Příručka pro projektanty a stavitele

Příručku vyhodnocení typických tepelných mostů s podtitulem Tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí z komplexního cihelného systému HELUZ připravila pro projektanty a stavitele společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Publikace určená zejména odborné veřejnosti vyšla ve spolupráci s Energy Consulting, o.s., v dubnu tohoto roku, kdy také byla představena návštěvníkům nedávných Stavebních veletrhů v Brně.

Příručka obsahuje 45 druhů detailů pro různé varianty obvodového zdiva z cihelného systému HELUZ řešených s ohledem na minimalizaci tepelných mostů. U všech 310 variant je spočítán tepelný tok a povrchová teplota. Detaily jsou schematicky zakresleny, průběh teploty konstrukcí je znázorněn graficky a tepelnětechnické parametry jsou shrnuty v tabulce.

Zájem o problematiku tepelněizolačních parametrů staveb vzrůstá mezi odbornou i laickou veřejností také z důvodu povinnosti vyhotovení energetického průkazu budov, která platí od počátku roku 2009. V současné době se na provoz budov využívá cca 40 % veškeré spotřebované energie. Řešení, jak tuto hodnotu v zájmu ochrany životního prostředí a zachování energetických zdrojů planety snížit, je ve výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Příručka nabízí optimalizované stavební detaily v systému HELUZ pro výstavbu těchto objektů.

Stotřicetistránková publikace je svým obsahem a rozsahem první svého druhu v České republice. Existuje také její elektronická verze na CD, která navíc obsahuje detaily zpracované ve formátu DWG pro použití v projektantské praxi. Cena tištěné příručky je 190 Kč a v elektronické podobě 90 Kč. Komplet je nabízen za zvýhodněnou cenu 250 Kč. Kontakty pro objednání příručky jsou k dispozici na stránkách www.heluz.cz.
11.05.2009
  • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

    Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdicích systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Vyrábí kompletní stavební systém HELUZ zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně cihel s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro nízkoenergetické a pasivní domy. Sortiment dále tvoří ploché překlady, keramické stropy, komínové systémy a speciální tvarovky.  


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444