Elektrosmog a jak se před ním účinně chránit

Omítky Profi Faradayus

Pojem smog si běžně spojujeme se znečištěním, při němž se do ovzduší dostávají škodlivé chemické látky. Existují však i další neméně škodlivé druhy smogu.

Žijeme v prostředí znehodnocovaném také smogem akustickým, světelným a v neposlední řadě elektrosmogem, který má podle rozsáhlých výzkumů z poslední doby rovněž neblahý vliv na naše zdraví a je proto na místě hledat způsoby, jak se před ním chránit.

"Elektrosmogem" se obecně rozumí veškerá elektromagnetická pole, která vysílají různá technická zařízení pod napětím. V závislosti na frekvenci lze elektrosmog rozdělit na vysokofrekvenční (0,1 GHz – 100 GHz) a na nízkofrekvenční (< 0,1 GHz). Tato elektromagnetická pole působí obecně na své okolí a zvenčí pronikají také do našich obydlí.

Zdroje elektrosmogu z vnějšího prostředí můžeme jen stěží ovlivnit. Patří k nim vedení vysokého napětí, podzemní kabely,trafostanice, elektrická železniční zařízení, vysílače mobilních sítí, radiovysílače, televizní vysílače a podobně.

Naproti tomu vnitřní zdroje elektrosmogu jsou zařízení, která si často sami pořizujeme a umísťujeme je ve své bezprostřední blízkosti. Jde o veškeré elektrické přístroje v domácnosti, bezdrátové telefony, WLAN, Bluetooth a jiné.

A jaká nebezpečí se ukrývají za všemi těmi sloupy vysokého napětí, mobily, počítači, televizory apod.? Dopad elektrosmogu na lidský organismus se na základě veřejně podnícených zájmů stává předmětem národních a mezinárodních výzkumů. Různé studie docházejí k závěru, že elektrosmog skutečně může mít negativní vliv na lidské zdraví.

Mezi nejčastěji sledované účinky vlivu elektrosmogu na lidské zdraví patří především:

 • zhoršení paměti a schopnosti koncentrace
 • pocity závratě, poruchy spánku,
 • ovlivnění nervového systému,
 • oslabení imunitního systému,
 • narušení hladiny hormonů,
 • možnosti bujení nádorů,
 • narušení biorytmu.
Prostředí bez elektrosmogu, ve kterém se lidé vyvíjeli milióny let, se počátkem 19. století začalo výrazně měnit. S rozvojem techniky navíc množství a intenzita elektrosmogu neustále vzrůstá. V dnešní době se již většina z nás přímo obklopuje různými zdroji elektrosmogu (mobilní a bezdrátové telefony, TV v každém pokoji, atd.). Těžko si však dovedeme představit, že bychom se těchto vymožeností moderní doby dokázali zbavit.

Dá se tedy před elektrosmogem vůbec někam ukrýt? A především – existuje nějaká účinná ochrana?

Odpověď zní ano. Mohou to být naše domovy nebo aspoň jejich části. Konkrétně klidové zóny, ve kterých trávíme téměř třetinu svého života. Jde především o ložnice a dětské pokoje. Tedy místa, kde dopřáváme našemu organismu odpočinek a prostor pro regeneraci.

Ochranné systémy Profi Faradayus

Jednoduché a účinné řešení na vytvoření takového prostředí, ve kterém si můžeme od elektrosmogu skutečně odpočinout, nabízí společnost PROFI am BAU CM. Ochranné systémy Profi Faradayus (omítky, stěrky, fasády a podlahy) představují rychlou a výhodnou ochranu.

Systémy Profi Faradayus garantují odstiňující účinky jak proti nízkofrekvenčnímu elektrickému poli (např. elektrické rozvody v domácnostech), tak i proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (např. mobilní vysílače, bezdrátové telefony atd.). Tyto účinky jsou snadno a průkazně měřitelné nejen v laboratorních podmínkách, ale přímo ve stavebních objektech. Při testovacích měřeních prof. Pauliho (profesor vysokofrekvenční, mikrovlnné a radarové techniky na Vojenské univerzitě v Mnichově) bylo díky ochranným omítkám Profi Faradayus záření při frekvenci 2 000 MHz absorbováno z 99,99%.

Měření výkonové hustoty elektromagnetického pole lze provádět např. pomocí zařízení SPECTRAN HF-2025 E. Jedná se o zařízení určené k měření vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. V praxi je obvykle důležité zjistit maximální hodnotu signálu v daném prostoru, která nejlépe vystihne míru jeho zatížení elektromagnetickým polem. K tomu slouží tzv. metoda kývavého pohybu s využitím funkce HOLD. Tato funkce slouží k „zafixování“ nejvyšší naměřené hodnoty na displeji. Tato metoda je též v mnoha zemích uznána jako oficiální metoda měření.

Pro veškeré vysílače, včetně mobilních, platí mezinárodně uznávané mezní limity zatížení elekromagnetickým polem, obsažené v různých platných normách pro ochranu osob před účinky elektromagnetických polí. České mezní limity jsou shrnuty v současné době platném vládním nařízení č. 480/2000 Sb. (inovované č. 1/2008), vycházející z mezinárodní legislativy, na základě doporučení evropské komise ICNIRP a nahradilo původní národně platnou vyhlášku z r. 1994. U mobilních telefonů je dnes běžně sledovaným ukazatelem hodnota SAR - měrná absorbovaná energie [W.kg-1].

Produkty Profi Faradayus

Oblast použití
Produktové řešení
 Fasáda
 PROFI FARADAYUS fasádní systém
 Vnitřní omítky
 PROFI FARADAYUS vnitřní omítka
 Renovační tmelení
 PROFI FARADAYUS renovační stěrka
 Podlaha
 PROFI FARADAYUS podlahový systém

 

Obecnou výhodou ochranných systémů Profi Faradayus je skutečnost, že pro aplikaci není nutný žádný zvláštní pracovní postup nebo speciální zaškolování pracovníků. Všechny produkty systému Profi Faradayus jsou stejně tak lehce zpracovatelné, jako ostatní produkty od společnosti PROFI am BAU CM.

Profi Faradayus fasádní systém byl v uplynulých letech úspěšně aplikován na mnoha objektech nejen v Rakousku, kde byl systém vyvinut, ale i v České Republice. Z významnějších referencí lze zmínit například fasádu panelového domu na ul. Majakovského v Plzni. Na tomto objektu byl v rámci provádění zateplení fasády v roce 2009 použit systém Profi Faradayus. Celková výměr fasády činila přibližně 2 000 m2. Před a po aplikaci systému Profi Faradayus byly v interiéru přístrojem SPECTRAN HF-2025 E zjištěny následující hodnoty výkonové hustoty vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Hodnoty výkonové hustoty v interiéru panelového domu v Plzni

  Frekvence
  Výkonová hustota před realizací
  Výkonová hustota po realizaci
     900 MHz  53.10-6 W.m-2  0,9.10-6 W.m-2
  1 800 MHz  22.10-6 W.m-2 0,4.10-6 W.m-
Společnost PROFI am BAU CM, jako renomovaný výrobce omítkových a maltových směsí, dodává na český trh systémy Profi Faradayus, která představují opatření proti zátěži způsobované elektrosmogem. S nízkými náklady je docíleno odstiňujících účinků proti nízkofrekvenčnímu i vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli.
11.07.2011 | PR

BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • ABB s.r.o. Elektro-Praga

  ABB s.r.o., Elektro-Praga je od roku 1993 součástí koncernu ABB, přední světové firmy v technologiích pro energetiku a automatizaci. Organizační jednotka Elektro-Praga, se sídlem v Jablonci nad Nisou, má v České republice 150letou tradici v oblasti výroby a prodeje spínačů a zásuvek pro domovní i průmyslové použití.

 • HON - okna, dveře

  Eurookna a vchodové dveře děláme už více než 93 let. S našimi okny budete přírodě nablízku. Tradici výroby nejen dřevěných oken a dveří, ale i jiných truhlářských výrobků založil v roce 1924 náš děda. Dnes vyrábíme dřevěná a dřevohliníková okna, vchodové dveře , posuvky a balkónové dveře, repliky historických oken na památkově chráněné stavby a další otvorové výplně na všechny druhy staveb, od moderních domů až po kostely.

 • Optimi, spol. s r.o.

  Firma Optimi spolupracuje s celou řadou řemeslníků a montážních firem. Každý projde školením, aby věděl, jak se systémem správně nakládat, jak ho namontovat a udržovat. Počátky uvedení systému OPTIMI - zasklení lodžií na náš trh se datují od roku 1994, kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen, která systém na zasklení lodžie vyvinula a je vlastníkem světového patentu pro zasklení balkonů a lodžií.

 • Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

  Architektonická kancelář Křivka nabízí kompletní služby v oblasti architektonických a projekčních prací. Kancelář byla založena v roce 1990 Ing. arch. Lubomírem Křivkou.

 • IZOLTECH s.r.o. - technické izolace a zateplení budov

  Prodej, konzultace a realizace v oborech stavebních izolací a zateplení budov (fasádní zateplovací systémy, izolace staveb a rozvodů topení, sanity a klimatizací)


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444