Na zateplení použijte kamennou vlnu. Snížíte tepelné ztráty a zvýšíte požární bezpečnost svého domu

Kamenná vlna splňuje díky svým jedinečným vlastnostem nejpřísnější kritéria, požadavky a normy pro zateplování staveb. Je výborný nehořlavý izolační materiál, tlumí hluk z venku, drží dlouhodobě tvar, zachovává prodyšnost stěn a přispívá k pasivní požární ochraně. Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou z přírodního materiálu, recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí.

Správným a odborným zateplením můžete ušetřit více než 50 % nákladů na vytápění a výrazně přispějete ke zvýšení požární bezpečnosti svého domu.

Způsoby zateplení obvodových stěn 

Nejčastějším způsobem tepelné izolace domů jsou vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) 
i provětrávané zateplovací systémy. Podle konstrukčního řešení se ještě používají například sendvičové a kazetové stěny. Velkou výhodou vnějšího zateplení fasády je celistvost izolační vrstvy, protože izolace z kamenné minerální vlny chrání celý objekt, nejen jeho oddělené části. Také se podstatně snižuje namáhání obvodové konstrukce při výkyvech teplot nebo při povětrnostních vlivech. Požadované tepelně technické vlastnosti fasády zajišťuje tepelněizolační vrstva. Proto je vhodné ji navrhovat na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.

Investice do zateplení ovlivňují vlastnosti zateplovaných obvodových konstrukcí, náklady na realizaci zateplení a životnost zvolené technologie, cena energií i způsob užívaní zatepleného objektu. Zvýšení tloušťky izolace pro zateplení fasády z navrhovaných 100 mm na 200 mm znamená nárůst nákladů na realizaci zateplení přibližně o 15 až 25 %, ale úspory nákladů na vytápění tak můžou být vyšší o 40 %.
 
Srovnání izolačních schopností různých materiálů, zdroj: ROCKWOOL
 

Jak na izolaci šikmé střechy a podkroví

Zateplení šikmé střechy je investicí do zvýšení hodnoty celého domu. Vhodným výběrem izolačního materiálu můžete odstranit tepelné mosty, zvýšit vnitřní povrchovou teplotu střechy a zároveň tepelné pohody v podkroví. Klasickým způsobem zateplení šikmé střechy je vkládání izolace mezi a pod krokve nebo nad krokve. Kladení izolace ve dvou a více vrstvách odpovídá stále rostoucím požadavkům na tepelněizolační vlastnosti konstrukce. Běžným způsobem zateplení je vkládání izolace mezi krokve. Přidáním izolace pod krokve se minimalizuje vliv tepelných mostů u krokví. Zateplovat šikmou střechu se doporučuje jako dvouplášťovou střechu s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací. Tepelné ztráty při zateplení střechy snížíme volbou vhodné tloušťky tepelné izolace a správným řešením konstrukčních detailů.
 

Přísné normy požární bezpečnosti staveb

Jednou z rozhodujících vlastností stavebních konstrukcí je jejich požární odolnost. Revize norem požární bezpečnosti staveb zpřísnila nároky na zateplovací systémy a konstrukce obvodových plášťů. Fasády s nehořlavými izolacemi ROCKWOOL dosahují nejlepších parametrů a splňují ty nejpřísnější požadavky z hlediska požárních norem a předpisů.
Třídy reakce na oheň a příklady dle normy ČSN EN 13501-1, zdroj: ROCKWOOL Třídy reakce na oheň a příklady dle normy ČSN EN 13501-1, zdroj: ROCKWOOL 
16.09.2016 | PR
  • ROCKWOOL, a.s.

    ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků a systémových řešení, které vedou k zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů. Kamenná vlna je přírodním materiálem, je recyklovatelná a šetrná k přírodě


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444