Stavíte? V projektu myslete i na to, jak naložíte s dešťovou vodou

Každým rokem ubývají zásoby vody, proto je třeba s ní zacházet šetrně. Nejde přitom jen o plýtvání pitné vody na zalévání anebo mytí auta, ale třeba i o správné nakládání s dešťovými vodami. Trendem se také stává využívání vody získané z dešťových srážek. Víte, jak hospodaření se srážkovou vodou regulují předpisy pro ochranu životního prostředí? A že za jejich dodržování je zodpovědný majitel nemovitosti?

Co říkají normy

V prvé řadě by měl každý stavebník vědět, že regulace se uplatňují jak při nové výstavbě, tak i přestavbách a úpravách starší zástavby, a to zejména z důvodu snižujících se zásob pitné vody. V zájmu ekologie je vhodné vracet srážkovou vodu zpět přírodě, tedy v nejlepším případě ji zasakovat přímo na pozemku. Pokud to však možné není, například z důvodu nevhodného podloží, je nutné tyto vody zadržet (retenovat) a poté je regulovaně vypouštět do jednotné kanalizace. K tomu je však nejdříve potřeba vyřídit povolení od správce kanalizace. Řada stavebníků volí ještě třetí variantu – najímanou vodu využívají například na splachování WC anebo na zalévání zahrady.


Čistota v první řadě

Normy dále definují, že při zasakování srážkových a povrchových vod je třeba osadit zařízení pro předčištění vod, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí – především půdy a podzemní vody.
Dešťové srážky totiž nejsou bez znečištění, během své cesty na zem a především kontaktem se zpevněnou plochou do sebe absorbují znečištění. Jednak jde o rozpouštěné látky v atmosférických srážkách, jednak o nečistoty, které se hromadí na povrchu území během období sucha. Čištění lze zajistit filtračním zařízením, které je umístěno před nebo přímo v akumulačních nádržích.

První krok: geologický posudek

Prvním krokem při rozhodování o nakládání s dešťovými vodami je geologický posudek. Ten stanoví, zda je stavební pozemek vhodný pro zasakování. Doložit je mimo jiné potřeba výsledek vsakovací zkoušky realizované v předpokládané hloubce uložení vsakovacího objektu. Pokud geologický posudek potvrdí možnost vsakování, je nutné ve spolupráci s projektanty rozhodnout, jaký typ a konstrukci zasakovací nádrže použít – možností je totiž mnoho. Vedle celé řady povrchových vsakovací zařízení, k nimž patří například otevřené povrchové nádrže, jezírka či příkopy, je možné volit i podzemní prostory vyplněné akumulačními boxy, tunelové systémy nebo vsakovací šachty. Při výběru je nutné brát v úvahu nejen schopnost čištění a snadnost instalace, ale i nutnost výkopových prací a možnost revize systému. Norma také stanovuje, jak daleko by měly být umístěny od podsklepených budov a od zdrojů pitné vody.


Jednoduše jako lego

Dobrým tipem je využití plastových akumulačních boxů. Například Wavin Q-Bic vyrobený z čistého polypropylenu je praktický díky své modularitě – lze z něj vyskládat nádrž takového tvaru a objemu, který bude vyhovovat konkrétním podmínkám. Objem jednoho boxu činí 0,432 m3 a skládáním lze podobně jako u stavebnice lega vytvořit požadovaný tvar. Konstrukce umožňuje navíc osadit revizní šachtu a velmi snadno provádět revizi a čištění téměř celého systému. Vsakovací boxy jsou obaleny geotextilií a uloženy do štěrkového obsypu.
09.04.2018 | PR

BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • Fontana Watercoolers s.r.o.

  Fontana Watercoolers, s.r.o. Vám nabízí oblíbený moderní, ekonomický, ekologický a světový způsob zásobování Vaší domácnosti kvalitní stolní či minerální vodou. Je vhodný především pro rodiny s dětmi.

 • XELLA CZ | YTONG

  Výrobce inovativního a ekologického stavebního materiálu, který v Česku patří mezi zavedené značky. Pod značkou YTONG vyrábí společnost Xella CZ pórobetonové tvárnice (obvodové stěny, příčky, překlady, obezdívky atd.), jež jsou vhodné pro stavbu rodinných domů a bytů, nebo jejich rekonstrukce.

 • Optimi, spol. s r.o.

  Firma Optimi spolupracuje s celou řadou řemeslníků a montážních firem. Každý projde školením, aby věděl, jak se systémem správně nakládat, jak ho namontovat a udržovat. Počátky uvedení systému OPTIMI - zasklení lodžií na náš trh se datují od roku 1994, kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen, která systém na zasklení lodžie vyvinula a je vlastníkem světového patentu pro zasklení balkonů a lodžií.

 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

  Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., člen skupiny HELUZ GROUP, patří mezi tři největší výrobce zdicích systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Vyrábí kompletní stavební systém HELUZ zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně cihel s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro nízkoenergetické a pasivní domy. Novinkou je PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilním vnitřním prostorem pro umístění venkovní stínicí techniky. Sortiment dále tvoří ploché překlady, keramické stropy, komínové systémy a speciální tvarovky. Je členem skupiny HELUZ GROUP.

 • HON - okna, dveře

  Eurookna a vchodové dveře děláme už více než 93 let. S našimi okny budete přírodě nablízku. Tradici výroby nejen dřevěných oken a dveří, ale i jiných truhlářských výrobků založil v roce 1924 náš děda. Dnes vyrábíme dřevěná a dřevohliníková okna, vchodové dveře , posuvky a balkónové dveře, repliky historických oken na památkově chráněné stavby a další otvorové výplně na všechny druhy staveb, od moderních domů až po kostely.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444