Proč a jak sledovat zápis v katastru nemovitostí?

Od okamžiku, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ), může vlastník přijít o nemovitost pouhou změnou zápisu katastru. Jak je to možné? NOZ totiž změnil význam katastru nemovitostí – zápis v něm je nyní směrodatný při prokazování vlastnictví.

Ještě před rokem 2014 platilo, že došlo-li v zápisu katastru nemovitostí např. ke změně majitele, nemělo to na změnu vlastnictví žádný vliv. Skutečný majitel mohl vlastnictví doložit příslušnými dokumenty a nemusel se obávat, že by o nemovitost přišel. Kdyby tedy před dvěma lety jakýkoli podvodník nechal změnit zápis v katastru nemovitostí a následně uskutečnil prodej bytu, který mu ve skutečnosti nepatří, obchod by byl neplatný. Kdyby se však něco takového stalo nyní, skutečný majitel by své vlastnictví složitě prokazoval a případný prodej domu či jiné nemovitosti by byl považován za právoplatný.

Tři roky od změny rozhodují

Na první pohled se může zdát, že jde v tomto případě zákon proti majitelům nemovitostí, cílem změny zákona však bylo upevnění významu zápisu v katastru a zvýšení právní jistoty. Původní znění totiž nezaručovalo dostatečnou ochranu osobě jednající v důvěře v zápis v katastru nemovitostí. Proto je nyní upřednostněn tzv. princip materiální publicity, tedy ochrany nabyvatele jednajícího v důvěře v zápis v katastru nemovitostí.
 
Přesto se nedá říct, že by se majitelé nemovitostí dostali do situace, kdy by se museli obávat ztráty majetku z případného pochybení úředníka nebo záměrné manipulace. Zákon totiž stanovuje tříletou lhůtu, po kterou lze změněný zápis v katastru nemovitostí ověřit a doložit jeho správnost. Je tedy čistě na majitelích, aby si správnost údajů v katastru ohlídali a v případě změn, jež jsou v rozporu se skutečností, začali záležitost s katastrem nemovitostí řešit. Pokud tak neučiní právě ve lhůtě tří let, je aktualizovaný zápis považován za správný. Oprávněný vlastník je i v tomto případě chráněn proti nepoctivému nabyvateli, jeho nárok a neoprávněné jednání nabyvatele by však muselo být dokazováno soudně a prokázat, že nabyvatel jednal nepoctivě a nikoliv v dobré víře, je velmi složité.

Zápis v katastru ohlídá chytrá služba OctopusPro

Je proto v zájmu každého vlastníka, aby si zápis v katastru nemovitostí hlídal. S tím samozřejmě vyvstává otázka, jak často ho kontrolovat, a hlavně, jak na kontrolu nezapomenout. Naštěstí existuje tzv. hlídač katastru nemovitostí, který zápis ve zvolených intervalech kontroluje za majitele. Dojde-li ke změně zápisu, systém ihned upozorní a vlastník může začít jednat.

Ačkoliv je lhůta pro napadení sporného zápisu tři roky, je lepší kontrolovat jej častěji. Dojde-li např. krátce po kontrole ke změně vlastníka, který nemovitost prodá třetí osobě a rozeběhne se řetěz přeprodávání nemovitosti, může být po dvou nebo třech letech prokazování vlastnictví velmi složité, tím spíš, když každý z kupců bude tvrdit, že nemovitost pořídil v dobré víře ve správnost údaje o vlastníkovi v katastru nemovitostí. Dalším rizikem také je, že dojde k převodu nemovitosti způsobem, který zcela smaže předchozí vlastnictví – k takovým případům patří např. veřejná dražba.

Hlídat zápis v katastru je proto vhodné co možná nejčastěji. Díky službě hlídač LV katastru nemovitostí to není nic složitého.
22.10.2015 | PR

BYDLENÍ.CZ doporučuje


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444