Jak získat prostředky na bydlení?

Ilustrační foto - BYDLENÍ.CZ

Ilustrační foto - BYDLENÍ.CZ

Na řadě míst v republice prodávají obce vybrané domy a byty do osobního vlastnictví dosavadních nájemců. Ti stojí před otázkou, jak si zajistit na koupi bytu potřebné prostředky. Řešení se od sebe liší nejen z důvodu různých finančních situací kupujících, popř. jejich věku, ale i díky různým způsobům prodeje. O odpověď na některé opakovaně se vyskytující otázky k této problematice jsme požádali odborníky ze společnosti Hyposervis, která je nejstarším a největším hypotečním brokerem v ČR.

Kupujeme dům do družstevního vlastnictví. Do 6 měsíců od koupě domu připraví družstvo zápis do katastru nemovitostí - Prohlášení vlastníka, kterým rozdělí dům na bytové jednotky a převede tyto jednotky nájemcům do osobního vlastnictví. Nadále bude dům spravován společenstvím vlastníků. Jak mají v tomto případě postupovat jednotliví budoucí členové družstva při zajišťování hypotéky? Každý z nájemců je v jiné finanční situaci a neuvažují o společné hypotéce na nákup domu. Mohou dostat v tomto případě hypotéku s nájemci i jejich další příbuzní, kteří nejsou budoucími majiteli?

Družstevní byt (pokud není možné zastavit jinou nemovitost) je možné u některých bank financovat předhypotečním úvěrem za předpokladu, že je možné doložit návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy na KN s vyznačeným podáním na katastru, nabývací titul a dokument dokládající termíny převodu bytů do osobního vlastnictví, např. Zápis z členské schůze nebo potvrzení od představenstva družstva či jiné kompetentní osoby. K převodu do osobního vlastnictví musí dojít nejpozději do 1 roku. V průběhu čerpání předhypotečního úvěru se hradí pouze navýšené úroky z rozčerpané výše úvěru. Až po převodu do osobního vlastnictví se přechází na anuitní splácení.
Pokud nemá budoucí člen družstva dostačující příjmy, může o hypotéku požádat s kýmkoli v produktivním věku s dostačující výši prokazatelných příjmů.


Do osobního vlastnictví kupují byt důchodci. Mohou získat hypotéku na část prostředků? Může hypotéku například dostat některé z jejich dětí, které je výdělečně činné, ale v bytě nebydlí a není ani jeho spoluvlastníkem?

O hypoteční úvěr mohou požádat jejich děti, pokud mají dostačující příjmy, i když v bytě nebydlí a nejsou spoluvlastníkem. Některé banky budou vyžadovat, aby v úvěru figurovali i rodiče, jiné ne.


Za jakých podmínek může získat hypotéku na rekonstrukci domu Společenství vlastníků domu?

Bankovní domy dnes nabízí možnost financování rekonstrukcí bytových domů pro bytová družstva i společenství vlastníků jednotek. Podmínkou je ekonomická historie společenství vlastníků nebo družstva většinou minimálně roční, kvalitně vedené účetnictví a předložení platných stanov. Splatnost úvěru může být až 25 let, a pokud zadlužení nepřesáhne 300 tisíc Kč na bytovou jednotku, nebývá zapotřebí zajištění úvěru. Úvěr je poskytován až do 100 % investice.

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444