Praxe aneb Co mě škola nenaučila

Ani ta nejlepší škola architektury nemůže dokonale připravit absolventy na reálný profesní život. A je to pochopitelné. Akademická půda funguje jako inkubátor, jakési bezpečné vakuum, které studenty před komerčními tlaky chrání. Ti se tak mohou rozvíjet znalostně, technicky či z pohledu kreativity. Na své projekty mají dostatek času, netlačí na ně investor, termíny ani rozpočet. Na to se ale praxe neptá. Jak tedy dnes probíhá přechod absolventů architektury do reálného světa?

Je zřejmé, že pracovat a uvažovat v reálných intencích může mladé adepty oboru naučit až samotná praxe. A zastávají nezastoupitelnou roli komerční subjekty. Jedním z takových, kde často dávají příležitost studentům a absolventům architektury, je Atelier Habina. Dobře si tady uvědomují, jak je potřebná práce s mladými i to, že architektura potřebuje novou krev i nové impulsy. Proto zde juniorní talenty zapojují do celého ekosystému reálných zakázek, do kontaktu se skutečnými investory, partnery a dodavateli. Mají své mentory, kteří se o ně starají, posouvají je dál a poskytují jim pomocnou ruku. Naostro tak poznávají, co znamená mít reálnou odpovědnost za svou práci, co znamená fungovat v reálném týmu a řadu dalších věcí, díky kterým mohou nadále profesně růst.

Ale znáte to, na papíře vypadá leccos pěkně a funkčně, jenže realita může být jiná. A tak jsme se zeptali přímo samotných absolventů - architektek z Atelieru Habina. Třeba na to jak se jim daří v reálném profesním světě, jaké vnímají rozdíly mezi studiem a praxí nebo na to, co je škola prostě nemohla naučit.

Co by měl architekt ovládat?

Veronika Adamcová: Spousty věcí. Kdybych měla vypíchnout jen jednu, tak by měl být především přesvědčivý. Mělo by na něm být vidět, že si za svým návrhem stojí. Měl by umět pracovat samostatně i v týmu, rychle se rozhodovat a pracovat v časovém presu. A také by měl být kreativní, přicházet s nápady a variantními řešeními. 

Martina Pitáková: Architekt by měl mít především chuť a nadšení učit se celý život. Jako důležitou vnímám dovednost komunikovat, ať už s klientem, v rámci pracovního týmu nebo se zástupci z příbuzných oborů. Měl by také umět oddělovat pracovní a osobní život, protože probdělé noci nad výkresy vám zrovna na zdraví a pohodě nepřidají.

Tereza Beránková: Architektura je na jednu stranu kreativní, podle některých až snové povolání, na stranu druhou tvrdě technická. Proto podle mě architekt potřebuje jak obrovskou dávku fantazie, prostorovou představivost a samozřejmě znalosti architektury, tak také povědomí o příbuzných oborech, technických normách, zákonech a vyhláškách.


Čím se nejvíce liší škola od praxe?

Veronika: V praxi se na svět začnete rychle dívat jinýma očima. Zjistíte, že všechno nelze dělat jako ve škole a že nad projektem musíte uvažovat více prakticky a ekonomicky.

Martina: Odlišnost vidím hlavně v oné reálnosti. V tom, že nad skutečným projektem nemůžete trávit tolik času jako ve škole. V tom, že realita na vás klade vyšší nároky. Právě díky jejich zvládnutí se ale můžete posouvat profesně dál.

Tereza: Ve škole je všechno vlastně jenom “jako.” Není tady reálný investor a nejde tu o reálné peníze. Stresujete se maximálně o známky. V praxi si hned uvědomíte tu obrovskou zodpovědnost za to, co děláte, za investora a samozřejmě také za finální dílo.

Jaká jsou hlavní úskalí při přechodu do praxe?

Veronika: V praxi se musíte naučit respektovat přesné zadání klienta. Volné ruce při navrhování, jako jste měli ve škole, budete mít v praxi jen zřídka. Důležité je mít dobrého kouče, který porozumí tomu, že nejste zkušený architekt a že nemůžete hned všechno umět a znát. Potom to jde poměrně snadno.

Martina: Já vidím tři hlavní oblasti: finance, schopnost ohodnotit se a získávání znalostí. Musíte se naučit, co kolik stojí a také vaši hodnotu. To vás škola nenaučí a bez toho se neobejdete. Dále je v praxi důležité prohlubovat znalosti, dovednosti a zkušenosti, abyste mohli jít dál.

Tereza: Za mě je to hlavně ten pocit, že mám teď řešit něco, co jsem ve škole nikdy předtím nedělala, nebo dělala jen okrajově. Patří sem třeba i běhání po úřadech a zjišťování, jak si kdo vykládá pojmy z vyhlášek. A také je to daleko vyšší pracovní nasazení, jiný typ stresu nebo důraz na detaily, které by vás ve škole ani nenapadly.

Na co vás studium architektury nemůže z pohledu praxe připravit?

Veronika: Na to, že jako architekt toho budete muset zvládnout opravdu hodně. Samozřejmě architekturu, ale taky statiku, stavařinu, ekonomiku, otázky životní prostředí a další příbuzné obory. Musíte být také dobrý psycholog, který umí vycházet se všemi stranami, jež se projektu účastní.

Martina: Jednoznačně na práci se skutečným klientem. Zatímco ve škole jsme navrhovali a tvořili podle vlastních představ a naši konzultanti nebo vedoucí zasahovali do našich návrhů pouze z pohledu jejich provozní, konstrukční nebo technické správnosti, v reálném světě musíme často plnit požadavky a představy klientů a lehce upozadit vlastní přístup.

Jaký předmět byste po zkušenostech z praxe ve škole posílili?

Veronika: Kladla bych větší důraz na ekonomické a finanční aspekty zakázky. Absolvent architektury by měl mít alespoň základní přehled o tom, kolik dnes stojí dokumentace, jak efektivně rozdělit celkovou částku mezi jednotlivé profese nebo jaká je adekvátní sazba za práci architekta, abychom už na prvním pracovním pohovoru byli v obraze.

Martina: Posílila bych výuku soudobé architektury se zaměřením na aktuální dění, koncepční práci, statiku nebo na nové technologie. Do ateliérových prací bych zařadila reálné zakázky se skutečnými překážkami a investory.

Tereza: Chyběl mi předmět o materiálech, o jejich vlastnostech, výhodách, nevýhodách, odolnosti i  nákladech. Dále bych se více zaměřila na interiéry a zavedla bych povinnou praxi na stavbě nebo v architektonickém atelieru.

Kdybyste předávali své zkušenosti studentům architektury, na co byste kladli důraz především?

Veronika: Ať ke všemu přistupují s pokorou a trpělivostí. Hodně rychle zjistí, že na ně nikdo nečeká s otevřenou náručí a že budou muset sami bojovat o přízeň investorů nebo o pochopení široké veřejnosti. Úspěchy se často nedostaví hned.

Martina: Stresařům bych poradila “Když nejde o život…” a puntičkářům, že  “dokonalost vzbuzuje závist bohů.”

Tereza: Aby šli včas na praxi, ideálně už během posledních dvou ročníků studia tak, aby si vyzkoušeli, jaké to doopravdy je. Dále aby se nestresovali tam, kde jim nejde o život, a aby se nebáli ptát se na to, čemu nerozumí.

Z výše uvedených výpovědí samotných absolventů lze celkem dobře vyčíst, že rozdílů mezi školou a praxí je poměrně dost. O některých studenti ví, o jiných tuší a další jsou pro ně totálním překvapením. V každém případě mohou počítat s tím, že v praxi je potřeba rychle se zorientovat a konat. Absolvent se musí zapracovat a fungovat jako součást týmu, rovněž vystupovat sám za sebe, věřit si, být přesvědčivý a umět si obhájit svůj přístup. Pominout nelze dobré komunikativní schopnosti, které se uplatňují jak na domácí půdě - v domovském ateliéru - tak ve vztahu se třetími stranami, jakými jsou především investor a dodavatelé. 
 
O současné situaci ve vysokém školství architektury si můžeme každý myslet své, jedno je ale jisté, slaďování akademického světa s tím reálným, komerčním, je vždy na místě. A téměř vždy může být oboustranně inspirativní. 
08.01.2020 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444