Novinky ze sortimentu BRÖTJE na tuzemském trhu pro rok 2019

Letošní rok 2019 bude ve firmě BRÖTJE bohatý na události, neboť oslaví 100. výročí svého založení a v souvislosti s tím bude chtít více než kdy jindy dokázat, že neustále věcně, objektivně a s ekologickou předvídavostí hledí do budoucnosti.

Nalezení společného jmenovatele pro pěkné i zdravé životní prostředí a současně pro individuální potřeby svých zákazníků – to je pro BRÖTJE ústředním motivem. Inovace je přitom hnací silou a klíčem k růstu. Naslouchá svým zákazníkům a chce nejenom zjistit, ale i předvídat jejich potřeby. Již dnes, s ohledem na udržení ekologické rovnováhy, navrhuje inovační a komplexní systémy vytápění s technologiemi zítřka. Přání jejích zákazníků na integraci neustále technicky vyspělejších modelů je pro BRÖTJE tou nejlepší motivací pokračovat směrem kupředu. V úzké spolupráci s odbornými montážními firmami i jednotlivými řemeslníky vznikají pro praxi orientované myšlenky, které trvale provází a vylepšují produkční procesy.

Už při počátečních fázích počítačového navrhování a simulacích také využívá moderní CAD technologie a rozsáhlé poznatky svého týmu. Díky tomu může bezkonfliktně spojovat uživatelsky pohodlnou tepelnou techniku se soudobými ekologickými a ekonomickými aspekty. Pokračujícímu rozvoji know-how a výrobních postupů přispívá používání vysoce jakostních a progresivních (např. karbonových) materiálů. Nepřerušovaný proces poznávání, rozvíjení a prověřování nám umožňuje jednat rychleji stejně tak bezpečněji a přitom flexibilně reagovat na aktuální požadavky.

V nabídce na tuzemský trh se nyní od letošního ledna objevuje nová modelová řada „i“, jejíž hlavním rysem je integrace otevřeného protokolu Modbus (originální příslušenství ISR MODBM) pro vzájemnou komunikaci různých zařízení (PLC, dotykové displeje, I/O rozhraní apod), který umožňuje přenášet data po různých sítích a sběrnicích. Komunikace funguje na principu předávání datových zpráv mezi klientem a serverem (master a slave) a využívá se pro připojení k řídicím systémům budov (GLT) nebo Smart Home Systeme. Rozšiřují se tak už osvědčené možností vzdáleného spínání přes moduly GSM nebo ovládání prostřednictvím webového serveru OZW672.
 
 
Současně dochází k rozšíření řady závěsných (WGB, WGB-K, WGB-M), kombinovaných (BBS, BBK) i stacionárních (BGB) kotlů až do výkonu 38 kW, které jsou vybaveny technologií EVO (elektronicky řízená optimalizace spalování) s inovačním způsobem nastavování a seřizování parametrů spalování. Oproti předchozím modelům je zařízení výrobcem nastaveno na nominální vstupní hodnoty (při druhu plynu G20) a kotel se během provozu automaticky bez dodatečných korekcí servisního technika průběžně seřizuje s ohledem na skutečnou okamžitou kvalitu používaného plynu, když průběžně provádí poměřování hodnot až v sedmi kontrolních bodech výkonnostní křivky v závislosti na celkovém výkonu kotle.

Velmi snadný je i přechod na kapalný plyn. V servisní úrovni kotlové regukace se pouze změní druh plynu ze zemního na kapalný a ionizační elektroda se přetočí o 180°, aby její šipka směřovala na značku LPG. Použití takovéto technologie v kotli je umožněno díky instalaci nového typu elektronické základové desky LMS 15 od firmy SIEMENS. Součástí inovace kotlů řady EVO jsou i úprava hořáku, OptiMix předsměšovací kanál, plynová armatura s krokovým motorem a Venturiho mísící systém plyn/vzduch s CFD optimalizací. Dále se zvyšuje i povolený provozní tlak v topném systému na 6 bar, zlepšuje se postupné spínání kotlů při ohřevu teplé vody v kaskádě (zamezení nadměrných teplot), navyšuje se povolená délka odkouření prostřednictvím přenastavení parametrů a nově je integrovaný snímač tlaku vody pro digitálně zpracovaný signál.

Podobně jako ostatní kotle BRÖTJE, jsou kotle EVO osazeny výměníkem, jenž má zvětšený povrch zajišťující systematické chlazení topných plynů a optimalizovaný teplotní profil v jeho celém vnitřním prostředí. Představuje ho kompaktní masivní odlitek, což omezuje možnost vzniku netěsnosti spojů a je vyroben ze speciální slitiny hliníku se zvlášť velkým podílem křemíku se zvýšenou schopností předávání tepla. Vysoký podíl křemíku zaručuje odolnost proti kyselé kondenzační vodě a u řady „i“ nový ochranný povlak pro ještě lepší rezistenci/odolnost vůči zanášení a ucpávání pro výrazně prodlouženou životnost ze strany spalin. Konstrukce výměníku nevyžaduje podle instrukcí výrobce ani minimální průtok vody. Díky tomu není nutné v mnoha případech osazovat anuloid a dodatečné čerpadlo topného okruhu, což přináší ve srovnání s konkurencí nejen finanční výhody, ale také dovoluje řešit a řídit složitější hydraulická zapojení takovým způsobem, který není u jiných značek kotlů možný.

Všechny funkce kotlů BRÖTJE EVO lze nainstalovat, diagnostikovat a monitorovat pomocí integrované systémové regulace ISR-Plus, jež je v rámci systému Multilevel společná všem kondenzačním i nízkoteplotním kotlům, solárním regulátorům, rekuperacím a tepelným čerpadlům. Nastavení, obsluha a ovládání při uvedení do provozu a údržbě se provádí vždy podle stejného základního schématu dle hesla: „Jednou se naučit – všechno pochopit – všechno vědět!“ Veškeré informace jsou zobrazovány na přehledném podsvíceném grafickém displeji v nekódovaném českém textu.

Individuální časové programy a servisní funkce navíc zajišťují další komfort. Nový typ základní desky LMS 15 od firmy SIEMENS osazené v kotlech EVO „i“ umožňuje přímo z jeho regulace, kromě přípravy teplé vody, prostřednictvím tzv. AVS rozšiřovacích modulů řídit zároveň až tři směšované topné okruhy, kotel na pevná paliva, složitější solární systémy s bazénem, akumulací, TUV a podporou vytápění a s možností až dvou různých externích požadavků na dodávku tepla s konstantně nastavenou teplotou. V řídící jednotce kotle je v základu integrovaná ekvitermní regulace (venkovní čidlo je součástí dodávky) pro větší tepelnou pohodu z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti i úsporu energie (neboť kotel nemusí vždy pracovat na svůj nejvyšší výkon). Po doplnění rozšiřovacího modulu QAA75.370, dovoluje na dvou multifunkčních výstupech nastavení a také invertování/přehození PWM signálu, nebo výstupu 0 až 10V, což umožňuje připojení čerpadel nebo servopohonů s tímto řízením.

Všechny výše uvedené i další připravované inovace technologie EVO u kotlové série „i“ přispívají ke značným provozním úsporám (zjednodušení servisu) a pohodlí obsluhy, což bezesporu ocení koncoví uživatelé.
 
Kotle BRÖTJE EVO řady „i“ splňují dle normy EN 15502 požadavky 6. emisní třídy jsou registrovány v databázi kotlíkových dotací a je možné na ně čerpat kotlíkovou dotaci. V ČR jsou prodávány prostřednictvím distribuční sítě GC skupiny.
 
Technické údaje kotlů EVO řady "i"
 
    WGB EVO 15i WGB (M) EVO 20i WGB EVO 28i WGB EVO 38i
vytápění vnitřních prostorů-teplotní aplikace   střední střední střední střední
ohřev vody - deklarovaný zátěžový profil   x x x x
třída sezónní energetické účinnosti vytápění   A A A A
třída sezónní energetické účinnosti ohřev TV   A A A A
jmenovitý tepelný výkon (Prated nebo Psup) kW 14,6 19,5 27,2 37
vytápění vnitřních prostor - roční spotřeba energie GJ 45 51 84 113
ohřev vody roční spotřeba energie GJ x x x x
sezónní energetická účinnost vytápění % 98,2 98 97,3 97,3
energetická účinnost ohřevu vody % x x x x
hladina akustického výkonu Lwa uvnitř prostoru dB 41 46 52 51
emisní třída NOx dle normy EN 15502   6 6 6 6
 
 
    WGB-K EVO 20/28i BBK EVO 20/22i BBS EVO 20i BBS EVO 28i
vytápění vnitřních prostorů-teplotní aplikace   střední střední střední střední
ohřev vody - deklarovaný zátěžový profil   XL XL XL XL
třída sezónní energetické účinnosti vytápění   A A A A
třída sezónní energetické účinnosti ohřev TV   A A A A
jmenovitý tepelný výkon (Prated nebo Psup) kW 19,5 19,5 19,5 27,2
vytápění vnitřních prostor - roční spotřeba energie GJ 61 61 61 61
ohřev vody roční spotřeba energie GJ 18 18 18 18
sezónní energetická účinnost vytápění % 98 97,9 98 93
energetická účinnost ohřevu vody % 80 82 81 80
hladina akustického výkonu Lwa uvnitř prostoru dB 46 46 46 52
emisní třída NOx dle normy EN 15502   6 6 6 6
 
 
    BGB EVO 15i BGB EVO 20i BGB EVO 28i BGB EVO 38i
vytápění vnitřních prostorů-teplotní aplikace   střední střední střední střední
ohřev vody - deklarovaný zátěžový profil   x x x x
třída sezónní energetické účinnosti vytápění   A A A A
třída sezónní energetické účinnosti ohřev TV   A A A A
jmenovitý tepelný výkon (Prated nebo Psup) kW 14,6 19,5 27,2 37
vytápění vnitřních prostor - roční spotřeba energie GJ 45 51 84 113
ohřev vody roční spotřeba energie GJ x x x x
sezónní energetická účinnost vytápění % 98,2 98 97,3 97,3
energetická účinnost ohřevu vody % x x x x
hladina akustického výkonu Lwa uvnitř prostoru dB 41 46 52 51
emisní třída NOx dle normy EN 15502   6 6 6 6
 
Více informací najdete na stránkách www.broetje-topeni.cz a www.gcskupina.cz.
21.01.2019 | PR
  • GIENGER spol. s r.o.

    GIENGER spol. s r.o. je součástí silné evropské obchodní GC SKUPINY, jejíž aktivity jsou zaměřeny na velkoobchodní činnost v oboru TZB – topení, sanita, instalace, klimatizace, větrání a elektro. Holding GC SKUPINA tvoří v roce 2016 celkem 8 společností.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444