Tepelné izolace PUREN® vás nezklamou ani v parném létě

„V posledních letech zaznamenáváme klimatické změny, při kterých dochází k extrémním výkyvům počasí, a to jak v létě, tak i v zimě. Kvalitní projektová dokumentace přitom může (nemusí vždy) vyřešit stavebníkovi spoustu starostí a zbytečných nepříjemností v průběhu bydlení,“ říká v úvodu Ing. Luděk Kovář v rozhovoru o přednostech izolace PIR v souvislosti s letním přehříváním interiéru.

Mají klimatické změny vliv na energetickou náročnost a tepelnou pohodu bydlení? Existují způsoby, jak kvalitně navrhnout střešní konstrukci pro letní období?

Ano, změny klimatu zcela určitě vliv mají. Pro projektanta však není lehkým úkolem správné navržení střešní konstrukce pro letní období. K dispozici je poměrně málo informací o materiálech a způsobech, jak to provést. Pomalé postupné prohřívání konstrukce je možné splnit s pomocí materiálu s velkou objemovou hmotností. Tyto materiály však velmi málo tepelně izolují a pro lehké střešní konstrukce nejsou vhodné.

Existuje nějaký teoretický či praktický příklad, jak jsou ovlivňovány vnitřní teploty v podkroví?

 
Ing. Luděk Kovář,
technický poradce společnosti PUREN
 
Laboratorní test, který zkoumal, jak jsou ovlivňovány vnitřní teploty v podkroví, provedlo sdružení výrobců pro polyuretany v Německu. Při exteriérové teplotě +80 °C byla trvale teplota v interiéru +24 °C u tepelné izolace PIR s oboustranným hliníkem o tl. 100 mm s pálenou krytinou.

Společnost Puren se následně rozhodla ověřit uváděné závěry reálným měřením na konkrétní stavbě. Teplotní měření bylo provedeno v období od 21. 7. 2014 do 9. 8. 2014 na sedlové střeše novostavby rodinného domu s pálenou krytinou na latích s větranou mezerou pod krytinou o sklonu 30° a tepelnou izolací puren PIR Protect s oboustranným hliníkem o tloušťce 140 mm (λ = 0,022 W/mK) položenou na celoplošném bednění. Měřená plocha střechy byla orientována jižně. V tomto období nebyl objekt obýván a stavební práce byly prováděny převážně mimo něj. Měření bylo provedeno nad krytinou, pod krytinou, ve větrané mezeře, pod PIR izolací a v interiéru.

Mohl byste interpretovat výsledky provedeného výzkumu?

Je patrné, že teplota vnějšího vzduchu a teplota pod krytinou nabyly téměř identických hodnot v době, kdy střecha nebyla osluněna. Během oslunění byl patrný tlumící účinek vrstvy pálené krytiny, která zaujala příznivou tepelnou kapacitu. Teplota vnitřního vzduchu a teplota pod vrstvou PIR tepelné izolace byly vzájemně poměrně jen málo posunuty. Maximální vzestup teploty se pohyboval od +24 °C do +26 °C.

Provedené teoretické výpočty lze porovnat s reálným měřením. Výpočtem se ověřila obdobná skladba střechy s plechovou krytinou na celoplošné OSB desce s větranou mezerou pod bedněním. Ta vykazuje z hlediska letního prohřívání příznivější výsledky než pálená krytina na latích s PIR izolací.

Volba tepelné izolace PIR s oboustrannou hliníkovou vrstvou s uzavřenou buněčnou strukturou vykazuje z hlediska letního prohřívání lepší hodnoty než minerální izolace. Skladba s OSB deskou tl. 12 mm mezi dvěma vrstvami tepelné izolace PIR o tl. 60 + 80 mm vykazuje nejpříznivější hodnoty fázového útlumu tepla, který činil 8,2 hodin. Toto řešení je lepším řešením než vložení dřevovláknité desky tl. 40 mm pod/nad PIR izolaci. 

Jak se bránit přílišnému přehřívání interiéru v podkroví v létě?

Cílem proti nadměrnému přehřívání interiéru je zpomalit průchod tepla přes střešní konstrukci, aby se nejvyšší denní teplota dostala do vnitřního prostoru teprve tehdy, když se venku ochlazuje. V létě je akumulace tepla tak veliká, že se vysoká teplota ve střešním plášti udrží i v noci. Rozpálená krytina přenáší teplo sáláním přes vzduchovou větranou mezeru do tepelně izolační vrstvy. Sálavé záření neohřívá vzduch a prochází vzduchem beze ztrát do tepelné izolace, kterou snadno (např. minerální izolace) nebo nesnadno prochází. Větraná mezera může prouděním vzduchu ochlazovat povrch tepelné izolace a krytiny. V období vysokých teplot jsou obvykle vyrovnané teplotní rozdíly a proudění vzduchu pod krytinou je velmi malé.

Společnost Puren doporučuje pro zlepšení tepelné pohody bydlení v letních měsících aplikovat v nadkrokevním zateplení skladby na dřevěném bednění s dřevovláknitou nebo OSB deskou a PIR izolací opatřenou oboustranným hliníkem (nikoliv papírovým pokoveným nosičem). Dalším důležitým faktorem letního prohřívání interiérů jsou střešní okna zabudovaná do roviny střechy s orientací od východu na západ. Zde jsou vhodnější střešní vikýře se svislými okny, které jsou v létě zastíněny římsou a v zimě mají trvalé prohřívání sluncem.

Problematika prohřívání interiérů v letním období, chování střešních skladeb a vlastnosti jednotlivých materiálů jsou často předmětem dohadů. Neexistuje dostatek reálných měření a ověření z praxe. Je třeba si uvědomit, že zde hraje velmi významnou roli rozdíl denních a nočních teplot a délka trvání vysokých denních teplot. Při dlouhodobých vysokých denních teplotách a tzv. tropických nocích dojde k prohřátí interiéru vždy, je to jen otázka času. V našich klimatických podmínkách zatím takové dlouhodobé extrémy netrvají.

Více informací zjistíte na www.puren.cz.
06.04.2017 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444