Nákup nemovitosti jako investice do vlastního bydlení či podnikání

Není žádným tajemstvím, že se v současné době prodává nejvíce nemovitostí na trhu od doby tzv. krize. Respektive poptávka po nemovitostech je vyšší než nabídka. Nastal čas se zamyslet nad tím, k jakému účelu je nemovitost pořizována. Zda jde o investiční akci do nemovitosti, kdy její následné provozování má přinést vlastníkovi zisk v podobě pronájmu či následného prodeje, nebo zda se jedná o vlastní užívání.

Chytrá investice je zárukou budoucího zisku

Pokud se kdokoliv rozhodne zakoupit nemovitost v podobě stavby k bydlení či podnikání, vždy by se měl zamýšlet nad tím, zda chce nemovitost následně upravovat, rekonstruovat k vlastní potřebě a následnému užívání, nebo zda hledá nemovitost rovnou k užívání bez jakéhokoliv zásahu do jejího současného stavu. Obě varianty jsou dnes realizovány a je jen na kupujícím, jak těchto informací využije ve vztahu k vyhledávané nemovitosti a jakými kritérii by se měl řídit.

Jestliže se budoucí vlastník, který hledá nemovitost, rozhoduje pro nákup nemovitosti s plánem investice do rekonstrukce, pak je pro něj rozhodování a výběr poněkud složitější než pro druhou stranu zájemců o nemovitosti, kteří hledají rovnou nemovitost k nastěhování.

Vybrat si totiž správně nemovitost k budoucí rekonstrukci s sebou přináší mnohé otázky, na které na první pohled není zřejmá odpověď, a to především v oblasti následných investic do rekonstrukce, výši celkové investice a případná návratnost. Existuje však řešení v podobě inspekce nemovitosti v kombinaci s energetickou náročností budovy a dotační a investiční analýzou, kterou pro tento účel zpracovávají odborníci ze společnosti Comfort space, a.s. již několikátým rokem na trhu napříč celou ČR za jednotných cenových podmínek.
 

Jak chytře využít levného nákupu nemovitosti a získat ještě dotace na rekonstrukci?

Pokud investor chce využít svých finančních prostředků co nejlépe, pak se zde nabízí otázka, jaký typ nemovitosti vybírat a podle jakých kritérií. Z pohledu budoucích investic je nejlepší si nalézt nemovitosti, které odpovídají svým charakterem a lokalitou požadovaným hodnotám investora, a pak si vybrané nemovitosti nechat prověřit odborníkem, který stanoví míru předběžných nákladů na rekonstrukci a celkovou náročnost daného řešení pro každý zkontrolovaný objekt. Mnohem atraktivnější je možnost využití dotací na zateplení objektu včetně výměny tepelného zdroje a dotací na zachytávání dešťové vody. V celkovém měřítku muže jít o nezanedbatelnou finanční podporu, která jde správným směrem ke zhodnocení investice.

Jestliže tedy investor uvažuje o nákupu nemovitosti, je jen velmi malý krůček k tomu, aby si ke svému investičnímu plánu nechal vypracovat projekt, finanční kalkulaci nákladů a zajištění dotací včetně případné realizační nabídky na celkovou rekonstrukci, kterou společnost Comfort space, a.s. provádí prostřednictvím své stavební divize Comfort Buildings za předem sjednaných a garantovaných podmínek opět napříč celou ČR.
03.10.2017 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444