Průkaz energetické náročnosti budov - 1. díl

Ilustrační foto: BYDLENI.CZ

Ilustrační foto: BYDLENI.CZ

PENB a změny po 1. 1. 2013

Ke změnám v této oblasti došlo v důsledku nové legislativy, kterou Česká republika musela v minulém roce přijmout, aby splnila legislativní kroky, ke kterým se jakožto člen evropské unie zavázala.

Oblast energetické náročnosti budov ze směrnice 2002/91/ES byla implementována do české národní legislativy v ustanovení § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. V měsíci únoru by měla vyjít novela této vyhlášky, která určí konkrétní metodiky provádění a také novou grafickou podobu průkazu energetické náročnosti budov (zkráceně PENB).

Tato novela měla být připravena také již k 1. 1. 2013. Protože k tomu nedošlo, je v současné době určité přechodné období, které bylo MPO České republiky vyhlášeno. Potrvá do 1. 4. 2013, do této doby jsou stále platné a akceptované průkazy zpracované původní metodikou zavedenou v roce 2009. Bylo také řečeno, že v tomto období nebudou v rámci kontrolních mechanizmů udělovány žádné finanční pokuty ani jiné postihy.
K jakým konkrétním změnám tedy od tohoto roku došlo?

Pomineme-li novou metodiku vypracování energetických průkazů a jejich nové grafické znázornění, je největší změnou velký nárůst případů, pro které platí povinnost mít průkaz energetické náročnosti zpracován. Až do konce minulého roku tato povinnost platila pouze pro novostavby a rekonstrukce týkající se budov s podlahovou plochou větší než 1000 m2.

Od 1. 1. 2013 musí být PENB zpracován v těchto případech:
 
 • Novostavby objektů, ve kterých se předpokládá trvalý pobyt osob (rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, budovy veřejné, apod.)
 • Rekonstrukce objektů (viz. předchozí odstavec), které mají podlahovou plochu převyšující 50 m2, která se bude týkat více než 25% tepelně izolační obálky budovy
 • Prodej nemovitosti – kupujícímu musí být před podpisem smlouvy poskytnuta informace o třídě energetické náročnosti. Energetické třída musí být uvedena také v inzerci a v nabídkách realitních kanceláří.
 • Pronájem nemovitosti jako celku – v případech, kdy se jedná o pronájem celé budovy, musí pronajímatel zajistit zpracování PENB
 • Prodej bytové jednotky nebo jiných ucelených částí budovy (kancelářské prostory, komerční prostory atd.) V těchto případech stačí mít PENB pro celý objekt, není potřeba jej mít zpracován pro konkrétní ucelenou část budovy.
 • V případě pronájmu bytové jednotky nebo ucelených částí budovy bude povinnost mít zpracován PENB zavedena až 1. 1. 2016
 • Nová Zelená úsporám – v současné době se připravuje spuštění pokračování dotačního programu MŽP. Již teď jsou známé některé úpravy podmínek, ze kterých je patrné, že průkaz energetické náročnosti se má stát povinnou přílohou žádosti o dotaci.
 • Program nový panel – počátkem roku byl spuštěn příjem žádostí do dotačního programu nový panel. Došlo zde k mírnému zjednodušení týkajícího se příloh žádosti. V některých případech postačí na místo energetického auditu pouze průkaz energetické náročnosti.
 
Průkaz energetické náročnosti nemusí být zpracován v těchto případech:

 • Stavby s podlahovou plochou do 50 m2
 • Výrobní budovy v průmyslových areálech, provozovny a neobytné zemědělské budovy
 • Stavby pro náboženské účely
 • Stavby pro rekreaci
Stávající podoba PENB platná do 31. 3. 2013
Nově dochází také ke změně kontrolních mechanizmů v oblasti dodržování energetické legislativy. V případech, kdy byl PENB součástí projektové dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení stavby), jej kontrolovali pouze referenti stavebních úřadů, kteří často této problematice příliš nerozumí, proto jejich kontrola spočívala pouze v tom, zda budova spadá do jedné ze tří akceptovatelných kategorií A až C. Nedocházelo však k žádné kontrole výpočtu a metody zpracování.

Nyní do procesu vydání stavebního povolení (případně souhlasu s ohlášenou stavbou) vstupuje státní energetické inspekce, která bude vydávat závazné stanovisko k projektové dokumentaci.
 
Jak bude průkaz energetické náročnosti budovy po 1. 4. 2013 vypadat?
Jak je již uvedeno výše dochází ke změně grafického znázornění PENB, který bude mít nově dvě strany a bude z něj možné vyčíst více údajů, než tomu bylo doposud.

Hlavním přínosem nového grafického zpracování je část podílu energonositelů na dodanou energii. Na základě tohoto ukazatele je možné stanovit předpokládané výdaje na provoz dané nemovitosti. Je k tomu potřeba najít si aktuální ceny energií, což je v dnešní době poměrně dostupný údaj. Pak už postačí jednoduchý přepočet.

Nová, dvoustránková podoba PENB platná po 1. 4. 2013

V příštím díle přineseme odpovědi na často kladené otázky, se kterými se jako zpracovatelé průkazů energetické náročnosti budov v poslední době často setkáváme.
 
Aktuální novinky o průkazech energetické náročnosti budov najdete na webu  www.prukazy.com.
Ing. Michal Remeš – autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb
Ing. Lukáš Hejný - autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, expert energetické certifikace budov – osvědčení MPO č. 923


BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • XELLA CZ | YTONG

  Výrobce inovativního a ekologického stavebního materiálu, který v Česku patří mezi zavedené značky. Pod značkou YTONG vyrábí společnost Xella CZ pórobetonové tvárnice (obvodové stěny, příčky, překlady, obezdívky atd.), jež jsou vhodné pro stavbu rodinných domů a bytů, nebo jejich rekonstrukce.

 • Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS - projektový ateliér

  Projektový ateliér Ing. Karla Peterky nabízí individuální i typové projekty rodinných domů. Dále projekty novostaveb a rekonstrukcí bytových domů včetně půdních vestaveb.

 • ROCKWOOL, a.s.

  ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků a systémových řešení, které vedou k zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů. Kamenná vlna je přírodním materiálem, je recyklovatelná a šetrná k přírodě

 • Optimi, spol. s r.o.

  Firma Optimi spolupracuje s celou řadou řemeslníků a montážních firem. Každý projde školením, aby věděl, jak se systémem správně nakládat, jak ho namontovat a udržovat. Počátky uvedení systému OPTIMI - zasklení lodžií na náš trh se datují od roku 1994, kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen, která systém na zasklení lodžie vyvinula a je vlastníkem světového patentu pro zasklení balkonů a lodžií.

 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

  Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdicích systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Vyrábí kompletní stavební systém HELUZ zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně cihel s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro nízkoenergetické a pasivní domy. Sortiment dále tvoří ploché překlady, keramické stropy, komínové systémy a speciální tvarovky.  


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444