Univerzální kotel, který umí šetrně zplynovat uhlí, dřevo i pelety

Zapojení kotle ATMOS DC 32 S s LADDOMATEM 21

Zapojení kotle ATMOS DC 32 S s LADDOMATEM 21

Všichni dobře víme, že při špatném spalování uhlí uniká do ovzduší velké množství nežádoucích látek, jako jsou oxid uhelnatý, oxid siřičitý, prach a další. Tyto látky pak reagují v atmosféře, vrací se na zem ve formě kyselých dešťů a „blátíčka“ a neblaze ovlivňují zdraví nás všech, především dětí.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

AC 25 S – zplynovací kotel na uhlí a dřevo s úpravou pro pelety

Vzhledem k tomu, že v nejbližší době nelze počítat se zákazem spalování uhlí, jak z čistě praktických důvodů, tak i jiných, je potřeba najít co nejpřijatelnější řešení.

Zplynování uhlí i dřeva

Ideálním řešením pro běžnou domácnost jsou zplynovací kotle, které dokáží zplynovat (spálit) uhlí i dřevo při minimálním množství znečišťujících látek s vysokou účinností 83 až 90 %. Oproti tomu klasické kotle disponují účinností pouze 65 – 80 %. Těchto výsledků je dosaženo díky speciálnímu, patentem chráněnému roštu, na kterém dochází k tvorbě žhavé vrstvy a skrz níž procházejí všechny spalované plyny. Ta funguje jako filtr a brání úniku nežádoucích látek do ovzduší. Ve zplynovacím roštu zároveň dochází ke smíchání vyvinutých plynů s přivedeným sekundárním vzduchem, plyny pak shoří formou plamene ve spodní spalovací komoře. To vše za podpory odtahového ventilátoru, který zároveň zabraňuje vykuřování do prostoru kotelny při přikládání paliva. Díky vysoké teplotě hoření, vysoké účinnosti a dobré regulovatelnosti výkonu - na rozdíl od klasických kotlů - vzniká celková úspora paliva minimálně 30 %.
Kotel samotný je vyroben jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 mm. Je tvořen dvěma komorami nad sebou, kdy vrchní komora slouží jako zásobník paliva a spodní jako spalovací komora s popelníkem. Kotle spalují uhlí o zrnitosti ořech 1 nebo kostka, které je běžně k dispozici. Firma ATMOS nabízí tyto kotle v provedení hnědé uhlí a dřevo (CxxS) a v provedení černé uhlí a dřevo (ACxxS). Možnost topit dřevem a uhlím současně má své výhody, nemáte-li suché dřevo, topíte uhlím. Můžete ale topit i peletami – stačí ke kotli dodatečně zabudovat do horních dvířek hořák na pelety.

bydlinek

Výhody kotlů ATMOS v kostce

Shrňme ještě závěrem všechny výhody, které činí tyto kotle jedinečnými: Možnost volby topit uhlím nebo dřívím (popř. peletami), velký zásobník paliva, vysoká účinnost, ekologicky šetrné spalování, bezprašné vybírání popela (odtahový ventilátor), chladicí smyčka proti přetopení, automatické vypnutí kotle po dohoření paliva, malé rozměry, nízká hmotnost a vysoká kvalita.

Více informací www.atmos.cz.
13.02.2013 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444