Nejvyšší úspory energie - čerpadla Grundfos s funkcí AUTOADAPT

Unikátní patentovaná inteligentní funkce AUTOADAPT u oběhových čerpadel Grundfos ALPHA2, která jsou určena pro vytápění, a cirkulačních čerpadel Grundfos COMFORT, která jsou určena pro cirkulaci teplé vody, znamená nejvyšší možnou úsporu energie a žádnou starost s nastavováním a provozem čerpadla.

Nákupní cena čerpadla tvoří max. 10% celkových nákladů, zatímco jeho následná spotřeba elektrické energie představuje více než 85% těchto nákladů. Důležitost úspory energie při provozu čerpadel si uvědomuje i Evropská unie, která (podobně jako např. u žárovek) od 1.1.2013 zakáže prodej neúsporných oběhových čerpadel pro domácnosti. Prodávat bude možné pouze nejúspornější oběhová čerpadla v energetické třídě A.
Více o požadavcích EU zde.
Kde funkce AUTOADAPT šetří elektrickou energii a vaše peníze?

1. V otopných soustavách s oběhovým čerpadlem Grundfos ALPHA2


Toto čerpadlo je v energetické třídě A, má úsporný motor s trvalými magnety a samozřejmě funkci AUTOADAPT. Čerpadlo ALPHA2 se používá pro zajištění oběhu vody v otopných soustavách s radiátory a v soustavách podlahového vytápění v domácnostech. Splňuje požadavky EU na energetickou účinnost čerpadel a bude možné jej prodávat i po roce 2013.

  •     Na čerpadle se nic nenastavuje
Díky funkci AUTOADAPT není nutné čerpadlo nijak nastavovat. Funkce si sama zvolí na základě požadavků otopné soustavy takový provozní režim, který je vždy nejlepší pro danou soustavu a který současně vede k nejvyšším možným úsporám elektrické energie. Čerpadlo si automaticky spočítá a nastaví nejnižší možné otáčky – čím nižší otáčky motoru, tím nižší elektrický příkon ve wattech.

  •     Čerpadlo spotřebovává jen nezbytně nutné množství elektrické energie
Výkon čerpadla je volen automaticky v závislosti na venkovní teplotě, nezávisle na člověku, který obvykle nastaví čerpadlo na vyšší výkon (tj. na vyšší otáčky a tedy na vyšší spotřebu elektrické energie) než je nutné. Čerpadlo se nastavuje samo, takže není nutno se rozhodovat mezi mnoha možnými nastaveními, kdy se neví, které z nich je optimální a energeticky nejúspornější.

  •     Velké finanční úspory
Díky funkci AUTOADAPT lze ušetřit až 80% el. energie na provoz čerpadla ve srovnání s běžným oběhovým čerpadlem s konstantními otáčkami.

2. Při cirkulaci teplé vody s cirkulačním čerpadlem Grundfos COMFORT


Čerpadlo má úsporný motor s trvalými magnety a funkci AUTOADAPT. Používá se k zajištění cirkulace teplé vody v domácnostech, a to zejména tehdy, když je zdroj teplé vody např. kotel hodně vzdálený od spotřebišť (kohoutky s teplou vodou, sprcha). Díky cirkulačnímu čerpadlu nemusíte čekat než odteče studená voda a začne téct teplá, přičemž studená odteče zbytečně do odpadu.

  •     Na čerpadle se nic nenastavuje
Funkce AUTODADAPT si průběžně zjišťuje, ve kterých časových okamžicích dne
se v dané domácnosti odebírá teplá voda. Tyto údaje si zaznamenává do interního
kalendáře a na základě těchto historických dat sama spouští čerpadlo.

  •     Čerpadlo spotřebovává jen nezbytně nutné množství el. energie.
Čerpadlo se spouští pouze tehdy, kdy je pravděpodobné, že někdo bude teplou
vodu chtít. Neběží tedy zbytečně v době, kdy se teplá voda nepožaduje, čímž šetří
elektrickou energii a vaše peníze.

  •     Velké finanční úspory
Ve srovnání s běžným cirkulačním čerpadlem v trvalém provozu lze díky funkci AUTOADAPT ušetřit až 96% el. energie a až 48% tepelné energie.

Podrobnější informace o oběhovém čerpadla ALPHA2 a cirkulačním čerpadle COMFORT lze získat na http://moderncomfort.grundfos.com/gcz nebo na telefonní lince 800 237 728
31.10.2011 | PR
  • Grundfos s.r.o.

    Grundfos patří mezi největší výrobce čerpací techniky na světě. Ročně vyrobí přes 16 mil čerpadel. Největší podíl na výrobě mají oběhová čerpadla pro vytápění domácností a komerčních budov.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444