Průkaz energetické náročnosti budov - 3. díl

Ilustrační foto: BYDLENI.CZ

Ilustrační foto: BYDLENI.CZ

Povinnosti společenství vlastníků jednotek

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem přestavitelů SVJ o zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.

Množí se také dotazy s touto tématikou související. V aktuální legislativě to není úplně jasně a srozumitelně vysvětleno, proto v tomto díle nabízíme přehledné shrnutí.

Vlastníci budovy, nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:


a)   zajistit zpracování průkazu
 • při prodeji budovy, nebo její ucelené části (byt, komerční prostor, atd.)
 • při pronájmu celé budovy
 • od 1. 1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy (např. bytu)
b)   předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
 • možnému kupujícímu budovy, nebo její ucelené části před uzavřením kupní smlouvy
 • možnému nájemci budovy, nebo její ucelené části před uzavřením nájemní smlouvy
c)   předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
 • možnému kupujícímu budovy, nebo její ucelené části nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • možnému nájemci budovy, nebo její ucelené části nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
Pokud tedy SVJ od 1. 1. 2013 nic nově neprodává nebo nepronajímá, nemusí zatím průkaz energetické náročnosti mít. Pokud si průkaz nechá zpracovat, bude mít platnost 10 let a bude jej moct využít kdykoliv při prodeji nebo pronájmu kterékoliv bytové jednotky nebo komerčního prostoru. Od ledna 2016 bude SVJ povinné mít průkaz energetické náročnosti i v případě, že nedojde k žádnému prodeji ani pronájmu budovy nebo její ucelené části.

Vlastník bytové jednotky má povinnost:

a)   předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
 • možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
 • od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b)   předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
 • možnému kupujícímu jednotky při podpisu smluv týkajících se koupě jednotky,
 • od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky při podpisu smluv týkajících se nájmu jednotky.
bydlinekJedná-li se o prodej bytové jednotky, může tedy její vlastník požadovat průkaz energetické náročnosti od SVJ, které by ho mělo mít pro tyto případy zpracované. V případě, že SVJ průkaz nemá, má vlastník bytu možnost doložit faktury za energie za poslední 3 po sobě jdoucí roky. Neznamená to však, že by SVJ průkaz mít nemuselo.  Zákonem je jasně dáno, že v případě prodeje bytové jednotky je SVJ povinné mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti. Možnost doložit faktury za energie existuje pouze proto, aby vlastník bytu nebyl limitován při prodeji tím, že SVJ průkaz nenechalo zpracovat.
Energetický průkaz zpracovaný pro celou budovu platí pro všechny byty případně komerční prostory. Nemusí tedy být zohledněno, zda se jedná o byt s podlahou na terénu, byt pod střechou, případně rohový byt na severní straně, který má evidentně vyšší tepelné ztráty než například středový byt na jižní straně. Je však také přípustné, mít zpracován PENB pouze pro dílčí ucelenou část budovy, jehož cena je nižší. To může být výhodné např. v případě, že v přízemí bytového domu jsou komerční prostory, které často mění vlastníka, případně nájemce.
 
Průkaz se dokládá buď v originále, nebo v ověřené kopii. Při ověření je potřeba mít ověřenou především titulní stranu a konečný grafický výstup s vyznačením energetické třídy. Průkaz si však můžete od zpracovatele objednat, v kolika vyhotoveních požadujete, je to jenom otázka nákladů na tisk. Možné je taky požádat o dotisk později.

V případě nedodržení zákonné povinnosti mít PENB zpracován, odpovídá za možné postihy a pokuty pouze vedení SVJ, zejména pak jeho předseda. Samotní vlastníci bytů, kteří nejsou ve výboru SVJ nenesou žádnou zodpovědnost.

Bytová družstva a PENB
 
Pokud jde o družstevní vlastnictví (bytová družstva), na ně se zatím povinnost mít PENB zpracován při prodeji nebo pronájmu bytové jednotky nevztahuje.

Příští díl našeho seriálu se bude týkat průkazů energetické náročnosti v souvislosti s připravovaným spuštěním dotačního programu Nová zelená úsporám.
 
Aktuální novinky o průkazech energetické náročnosti budov najdete na webu www.prukazy.com.

Ing. Michal Remeš
– autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Ing. Lukáš Hejný - autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, expert energetické certifikace budov – osvědčení MPO č. 923

BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • XELLA CZ | YTONG

  Výrobce inovativního a ekologického stavebního materiálu, který v Česku patří mezi zavedené značky. Pod značkou YTONG vyrábí společnost Xella CZ pórobetonové tvárnice (obvodové stěny, příčky, překlady, obezdívky atd.), jež jsou vhodné pro stavbu rodinných domů a bytů, nebo jejich rekonstrukce.

 • ROCKWOOL, a.s.

  ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků a systémových řešení, které vedou k zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů. Kamenná vlna je přírodním materiálem, je recyklovatelná a šetrná k přírodě

 • Optimi, spol. s r.o.

  Firma Optimi spolupracuje s celou řadou řemeslníků a montážních firem. Každý projde školením, aby věděl, jak se systémem správně nakládat, jak ho namontovat a udržovat. Počátky uvedení systému OPTIMI - zasklení lodžií na náš trh se datují od roku 1994, kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen, která systém na zasklení lodžie vyvinula a je vlastníkem světového patentu pro zasklení balkonů a lodžií.

 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

  Společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Vyrábí kompletní stavební systém zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně cihel s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro nízkoenergetické a pasivní domy anebo nepálených cihel HELUZ NATURE Energy pro zdravější mikroklima.

 • Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS - projektový ateliér

  Projektový ateliér Ing. Karla Peterky nabízí individuální i typové projekty rodinných domů. Dále projekty novostaveb a rekonstrukcí bytových domů včetně půdních vestaveb.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444