Podpora energeticky úsporných budov může přinést 1% růst HDP

Ilustrační foto: BYDLENÍ.CZ

Ilustrační foto: BYDLENÍ.CZ

Jak vyplývá z nedávno zveřejněné makroekonomické analýzy, dobře nastavený program na podporu energeticky úsporných budov může oproti běžným rozpočtovým výdajům znásobit ekonomický růst Česka až šestkrát. Program může naší ekonomice přinést 1% růst HDP. Rozhodnutí má v rukou vláda.

Podle nové analýzy, kterou zpracoval pro iniciativu Šance pro budovy tým ekonoma a člena NERVu, Miroslava Zámečníka, přinese účinný lék pro českou ekonomiku bez rizika dalšího zadlužování nový program, který by motivoval vlastníky k energeticky úsporným rekonstrukcím. Pokud se dobře nastaví, pak se obdoba „Zelené úsporám“ totiž jednoznačně vyplatí nejen občanům a tuzemským firmám, ale velmi výrazně také státu.

Jak upřesňuje autor analýzy Miroslav Zámečník:„ Pokud stát vynaloží 1 milión korun na energeticky úsporná opatření, lze očekávat kladný dopad na HDP ve výši 2,13 až 3,59 miliónu korun. A to díky vysokému multiplikačnímu faktoru stavebnictví budov a také tzv. finanční páce – tedy podílu soukromého kapitálu, který se nabalí na každou korunu státní investice. Oproti tomu dle statistik běžné státní výdaje ve stejné výši přinesou růst HDP pouze 600 tis. Kč.“

Státu se navíc samotná investice téměř celá vrátí už během jednoho roku. Jeho příjmy z jednoho miliónu investovaného v dobře nastaveném programu činí 0,97 až 1,21 milionu korun na daních z příjmu stavebních firem a jejich pracovníků, ze sociálního a zdravotního pojištění zaměstnaných lidí a na nevyplacených sociálních dávkách, které by jinak bylo nutné vyplatit všem, kteří by bez tohoto programu neměli práci. K tomu je potřeba ještě připočíst nepřímý dodatečný příjem díky zvýšenému HDP.

Luděk Niedermayer ze společnosti Deloitte a bývalý viceguvernér České národní banky, který analýzu oponoval, doplňuje: „Z pohledu na konkrétní makro situaci, ve které se česká ekonomika nachází, se jeví jako podstatné zvažovat cesty, jakými stimulovat ekonomickou aktivitu. Pomalý růst ohrožuje nejen fiskální stabilitu země, ale s tímto rizikem roste obava, že se naše země dostane do ranku zemí fiskálně ohrožených. V této situaci, podpora projektů s vysokými makro multiplikátory je adekvátní reakcí.”

„Podle odhadů iniciativy Šance pro budovy je absorbční kapacita podpůrného programu pro úspory v budovách 10-12 mld. ročně. Dopad na ekonomický růst tedy může být i 1 % HDP. A to není malé číslo," upřesňuje Petr Holub, kordinátor iniciativy. Smysl nové analýzy shrnuje: “Stát investuje milion, za rok jej dostane zpět a k tomu významně podpoří hospodářství naší země. Vedle toho se samozřejmě zvýší kvalita bydlení a sníží energetická závislost České republiky.”

O tom, do jaké míry pocítí tyto benefity čeští občané a o kolik vzroste HDP ale rozhoduje vláda. Ta musí schválit finanční zdroje pro tento podpůrný program. Její legislativní rada nyní projednává zákon o obchodování s emisními povolenkami. Právě výnosy z prodeje povolenek mohou vedle evropských fondů tvořit hlavní zdroj financování programu energeticky úsporných rekonstrukcí.

www.sanceprobudovy.cz

O iniciativě Šance pro budovy: Šance pro budovy je společnou iniciativou dvou významných odborných a profesních asociací z oboru úsporné výstavby budov. V roce 2010 ji založily Česká rada pro šetrné budovy (www.czgbc.org) a Centrum pasivního domu (www.pasivnidomy.cz), které zastupují přes 160 významných firem z celého hodnotového řetězce výstavby a renovací budov.

20.06.2012 | tz
  • Centrum pasivního domu

    Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444