Nepodceňujte zateplení podlahy pod šikmou střechou. Vhodným řešením je izolace ROCKWOOL

Zateplení šikmé střechy nebo podkroví je skvělým řešením, pokud chceme využívat podkroví k bydlení. V létě izolace z kamenné vlny omezuje prostup tepla dovnitř domu, v zimě zabraňuje tepelným únikům. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou střechou může unikat až 25 % energie na vytápění. 

Způsobů zateplení šikmé střechy je několik. Záleží na tom, zda bude tepelná izolace umístěná nad krokvemi nebo použijeme zateplení mezi a pod krokvemi. Ale jak postupovat v případě, pokud prostory v podkroví využívat nebudeme?

Když neplánujeme využití půdních prostor pro obytné místnosti a střecha zůstane bez tepelné izolace, je vhodné zvážit způsob zateplení podlahy půdy nebo stropu pod nevytápěnou půdou. Toto často podceňované opatření může přinést poměrně vysoké úspory tepla. Existuje několik způsobů zateplení půdního prostoru, a to i s ohledem na to, zda bude půda v budoucnu využívána, nebo nikoli.
 

Způsoby zateplení podlahy 

Jestliže nebudeme půdu využívat, tak vytvoříme nepochozí podlahu položením izolace z kamenné vlny v souvislé a nezatížené vrstvě. Pro pochozí podlahy máme několik řešení. Můžeme ji zateplit vložením izolace mezi dřevěné hranoly trámkové konstrukce. V tomto případě nedojde k zatížení izolační výplně. Pro zateplení pochozí podlahy lze využít i stropní konstrukci. Izolaci vložíme mezi trámy nebo k tomu ještě můžeme přidat souvislou vrstvu v podhledu.
 

Úspora nákladů na energie

Vhodně zvolená izolace z kamenné vlny a správné provedení zateplení vede k úspoře nákladů na energie, ke zvýšení akustického komfortu a požární bezpečnosti domu. Všechny izolace z kamenné vlny ROCKWOOL doporučené pro izolaci šikmých střech, podlahy nebo stropu pod nevytápěnou půdou (např. produkty ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS) jsou paropropustné, nehořlavé, zvukopohltivé, tvarově stálé a odolné vůči vlhkosti.
 

Návrh tloušťky tepelné izolace

Hlavním cílem tepelné ochrany je minimalizovat tepelné ztráty, které snížíme volbou vhodné tloušťky tepelné izolace a správným řešením konstrukčních detailů. Hodnota součinitele prostupu tepla (U) uvádí míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Čím je hodnota U menší, tím lepší jsou izolační vlastnosti konstrukce. Hodnota U je závislá na tepelněizolačních vlastnostech izolace, tedy lambdy (λ), a její tloušťce.

Produktový tip na zateplení půdy

Izolační deska z kamenné vlny ROCKMIN PLUS s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi je vhodná pro zateplení střech (nad krokvemi i mezi a pod krokvemi), jako výplň trámových stropů a podlah, na izolaci nepochozí podlahy na půdě i zavěšených podhledů. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti činí 0,037 W.m-1.K-1. K dispozici je v rozměru 1000 x 610 a také 1000 x 565 a v tloušťkách od 40 do 200 mm.  ROCKMIN PLUS je univerzální izolační deska vhodná pro realizaci zateplení v novostavbách i při rekonstrukcích. Splňuje také kritéria programu Nová Zelená úsporám.

Více na www.rockwool.cz
Zateplení nepochozí podlahy na půdě – izolace v rolích v souvislé vrstvě
Zateplení pochozí podlahy na půdě – izolace mezi trámkovou konstrukcí
Zateplení pochozí podlahy na půdě – izolace mezi trámy a v podhledu
08.06.2016 | PR
  • ROCKWOOL, a.s.

    ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků a systémových řešení, které vedou k zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů. Kamenná vlna je přírodním materiálem, je recyklovatelná a šetrná k přírodě


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444