Voda je stále vzácnější. Víte, jak ji můžete chránit i vy?

Vody na naší planetě je už nyní nedostatek a zdroje ubývají. I když Češi patří k šetrnějším národům, spotřeba vody každoročně stoupá a denně dnes dosahuje v průměru 89 litrů na osobu. V kontextu skutečnosti, že 2 miliardy lidí k pitné vodě přístup vůbec nemají, je to poměrně mnoho. Víte, čím i vy můžete přispět k její ochraně a hospodárnějšímu využívání?

Zaměřte se na hospodaření s dešťovou vodou

Nejen pitná voda je nad zlato. Efektivně hospodařit musíme i s vodou srážkovou. Změna klimatu a růst průměrných teplot vzduchu totiž negativně ovlivňují dostupnost vodních zdrojů. To platí zejména pro Českou republiku, která je na atmosférických srážkách závislá a jejíž vodní zdroje jsou tak značně omezené. Zodpovědnost za ekologické nakládání se srážkovými vodami má dnes prakticky každý majitel nemovitosti. V minulosti byla dešťová voda zpravidla odváděna do stokové sítě, dnes už to prakticky díky novým předpisům není možné. Dešťovou vodu by měli majitelé nemovitostí v ideálním případě vracet přírodě. Nejjednodušší formou je tzv. zasakování do okolní půdy, k čemuž slouží různá vsakovací zařízení, jako jsou nádrže, příkopy a vsakovací šachty. Srážkovou vodu lze i akumulovat do nádrží a následně využít ke splachování nebo zalévání. Příkladem takových nádrží může být akumulační box Wavin Q-Bic nebo akumulační jednotka Aquacell.
 
Víte, že… pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů je v současné době určen dotační program Ministerstva životního prostředí ČR „Dešťovka 2021“. Díky němu lze získat až 65tis Kč na nádrže pro sběr dešťové vody, která bude využita pro zalévání zahrady, splachování nebo jejímu vyčištění a následnému užitkovému použití. Celkový rozpočet na tuto dotaci byl stanoven na 440 milionů korun a stále není vyčerpán. Dotace není nijak časově omezená, ukončí se tehdy, až bude rozpočet zcela dočerpán, podle dosavadního zájmu se vyčerpání „Dešťovky“ předpokládá v roce 2022.
 

Budujte propustné plochy a zelené střechy

Vedle legislativou dané povinnosti srážkovou vodu zachycovat a zasakovat nebo regulovaně vypouštět se čím dál větší důraz klade i na budování propustných ploch a další architektonická řešení, která dokáží podpořit vsakování či vypařování vody a její navracení přírodě a zároveň eliminují tepelný stres a smog. Řeč je například o výsadbě zeleně, nahrazovaní zpevněných parkovišť a betonových či vyasfaltovaných ploch propustnými povrchy a výstavbě stále populárnějších zelených střech. Střecha pokrytá vegetací absorbuje minimálně 40 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší. Pro odvedení zbytku neodpařené dešťové vody je potřeba střechu vybavit odvodňovacím gravitačním nebo podtlakovým systémem, který má k dispozici střešní vtoky speciálně určené pro zelené střechy. Příkladem může být podtlakový systém Wavin QuickStream, který se osvědčil v řadě realizací. Zelené střechy přinášejí nejen výhody ekologické, ale i estetické. Toto prostředí je totiž vhodné pro trvalý růst rostlin a může sloužit také jako místo k odpočinku.
 


Víte, že…o zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2) usiluje dotační program Ministerstva životního prostředí ČR „Nová zelená úsporám“. Prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podporuje mimo jiné i výstavbu zelených střech a je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Žádosti o dotace je možné podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu až do 31.12.2021.  
 

Myslete na kvalitní potrubní systémy, zabrání únikům vody

Až 30 % vody na celém světě je ztraceno díky únikům z netěsných trubek. Může za to zejména zastaralá vodovodní infrastruktura. Zatímco modernizace vodovodních sítí se týká zejména jejich správců, kvalitními vnitřními rozvody můžou přispět k eliminaci úniků vody i soukromí stavebníci. Únikům vody z potrubí zamezí např. nová generace „pískacích“ tvarovek Wavin M5. Během tlakové zkoušky instalovaného potrubí vydávají nekvalitně zalisované tvarovky akustický signál, čímž netěsnosti bezpečně odhalí. Věděli jste, že … kvůli netěsným spojům či prasklinám na potrubí po cestě z vodárny do domácností se u nás ještě v devadesátých letech ztratilo tři a půl litru z deseti, dnes ztráta činí pouhý litr. V Ostravě pak např. klesla ztráta vody oproti roku 1995 o celých 26,59 %. Celková úspora vody tak činí oproti těmto letům 15,04 milionů m³ ročně, což představuje zhruba 6000 olympijských bazénů, nebo devítinásobek roční spotřeby piva v Česku. 
19.08.2021 | PR
  • Státní fond životního prostředí České republiky

    Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

  • Wavin Czechia, s.r.o.

    Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku 1990. Od roku 2012 je součástí celosvětové organizace Orbia (dříve Mexichem).


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444