Servisní prohlídky výtahů jsou nezbytností

Výtah, neboli zdviž, je dopravní prostředek z kategorie zdvihacích zařízení, využívaný pro dopravu osob nebo nákladu svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze. Zjednodušeně řečeno – výtah je zařízení, která je taženo nebo tlačeno mechanickými prostředky s pohonem (lana, řetězy, hydraulika). I o takovéto zařízení je třeba pečovat, udržovat ho v dobrém stavu a pravidelně jej kontrolovat.

Provoz výtahů upravují dvě normy

 
ČSN 27 4002
Bezpečnostní předpisy pro výtahy – provoz a servis výtahů. Tato bezpečnostní norma upravuje požadavky na majitele nebo provozovatele s cílem udržet výtahy zdravé a provozuschopné. K tomu slouží předepsané prohlídky a zkoušky.
 
ČSN 27 4007
Bezpečnostní předpisy pro výtahy – prohlídky pro zkoušky výtahů v provozu. Řeší druhy zkoušek, jejich rozsah a termín provedení.
 

Prohlídky a zkoušky

Všechny odborné prohlídky, odborné zkoušky, je třeba provádět v pravidelných a předem daných intervalech odborným pracovníkem – revizním technikem. Ten s jejich pomocí ověří provozní způsobilost výtahů, kterou doloží protokolem z této zkoušky. Je zaměstnancem společnosti, která prohlídky provádí. Inspekční prohlídky provádí autorizovaná osoba/inspekční orgán, který by měl být nezávislý a posuzuje Provozní rizika, kdy definuje termíny jejich odstranění.

Odborně proškolená osoba pak pravidelně provádí provozní prohlídku.

Provozní prohlídka

Dozorce výtahu prohlédne viditelné části, ověří jeho správné fungování a způsobilost. U výtahů určených k přepravě osob nebo osob a nákladů se provádí 1x za 14 dní; u malých nákladních výtahů pak 1x za 4 týdny.
 

Odborná prohlídka

Jinými slovy jde o revizi výtahu. Odborné posouzení jeho stavu. Funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení včetně kontroly vedení provozní dokumentace.

Lhůty se liší pro výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 a po tomto datu.

Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti - 1x za 2 měsíce
 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti - 1x za 3 měsíce
 • Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy - 1x za 6 měsíců
 
Výtahy uvedené do provozu po 1.1.1993
 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti - 1x za 3 měsíce
 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti - 1x za 4 měsíce
 • Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy - 1x za 6 měsíců

 

Odborná zkouška

Inspekční technik servisní firmy provede odbornou zkoušku za účelem ověření funkce výtahu a jeho způsobilosti k dalšímu provozu. Odborná zkouška zahrnuje i zátěžovou zkoušku, prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí.

Lhůty jsou následující
 • Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů – 1x za 3 roky
 • Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy – 1x za 6 let

Inspekční prohlídka

Posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídku provádí autorizovaná osoba (např.TÜV), který vytvoří inspekční zprávu.

Lhůty pro inspekční prohlídku
 • První inspekční prohlídka u výtahů uvedených do provozu – 9 let od data uvedení do provozu
 • Opakovaná inspekční prohlídka - 1x za 6 let
 • U výtahů určených pouze pro přepravu nákladů a malých nákladních výtahů se lhůty nestanoví.

Jak servisní prohlídka (odborná prohlídka)  probíhá?

Technik ví, kdy se blíží termín potřebné zkoušky či prohlídky a sám kontaktuje zákazníka, se kterým si domluví termín své návštěvy, při které provede prohlídku / zkoušku v souladu s platnou právní legislativou.

Každý výtah má svou servisní knihu, knihu Odborných prohlídek, kterou je třeba technikovi předložit. Zapisují se do ní revize, zkoušky, závady, rizika… Zjednodušeně lze říci, že zákazník dostane asi stejný zápis, jako když jde na technickou kontrolu se svým motorovým vozidlem. V knize bude uvedeno datum provedení, jaké byly nalezeny závady a rizika + termín jejich odstranění.

Další činnosti

Na výtazích se provádí také další služby, které jsou nezbytné pro provoz zařízení. Mezi tyto služby se řadí:
 • Pravidelná preventivní údržba (v termínu Odborné prohlídky)
 • Čištění (součástí Pravidelné preventivní údržby)
 • Vyproštění (dle potřeby s nástupem nejpozději do 1 hodiny od nahlášení na centrální dispečink servisní organizace)
 • Opravy a pohotovostní opravy (dle požadavku/potřeby a servisní smlouvy)
 • Zkoušky evakuačních a požárních výtahů (1x za rok)
 • Nonstop centrální dispečink
 • Další služby které se mohou u servisních firem lišit – např. monitoring, on-line informace, služby zdarma nebo v ceně paušálních služeb

Servisní prohlídky jsou důležitou a nedílnou součástí provozování výtahu. Je třeba dbát jejich termínů a zjištěné závady neprodleně odstranit.
 
Článek byl napsán ve spolupráci s odborníky na výtahy KONE a.s.
08.11.2018 | PR

BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • ABB s.r.o. Elektro-Praga

  ABB s.r.o., Elektro-Praga je od roku 1993 součástí koncernu ABB, přední světové firmy v technologiích pro energetiku a automatizaci. Organizační jednotka Elektro-Praga, se sídlem v Jablonci nad Nisou, má v České republice 150letou tradici v oblasti výroby a prodeje spínačů a zásuvek pro domovní i průmyslové použití.

 • KORADO a.s.

  Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles.

 • LIFETECH s.r.o.

  LIFETECH dodává pro bazény od cca 10 m 3 do cca 120 m 3 vlastní ozonizační komplety, pro větší a veřejné bazény ozonovou technologii a technologii ozon/UV. Navrhuje a vyrábí také ozonizační zařízení pro úpravny pitných a minerálních vod, pro čističky odpadních vod, pro dezinfekci, čištění a dezodorizaci vzduchu a dezinfekci povrchů. K výrobkům firmy se řadí i kosmetika - vysoce ozonizovaný olivový olej Lifex. Produkce firmy je orientována na privátní uživatele, veřejný sektor i průmysl. LIFETECH je výhradním distributorem multifunkčních van neoQi pro ČR a SR.

 • JMP - Studio zdravého spaní®

  Značkové matrace a rošty pro dospělé, děti, alergiky, seniory, vysoké váhové kategorie, široká nabídka postelí a ložnic, rozkládací postele, polštáře a přikrývky – to vše najdete v JMP Studiích zdravého spaní® v Praze, Brně a Valašském Meziříčí.

 • PETROŠ INTERIÉR

  Navrhujeme dekorace interiérů, bytů, hotelů a restaurací po celé ČR. Montáže a aranžování dekorací, záclony, garnýže, rolety, potahové látky, žaluzie. Šijeme na zakázku. Provádíme velkoobchod a maloobchod garnýží a záclon.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444