vytápění a ohřev vody. Jelikož jsou provozní náklady nezanedbatelné a rok od roku vyšší, dosažení úspory nákladů se stává stále častěji centrem zájmu každé rodiny. Stále více domácností proto láká využívání alternativních zdrojů energie. Důvody jsou především ekonomické - voda, země, slunce i vítr jsou a i nadále budou zdarma, na rozdíl od jiných zdrojů energie.

S využitím přírodního tepla pracuje i princip tepelného čerpadla a hledání řešení, které by vyhovovalo současným požadavkům na komfort bydlení jim stále více otevírá dveře. Důvodem je také obecně větší zájem o zachování kvality životního prostředí. Všechna tepelná čerpadla v podstatě fungují na stejném principu. Někde odebírají energii v podobě tepla a jinde ji vydávají. Pro svůj provoz sice potřebují elektřinu, ale větší podíl výsledně dodávané energie je z přírody. Každé čerpadlo je jinak účinné a účinnost se mění podle podmínek, v nichž čerpadlo pracuje. 
 

Podle čeho zvolit typ tepelného čerpadla?

Výběr tepelného čerpadla zpravidla vychází z dispozice pozemku a jeho možností. Při rozhodování musíme zohlednit i náklady na instalaci – zemní vrty, případně položení plošných kolektorů. U tepelných čerpadel vzduch / voda tyto náklady odpadají. 

Jaká je výše úspor?

Hlavním důvodem, proč uvažujeme o pořízení tepelného čerpadla, jsou očekávané úspory. Největší úsporu elektřiny můžeme očekávat u tepelných čerpadel, která budou pracovat s co nejnižší teplotou topného média (vody v otopné soustavě). Ve stávajících objektech jsou stále nejčastěji používaným způsobem vytápění soustavy s otopnými tělesy (radiátory). U tohoto způsobu vytápění je doporučován poměr mezi teplotou vstupní a výstupní vody (teplotní spád) maximálně 55 / 45 °C.

Nejlepší výsledky tepelné čerpadlo vykazuje ve spojení s nízkoteplotními typy vytápění. Typickým představitelem této skupiny je podlahové nebo stěnové vytápění, pro které je zcela dostatečná teplota vody v otopném systému 35 °C, což je pro tepelné čerpadlo optimální. Převedeno na úspory – tepelné čerpadlo v kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou spotřebuje o 10 až 20 % méně elektřiny. Zajímavostí poslední doby je využití tepelných čerpadel s vysokou výstupní teplotou vody do topného systému (až 65 °C), kdy je možné zachovat, zejména ve starších domech, stávající topné rozvody a není nutná výměna/přidávání těles.

Správně nadimenzované a instalované tepelné čerpadlo dokáže dům zásobit teplem a pokrýt i spotřebu teplé vody. Roční provozní náklady na vytápění se po jeho instalaci sníží o 30 až 60 % ve srovnání s využitím zemního plynu nebo přímotopného či akumulačního vytápění.

Pro porovnání provozních nákladů (viz graf) vezměme jako příklad čtyřčlennou domácnost, která obývá rodinný dům postavený po roce 2008, velikost užitkové plochy je 150 m2. Taková domácnost na vytápění ročně spotřebuje přibližně 80 GJ.
Porovnání provozních nákladů na vytápění

Při pořízení tepelného čerpadla je velmi důležité se zaměřit na záruční a pozáruční servis. Renomovaní výrobci udávají záruční doby (při plnění servisních podmínek) na kompresory od 2 do 5 let a na ostatní komponenty cca 10 let. Pro snížení investice je možné také využití různých dotačních programů.

Uvažujete-li o tepelném čerpadle a hledáte vhodnou instalační firmu, obraťte se na Pražskou energetiku (PRE). Tato společnost má s instalací tepelných čerpadel v rámci svých nadstavbových energetických služeb velké zkušenosti a mimo jiné poskytuje:
  • slevu až 28 % na nákup tepelného čerpadla včetně montáže
  • záruční a pozáruční servis
  • optimalizaci a změnu požadované distribuční sazby
  • vstupní poradenství a konzultaci včetně orientačního výpočtu tepelných ztrát objektu.
 
21.03.2016 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444