Suchý dům bez vlhkosti zdiva

Vysoušení vlhkého sklepa pomocí technologie DryPol?

Vysoušení vlhkého sklepa pomocí technologie DryPol?

Vzlínající vlhkost ohrožuje všechny stavby bez rozdílu. Způsob využití stavby, stejně jako použitý stavební materiál nehraje pro přírodu roli. S vlhkostí zdiva se potýkaly hrady šlechticů či panovníků, selské usedlosti i kamenné příbytky běžných poddaných. Tento problém zkrátka lidstvo provází odpradávna bez ohledu na účel stavby, použité stavební technologie nebo stavební materiál.

Vzlínající vlhkost zdiva
O vzlínající vlhkosti zdiva, která způsobuje vlhkost stěn a stavebních základů, hovoříme v případě, kdy zemní vlhkost v důsledku kapilární elevace vzlíná zdivem směrem vzhůru do stavby. U správně odizolovaného zdiva tento jev nastat nemůže. Často se však stává, že izolace stavby byla provedena v nedostatečném rozsahu, nebo byla hydroizolace proti vzlínání vlhkosti provedena neodborně či nekvalitně. Právě chybějící nebo nekvalitně provedená hydroizolace, případně poškozená vodorovná či svislá izolace proti vlhkosti obvodového zdiva je tradiční příčinou pronikání vlhkosti do zdiva stavby. 
Plíseň ve zdivu jako významný indikátor
Spolu s vlhkostí stěn se pak objevují i zdraví škodlivé plísně. Ve vlhkém prostředí se velmi rychle množí. Zdivem prostupují, až napadnou stavbu kompletně celou. Nebezpečné plísně mají pak za následek alergie, vážné onemocnění dýchacích orgánů či kožní problémy. V této souvislosti je potřeba rovněž myslet na děti, které ve stavbě bydlí. Spory plísní a výtrusy hub totiž poletují vlhkou stavbou celou, a tak tedy nezáleží na tom, zda se plíseň projevuje pouze v nepatrné části stavby. Plíseň ve zdivu je výrazným indikátorem, že se ve stavbě již kapilární vlhkost projevila.
Vzlínání vlhkosti  - přirozený fyzikální proces
Vlhkost zdiva způsobená vzlínáním vody z podloží stavby je tradičním problémem všech staveb, které jsou starší více jak třicet let. Vzlínání vlhkosti se zkrátka nelze vyhnout – jedná se o přirozený fyzikální proces, jehož zákony jsou pevně dané. Těchto zákonů však lze využít, pokud se potřebujeme vlhkosti stěn zbavit. Tento opačný proces je nazýván hydroizolací objektu – izolací stavby proti vzlínání vlhkosti. 
Jak odstranit vlhkost ze stěn a podloží stavby
 
   Elektroosmóza - DryPol system  
Pokud se již vzlínající hygroskopická vlhkost ve stavbě projevila, nejdůležitějším úkolem je zabránit vlhkosti v jejím dalším pronikání do zdiva a co nejdříve ji odstranit. K tomuto procesu je určeno mnoho metod, které jsou však pro stavbu často destruktivní podobně jako vlhkost sama. Narušují její statiku a jsou neúměrně finančně nákladné. Jedna metoda však dokáže vlhkost ze zdiva a z podloží stavby odstranit rychle, efektivně, levně, ekologicky a především bez stavebních zásahů nebo chemikálií. Touto metodou je elektroosmóza.

Elektroosmóza – na vlhkost zdiva ekologicky
Elektroosmóza je efekt, který byl objeven před dvěma sty lety. Na jeho základě vzniká skutečně efektivní technologická novinka - systém DryPol®. Jedná se o unikátní technologii využívající kapilární elektroforézy ve svůj prospěch – svou účinností vytváří přirozenou zábranu v pronikání vlhkosti do stavby. Vlhkost ze zdiva odstraní na základě pevně daných fyzikálních zákonů. DryPol® se může pochlubit již více než jedním tisícem instalací ve střední Evropě.
DryPol® – lék na vlhké zdivo staveb postižených vzlínající vlhkostí
DryPol® funguje na elektrofyzikálním principu elektroosmózy, kdy využívá kapilární elektroforézy. Dva unikátní, počítačem řízené generátory magnetických pulzů nabíjejí vodu ve zdivu kladným elektrickým nábojem. Tímto procesem se voda vrací svou přirozenou cestou zpět do podloží stavby, odkud se do zdiva dostala. Není tedy potřeba destruktivních stavebních zásahů, není třeba pracovat s chemikáliemi a není nutné přístroj jakýmkoliv způsobem ovládat. Voda obsažená ve zdivu se vrátí kapilárními řečisky zpět do půdy v okolí stavby nejdéle do tří let od zahájení provozu přístroje. Dle stovek referencí je však potvrzeno, že k vysušení stavby dochází zpravidla do druhého roku od zahájení provozu unikátní technologie DryPol®
20.03.2014
  • Elektrofyzika s.r.o.

    Provádíme vysoušení a trvalou izolaci vlhkého zdiva technologií elektroosmóza zařízením DryPol® system. Elektronická izolace zdiva postiženého zemní vzlínavou vlhkostí. Nahradí drahé a náročné sanace omítek, podřezání zdiva nebo chemické injektáže. Písemná záruka 30 let na výsledek.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444