Jak probíhá vyřizování hypotéky na stavbu domu

Hypotéku na stavbu domu je vhodné začít vyřizovat přibližně v okamžiku vydání stavebního povolení na stavbu domu bez nabytí právní moci. V případě, že si klient chce zajistit aktuálně výhodné podmínky, je u některých bank možné hypotéku vyřídit i bez vydání stavebního povolení, které je pak následně bankou vyžadováno před uvolněním prvních peněz z hypotéky.

Pro schválení žádosti o úvěr bude banka vyžadovat předložení dokladů z následujících oblastí:
- doložení dostatečných příjmů domácnosti žadatele, resp. domácností žadatelů
- rozpočet stavby
- stavební povolení s vyznačením právní moci
- geometrický plán (zaměření) stavby, byl-li již zhotoven
- výpis z listu vlastnictví k pozemku (popř. k rozestavěné stavbě, pokud již byla zapsána do katastru nemovitostí)
- snímek z katastrální mapy
- přibližný harmonogram čerpání úvěru
- odhad současné a budoucí ceny (tj. ceny po dokončení stavby) domu s pozemkem

Po podání žádosti o úvěr banka úvěr schválí. Při podpisu úvěrové smlouvy pak vydá

dlužníkovi (resp. přesněji majitelům pozemku a případné rozestavěné stavby domu) zástavní smlouvy k pozemku, resp. k pozemku a k rozestavěné stavbě domu v případě, že stavba již byla zaměřena a zapsána do katastru nemovitostí.

 

Po podání zástavních smluv do podatelny katastrálního úvěru je možné hypotéku čerpat, tj. získat z ní první peníze – nejčastěji však teprve po splnění několika administrativních podmínek, jako jsou:
- sjednání pojištění stavby a jeho vinkulace ve prospěch banky
- doklady o proinvestování všech vlastních prostředků, které klient v rámci žádosti o úvěr deklaroval, že je na stavbu vynaloží, popř. doložení proinvestování peněz z jiných úvěrů poskytnutých na stavbu – nejčastěji stavebními spořitelnami.

31.05.2006 | Tomáš Prčík

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444