O školení pro BD a SVJ je mimořádný zájem

Zájem členů BD a SVJ o účast na školení REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ – Z PRAXE SOUDNÍCH ZNALCŮ A EXPERTŮ, které již druhým rokem pořádá stavební soudně znalecký ústav CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., je nyní tak veliký, že po naplnění kapacity dvou školení, přidává pořadatel již třetí termín, 15. května 2008. I tento termín však bude brzy naplněn.

„Zájem o účast na školeních je dokonce větší, než v loňském roce, kdy množství regenerovaných bytových domů, zvláště panelových, dosahovalo výrazně většího objemu. Jsme překvapeni velmi příznivou odezvou účastníků školení na přednášený program. Dle zpětné odezvy, kterou získáváme buď přímo na školeních, nebo v bezprostřední době po jeho uskutečnění, je zřejmé, že je mezi vlastníky bytových domů postavených zděnou i panelovou technologií zájem o zkušenosti našich znalců a expertů, „ říká Ing. Petr Kučera CSc., technický ředitel CSI, a. s. Praha, pořadatel semináře.

„Naši experti a soudní znalci seznamují vlastníky bytových domů se správnými postupy při jejich regeneraci, s důrazem na zateplení a výměnu oken. Vzhledem k jejich dlouholeté praxi nejsou obsahem jejich přednášek obecně známé zásady, které lze běžně získat například na internetu, ale přednášky se zaměřují na zkušenosti z výkonu stavebního dozoru investora a zpracovávání znaleckých posudků při reklamaci vad. Jednotlivé přednášky nejsou komerčními prezentacemi dodavatelů stavebních materiálů nebo systémů, jak tomu bývá na některých jiných akcích.

Při sestavování programu školení jsme vyšli z předpokladu, že v pozici účastníků sedí především vlastníci a spoluvlastníci bytových domů, tedy z našeho pohledu budoucí investoři. A právě investoři mají největší vliv na výsledek prací, které budou na jejich domech prováděny. Především investor si ke spolupráci vybírá projektanta, zhotovitele, stavební dozor. Aby se však mohl zodpovědně rozhodnout, musí mít k dispozici dostatek správných informací. Většina budoucích investorů, zvláště představitelů malých bytových družstev a společenství vlastníků, jsou ale laici s minimálním množstvím potřebných znalostí a zkušeností, takže mají pouze omezenou schopnost vyhodnotit pravdivost informací, které jim prezentují například různí dodavatelé a zájemci o provedení prací.

Naše školení jsou tedy koncipována tak, aby v co nejkratší době tento jejich handicap odstranila, nebo alespoň snížila. Je až překvapivé, kolik účastníků až na těchto školeních zjišťuje, co všechno mají při regeneraci domu od dodavatelských firem a projektantů vyžadovat a na co všechno mají právo,“ říká Ing. Petr Kučera.

V pořádání školení bude CSI, a. s. pokračovat i ve druhé polovině letošního roku. Zároveň CSI, a. s. provozuje poradenské středisko programu PANEL, ve kterém poskytuje individuální konzultace týkající se otázek rekonstrukce bytových domů. Okruh konzultací byl rozšířen i o bytové domy postavené jinou, než panelovou technologií, například bytové domy zděné.
Další informace o školeních získají zájemci na webových stránkách www.rbf.cz.

30.04.2008

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444