Tepelná čerpadla jsou vhodná i pro bytové domy

Stiebel Eltron zpracuje výchozí studii zdarma

Topení představuje v provozu každého objektu jednu z nejvyšších nákladových položek a jen málokdo si uvědomuje, že pomocí tepelných čerpadel je možné vytápět nejen rodinné domy, ale také bytové domy, administrativní budovy, nebo školy.

Také portfolio společnosti Stiebel Eltron nabízí vnější i vnitřní provedení tepelných čerpadel, která jsou přímo určena pro bytové domy. Pro nejvýhodnější konkrétní technické a provozní řešení je samozřejmě třeba zpracovat výchozí studii. Tuto službu nabízí Stiebel Eltron zdarma. V následujícím textu najdete základní informace, které mohou zájemcům o využití tepelných čerpadel pomoci se v této problematice orientovat.

Jak snížit náklady na teplo?

Náklady na teplo můžeme snížit rekonstrukcí obálky budovy – zateplením a výměnou oken, následným zaregulováním otopné soustavy a volbou úsporného zdroje tepla, což jsou nejlépe tepelná čerpadla. Největších úspor dosáhneme při současném použití všech těchto opatření, protože se navzájem podporují.

Pro jaké domy je tepelné čerpadlo vhodné?

Tepelné čerpadlo je vhodné zejména pro domy po zateplení a výměně oken, protože otopná soustava pracuje při nižších teplotách a umožní tepelným čerpadlům dodat v průběhu roku více levné tepelné energie.

Jaké tepelné čerpadlo je vhodné, jak jej vybrat?

Pro bytový dům je vhodné jakékoli kvalitní tepelné čerpadlo. Jednodušší bývá instalace tepelného čerpadla vzduch – voda. K bytovým domům obvykle nepatří pozemky, potřebné pro pořízení zemních vrtů nebo kolektorů a instalaci tepelného čerpadla systému země – voda.

Bude stačit jeho výkon na vytopení celého obytného domu? Jak ho zjistím?

Ano, může. Obvyklé ale je nechat tepelné čerpadlo dodat 75 – 95% roční tepelné bilance a zbytek dodá jiný zdroj – stávající výměníková stanice, nový plynový kotel nebo elektrokotel. Takové řešení je investičně i provozně nejvýhodnější. Pro konkrétní dům vypracuje výrobce tepelného čerpadla nebo projektant studii, podle které se dá zvolit optimální technické řešení i provozní režim nového zdroje tepla. Stiebel Eltron zpracovává tyto studie zdarma, jako východisko pro další jednání.

Je zde na místě řešit i zásobníky na teplou vodu? Případně jaký by měly mít objem?

Určitě ano. I kdyby technický stav budovy a topné soustavy nebyl pro tepelná čerpadla vhodný, například při topné soustavě 90/70°C, pro přípravu teplé vody jsou tepelná čerpadla vhodná vždycky. Jejich objem se stanoví v rámci výše zmíněné studie.

Kam je možné tepelná čerpadla umístit?

Tepelná čerpadla vzduch – voda lze umístit na pozemek u domu, na plochou střechu nebo půdu domu nebo do suterénu.

Na jakou tepelnou pohodu pak celý dům vytopíme?

S tepelnými čerpadly bude v domě stejná tepelná pohoda, jako s původním zdrojem. Musí se ale použít kvalitní tepelná čerpadla od dobrého výrobce a pracovat podle výchozí studie a prováděcího projektu.

Jak je možné tepelné čerpadlo pro objekt zajistit? Co musí bytový dům splňovat?

Nejlépe je poptat dobrého výrobce a jeho technická podpora projedná podrobnosti, místní podmínky a případně připraví zdarma studii o nákladovosti takové rekonstrukce. Následuje návštěva a nabídka montážní firmy na celou instalaci a rekonstrukci zdroje tepla v domě. Při prohlídce posoudí montážní firma i vlastnosti domu z hlediska vytápění tepelným čerpadlem.

Jak dlouho trvá instalace? Co je nutné zařídit?

Podle výsledku studie je především třeba u dodavatele elektrické energie zjistit, je-li v místě potřebný příkon elektrického proudu nebo výkonu pro tepelná čerpadla. Na stavebním úřadě je pak potřeba dotázat se, je-li k rekonstrukci zdroje tepla potřeba stavební povolení – obvykle stačí ohlášení stavby a také podívat se do smlouvy se stávajícím dodavatelem tepla, za jakých okolnosti je možno smlouvu ukončit nebo výrazně snížit odběr tepla.

Kolik to bude stát a kolik se dá ušetřit?

Pokud teplárna dodává teplo za 720 Kč za GJ a z plynu ve vlastní kotelně si ho vlastníci vyrobí za 500 Kč vč. DPH, nebo v tepelných čerpadlech za 470 Kč vč. DPH, úspora ročních nákladů např. pro 115 bytů pak může být i víc než 1.000.000,-- ročně.

Když plynová kotelna pro 115 bytů stojí v investici 2.500.000,-- Kč nebo tepelná čerpadla 6.500.000,-- Kč lze jednoduše spočítat, že návratnost investice je do 3 let u plynové kotelny, respektive 6 let u tepelných čerpadel. Přitom životnost plynové kotelny je nejméně 12 let, tepelných čerpadel 15 – 20let nebo 80.000 provozních hodin. Náklady na provoz jsou samozřejmě zakalkulovány – tvoří je roční servisní prohlídka a řádově několik tisíc měsíčně za pochůzkovou kontrolu, neboť tyto zdroje tepla jsou z provozního hlediska zcela automatické. U plynových kotelen často několik vlastníků složí topičské zkoušky (pro tuto kategorii kotelen nic složitého) a zákonem předepsané pochůzkové kontroly vykonávají sami.

Většinu kvalitních tepelných čerpadel lze obvykle také zpřístupnit přes internet, což dobří dodavatelé umí, a obsluhu a ladění provozních parametrů to dále usnadní.

"Uvažovat o odpojení od dálkového tepla za takových okolností není pro bytové družstvo nebo SVJ nijak složité nebo zdlouhavé,“ sdělil odborník na tepelná čerpadla Václav Helebrant ze společnosti Stiebel Eltron.

Jak zažádat o dotace?

Pro rok 2013 a 2014 Státní fond životního prostředí v rámci Nové zelené úsporám dotace nenabídne. Zda to bude možné od roku 2015 zatím nelze odhadnout.

Více informací naleznete na www.tepelna-cerpadla.cz
02.07.2013 | PR
  • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

    STIEBEL ELTRON patří k technologickým lídrům v oblasti ohřevu vody, vytápění a technologií využívajících obnovitelných zdrojů. Široké portfolio produktů tvoří zásobníkové a průtokové ohřívače vody, akumulační kamna, přímotopné konvektory, osoušeče rukou, tepelná čerpadla, ventilační jednotky a solární zařízení.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444