Ministerstvo životního prostředí vyjednalo pro kraje navýšení o dalších 300 milionů na kotlíkové dotace

Na výměny neekologických zdrojů tepla získají kraje dalších 300 milionů, a to v rámci 1. výzvy kotlíkových dotací. U Evropské komise se ministerstvu životního prostředí podařilo sjednat navýšení 3 miliardy alokace 1. výzvy, a to o 10%. V případě, že budou mít kraje dostatek žádostí, je možnost získat prostředky ještě v letošním roce.

Peněžní prostředky, které jsou nově získané jsou určeny v první řadě pro domácnosti, na které v první vlně kotlíkových dotací nezbyly finanční prostředky. Tyto finanční prostředky musí být dle podmínek EU použity jen a pouze na ty zdroje, které využívají obnovitelné zdroje energie, a těmi jsou tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. O navýšení peněžních prostředků mohou kraje žádat okamžitě.

Domácnosti čerpají kotlíkové dotace prostřednictvím krajských úřadů na výměnu zdrojů tepla a tzv. Mikroenergetických opatření, ta jsou hrazena z Operačního programu Životní prostředí. Z tohoto programu však nejdříve žádají kraje a následně je přerozdělují skrze vlastní výzvy mezi domácnosti.

Evropská komise nejdříve trvala na vyčerpání peněžních prostředků z 1. výzvy a dále na vyhodnocení ekologických efektů. Teprve poté bylo uvolnění dalších 3 mld. korun v rámci kotlíkových dotací možné. Evropská komise brala ohled na velký zájem o výměnu starých kotlů za nové a od původní podmínky ustoupila a schválila navýšení o 10%.

Kraje by měly použít finanční prostředky především na uspokojení těch domácností, které se svou žádostí o Kotlíkovou dotaci uspěly, ale nezbyly na ně peníze pro velký zájem. Kraje, které si zásobníky žádostí nedělaly, budou muset vyhlásit další výzvu kraje. V minulých týdnech proběhlo několik jednání se zástupci krajů, byly dojednány konkrétní podmínky pro další čerpání finančních prostředků a kraje tak mohou žádat o navýšení původní alokace. Je však na uvážení každého kraje, zda možnosti o navýšení využíjí. Na krajích bude záležet v tom, zda budou muset zájemci, na které se v 1.výzvě nedostalo, znovu vyplnit formuláře. Kraje si stanoví tyto podmínky samy.

Chtěli byste vyměnit starý neekologický kotel ve svém domě a získat  dotaci na nový zdroj vytápění? Neváhejte se obrátit na společnost SETOP s.r.o. Kvalifikovaní pracovníci vám pomohou s vyřízením Kotlíkové dotace jako již řadě zákazníků před vámi:

    ⁃    ověří splnění podmínek pro obdržení dotace
    ⁃    poradí s výběrem tepelného zdroje
    ⁃    pomohou s vyřízením žádosti o dotaci

Více informací naleznete na webových stránkách firmy SETOP
13.10.2016 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444